Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

BLOG Tomáš Schuchmann

Kto poškodzuje pacienta?

05.09.2012 | Dr.Max

Debata o tom, či má alebo nemá pacient dostať zľavu

 • Tlačiť
 • 68

Vernostné systémy v lekárňach na Slovensku musia skončiť. Dôvod? Zisk Penty v zdravotníctve. No tentoraz paradoxne nie ten, ktorý tvorí, ale naopak ten ktorý vracia späť systému a pacientovi. A kto je v rámci diskusie o rušení vernostných systémov opäť raz vynechaný z diskusie? Chcel by som povedať paradoxne, ale bohužiaľ musím povedať, že obligatórne – pacient.

Poďme ale po poriadku. Len pre vysvetlenie pre tých, ktorí sa o problematiku doteraz nezaujímali, možnosť poskytnúť zľavu pacientovi na lieky predpísané od lekára bola zavedená v decembri minulého roka. Každá lekáreň si výšku zľavy v rámci vernostného systému môže určiť sama, a dokonca sa môže rozhodnúť, že zľavu pacientovi neposkytne. Čo je na tomto voliteľnom systéme, bežnom v každej inej oblasti služieb, či obchodu neštandardné? To Ministerstvo zdravotníctva SR, ako predkladateľ návrhu zákona zakazujúceho poskytovanie zliav v lekárňach, už nepovedalo. Dôvodová správa, ktorú ministerstvo predložilo spolu so zákonom, síce obsahuje vágne a nepresvedčivé konštatovanie o snahe posilniť odborný charakter lekární a odstrániť praktiky vedúce k zvyšovaniu spotreby liekov. V skutočnosti však neobsahuje žiadnu analýzu, ktorá by čo i len náznakom preukazovala negatívny vplyv vernostných systémov na odbornosť lekárenskej starostlivosti alebo spotrebu liekov.

1. viceprezident Slovenskej lekárnickej komory (SLeK) nedávno v jednom z mienkotvorných denníkov (Pravda) ako argument za zrušenie vernostných systémov spomenul fakt, že vernostné systémy „v podstate poisťovniam nič nevrátili a že nejde o vrátenie peňazí v pravom zmysle slova“. Odhliadnuc od toho, že sám v danom článku pripúšťa, že zákonom nastavený systém garantuje polovicu zľavy poskytnutej pacientovi aj zdravotnej poisťovni (teda systému), ignoruje nespochybniteľné fakty. Len vernostný systém v lekárňach Dr.Max znamenal za 7 mesiacov  svojej existencie pre zdravotné poisťovne úsporu na úhradách za lieky viac ako 1 milión EUR a pre pacientov úsporu na doplatkoch viac ako 2 milióny EUR. Aké by mohli byť úspory pacientov a zdravotných poisťovní, ak by aj ďalšie lekárne v rámci boja o pacienta zaviedli vernostný systém, nebudem špekulovať. Pre ilustráciu a možnosť počítať spomeniem, že Dr.Max má momentálne trhový podiel na úrovni 15 % (teda bytostne ďaleko od monopolu, čo je ďalším argumentom odporcov).

Odporcovia vernostných systémov však zabúdajú pri debate o „nevracaní milióniku či dvoch“ na dôležitú súčasť systému - pacienta. Kým z pohľadu debaty o miliónikoch ide buď zámerne alebo istou skreslenou formou makroekonomického pohľadu o zanedbateľné sumy (Pravda: 1. viceprezident  SLeK: „Číslo milión eur možno vyzerá veľké, ale keď to prepočítame na to množstvo liekov a receptov, tak to vychádza na nejakých tridsať centov na poistenca“), pre pacienta môže ísť o významné čiastky. Ak chronický pacient alebo dôchodca vďaka vernostnému systému ušetrí mesačne 4 EUR, je to málo? Pre ľudí, ktorí počítajú milióny ako zanedbateľné čiastky, sú to samozrejme sumy blížiace sa k štatistickej odchýlke. Pre dôchodcu, ktorý musí vyžiť každý mesiac z 38 EUR (MPSVaR), či rodinu žijúcu z 2 EUR na deň, môže byť aj malá zľava príjemným benefitom.

A ministerstvo? Zo strany ministerstva zatiaľ nezaznel jeden odborný argument za zrušenie vernostných systémov. Že za ochranu marží a ziskov lekární  bojujú niektorí lekárnici, ktorí nemajú záujem poskytovať zľavy, je pochopiteľné. Ale, že za ochranu ziskov a obmedzenie cenovej súťaže bojuje Ministerstvo zdravotníctva SR, je paradox. Prioritou ministerstva by totiž mala byť ochrana peňaženky chronicky chorých pacientov, ale aj tých šťastnejších, teda ľudí, ktorí  do lekárne zablúdia iba v období chrípky.

Verím, že je správne zachovať vernostné systémy ako nástroj v zdravotníctve. Myslím si, že je správne, ak lekáreň má možnosť dobrovoľne (nie povinne) zabojovať o pacienta aj cenou. Rovnako si myslím, že pacient, ktorý hľadá cenovú výhodu aj pri lekárňach, má právo na túto voľbu. Najmä ak zo zľavy na lieky profituje aj samotný zdravotnícky systém. Ak by odbornosť a služby lekární nezodpovedali nárokom legislatívy, či požiadavkám pacientov, sú tu iné nástroje. V prvom prípade  ide o kontrolné a sankčné mechanizmy definované zákonom. V prípade nespokojných pacientov je to vysvedčenie, ktoré je bežným benchmarkom pre desaťtisíce podnikateľov v tejto krajine - premietnutie klesajúcej spokojnosti klientov do tržieb.

Obavy z degradácie lekárnikov na obchodníkov, ktoré by ako reakciu na obhajobu zliav v lekárňach mohol vzniesť rozhorčený odporca vernostných systémov, sú zbytočné. Regulácia odbornosti je na Slovensku na dobrej úrovni, pričom konkrétne požiadavky na odbornosť zdravotníckych pracovníkov sú ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi – vzťahujú sa teda bez výnimky na všetkých lekárnikov – tých, ktorí pracujú v lekárňach poskytujúcich vernostný systém, aj tých, ktorí pracujú v lekárňach neposkytujúcich vernostný systém. Každý lekárnik je v zmysle zákona viazaný povinnosťou sústavného vzdelávania, na dodržiavanie čoho dohliada priamo SLeK. Týmto spôsobom je zabezpečené, aby si lekárnik priebežne udržiaval a ďalej rozvíjal odbornú spôsobilosť nevyhnutnú na výkon svojej činnosti. Aj preto je nemiestne, aby ktokoľvek, vrátane ministerstva či SLeK, bez objektívneho preukázania faktov zavádzal verejnosť jednoduchým zovšeobecňovaním, že lekárnici pracujúci v lekárňach poskytujúcich vernostné systémy sú na nedostatočnej odbornej úrovni. Za objektívne preukázanie nedostatočnej úrovne odbornosti pritom nemožno považovať nejaké dva či tri príbehy o „zlých“ lekárnikoch, ktorí v sieťových lekárňach vydali liek bez lekárskeho predpisu, lebo takýchto príbehov možno nájsť neúrekom aj v mnohých iných lekárňach. Napokon je úlohou štátu, aby nezákonné zaobchádzanie s liekmi kontroloval a postihoval vo všetkých lekárňach bez výnimky. Vzhľadom na moju doterajšiu skúsenosť z pôsobenia v lekárenstve si bez zveličovania dovolím tvrdiť, že lekárnici pracujúci v lekárňach poskytujúcich vernostný systém by pri hodnotení odbornosti obstáli minimálne na úrovni priemeru lekárnikov z ostatných slovenských lekární. Nakoniec, každý pacient si svojho lekárnika vyberie sám.

 

 • Tlačiť
 • 68

Tomáš Schuchmann

Tomáš Schuchmann
 • Počet článkov: 4
 • Priemerná čítanosť: 3511
 • Priemerná diskutovanosť: 57
 • RSS blogu

O blogu

Marketingový manažér s viac ako 5-ročným pôsobením v oblasti lekárenstva

Tomáš Schuchmann

Tomáš Schuchmann
 • Počet článkov: 4
 • Priemerná čítanosť: 3511
 • Priemerná diskutovanosť: 57
 • RSS blogu

O blogu

Marketingový manažér s viac ako 5-ročným pôsobením v oblasti lekárenstva

Kalendár sa načítava...