Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

BLOG TransparencyBlog

Prokuratúra: Bajanov úrad porušuje zákon

09.10.2013 | Transparency International Slovensko

Kroky stavebného úradu a mestskej časti sú v prospech výstavby mrakodrapu v blízkosti Sadu J. Kráľa

 • Tlačiť
 • 0

V predchádzajúcich troch blogoch sme informovali o snahe spoločnosti F arch, s.r.o. postaviť v tesnom kontakte so Sadom Janka Kráľa 25-poschodový mrakodrap. Tiež sme upozornili na personálne prepojenie danej spoločnosti s vedením mestskej časti Petržalka. Projektantom objektu Bajo je brat starostu Petržalky Vladimíra Bajana. Viac informácií je možné nájsť v prvom blogu, v druhom blogu a treťom blogu. Predovšetkým sme upozorňovali, že viaceré kroky príslušného stavebného úradu a mestskej časti Petržalka pod vedením Vladimíra Bajana sú v prospech výstavby mrakodrapu v tesnej blízkosti Sadu Janka Kráľa.  Konkrétne možno spomenúť nulovú informovanosť na webovej stránke www.petrzalka.sk, nedodržanie lehoty na doplnenie podania a povinnosti zastaviť územné konanie a  neakceptovanie nesúhlasného záväzného stanoviska magistrátu Hlavného mesta Bratislava.

Na uvedené skutočnosti sme v ostatnom období upozorňovali jednak verejne a jednak z pozície účastníkov územného konania, a to v nasledovných podaniach:


1.   Žiadosť o zastavenie územného konania stavby „Polyfunkčný objekt BAJO – Krasovského ulica, Bratislava – Petržalka“ adresovaná Mestskej časti Bratislava – Petržalka zo dňa 04.07.2012,  v  žiadosti argumentujeme nasledovnými skutočnosťami:

-       Rozpor investičného zámeru s územnoplánovacou dokumentáciou,

-       Nesúhlasné záväzné stanovisko hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k investičnej činnosti.

Stavebný úrad Mestskej časti Bratislava – Petržalka sa nevyjadril a nerozhodol.


2.   Opätovná žiadosť o zastavenie územného konania adresovaná Mestskej časti Bratislava – Petržalka zo dňa 26.11.2012. Upozorňovali sme, že Stavebný úrad Mestskej časti Bratislava – Petržalka má povinnosť zastaviť územné konanie pre investičný zámer „Polyfunkčný objekt BAJO“, nakoľko tento investičný zámer v súčasnosti nemá kladné záväzné stanovisko Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k investičnej činnosti.

Stavebný úrad Mestskej časti Bratislava – Petržalka sa ani k tejto žiadosti nevyjadril.


Po neúspešných pokusoch na stavebnom úrade Mestskej časti Bratislava – Petržalka sme sa obrátili na prokuratúru. Prostredníctvom Podnetu na preskúmanie zákonnosti postupu Oddelenia územného konania a stavebného poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Petržalka vo veci investičného zámeru „Polyfunkčný objekt BAJO – Krasovského ulica, Bratislava – Petržalka“, adresovaný Okresnej prokuratúre Bratislava V. zo dňa 19.06.2013.

Argumentovali sme nasledujúcimi skutočnosťami:

-          Nedodržanie lehoty na doplnenie podania a porušenie povinnosti zastaviť konanie,

-          Neplatné záväzné stanovisko k investičnej činnosti,

-          Prerušené a zastavené konania na Miestnom úrade Mestskej Časti Bratislava – Petržalka v rokoch 2011 – 2012.

-          Začatie územného konania na základe neúplného podania.


Okresná prokuratúra Bratislava V. na základe nášho podnetu vydala dňa 20.9.2013 Upozornenie prokurátora adresované Stavebnému úradu Mestskej časti Bratislava – Petržalka v ktorom konštatuje viacnásobné porušenie zákona vo veci vydania územného rozhodnutia o umiestnení stavby „Polyfunkčný objekt – BAJO“. Predovšetkým ide o nečinnosť stavebného úradu viac ako jeden rok, nezastavenie územného konania pre nedoplnenie návrhu, nedôsledne vyžadovanie plnenia povinností dotknutých fyzických osôb a právnických osôb, nadštandardné poskytnutie polročnej lehoty stavebníkovi na doplnenie podkladov.


Povinnosťou  Stavebnému úradu Mestskej časti Bratislava – Petržalka je do 30 dní odstrániť protiprávny stav. Inými slovami, územné konanie  pre „Polyfunkčný objekt - BAJO“ zastaviť.


Orgány verejnej moci nie vždy dostatočne hája záujmy verejnosti, táto skutočnosť nie je však dôvodom pre skepsu a nečinnosť. Naopak právny poriadok obsahuje viacero nástrojov, ktoré umožňujú účinne bojovať napríklad aj s treťou najväčšou samosprávou na Slovensku. Dôležité je preto svoje práva poznať a predovšetkým ich uplatňovať.


Na stránke Mestskej časti Bratislava -  Petržalka sa o projekte BAJO stále veľa nedozviete, preto si môžete kompletnú dokumentáciu pozrieť na stránke www.sadvohrozeni.sk a rovnako získate informácie, ak sa pripojte k skupine na www.facebook.com/SadVOhrozeni.
Pavel Nechala

právnik

Transparency International SlovenskoP.S. autor je vlastníkom bytu, ktorý bude  dotknutý predmetnou stavbouP.S.2 Územné konanie na stavbu Polyfunkčného domu Bajo bolo dňa 7.10. 2013 zastavené. Rozhodnutie zatiaľ nenadobudlo právoplatnosť. Otvorené však zostávajú ďalšie otázky: ponesie niekto zodpovednosť za nezákonný postup na stavebnom úrade v Petržalke a ako Hlavné mesto Bratislava a mestská časť Petržalka chcú zabrániť podobným útokom developerom? Právny nástroj v podobe územného plánu zóny majú k dispozícii, prečo ho nechcú využiť?

Na tomto odkaze si môžete pozrieť rozhodnutie o zastavení územného konania.


Podporte náš boj proti korupcii

pošli na vybrali.sme.sk


 

 • Tlačiť
 • 0

TransparencyBlog

TransparencyBlog
 • Počet článkov: 86
 • Priemerná čítanosť: 3358
 • Priemerná diskutovanosť: 2
 • RSS blogu

O blogu

Transparency International Slovensko (TIS) je národnou pobočkou medzinárodnej mimovládnej neziskovej organizácie Transparency International zameranej na problémy transparentnosti a korupcie na medzinárodnej a národnej úrovni. TIS pôsobí na Slovensku od septembra 1998 a zameriava sa predovšetkým na otázky spojené s korupciou vo verejnom sektore Slovenska, a to na centrálnej aj decentralizovanej úrovni správy vecí verejných. Hlavnými cieľmi TIS je presadzovanie transparentnosti, dôvery a zodpovednosti vo verejnom sektore na Slovensku.

TransparencyBlog

TransparencyBlog
 • Počet článkov: 86
 • Priemerná čítanosť: 3358
 • Priemerná diskutovanosť: 2
 • RSS blogu

O blogu

Transparency International Slovensko (TIS) je národnou pobočkou medzinárodnej mimovládnej neziskovej organizácie Transparency International zameranej na problémy transparentnosti a korupcie na medzinárodnej a národnej úrovni. TIS pôsobí na Slovensku od septembra 1998 a zameriava sa predovšetkým na otázky spojené s korupciou vo verejnom sektore Slovenska, a to na centrálnej aj decentralizovanej úrovni správy vecí verejných. Hlavnými cieľmi TIS je presadzovanie transparentnosti, dôvery a zodpovednosti vo verejnom sektore na Slovensku.

Kalendár sa načítava...