Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

BLOG Tomáš Kročian

Súčasnosť a budúcnosť finančných služieb

08.01.2008 | krocian

Krátky pohľad na to, ako je to u nás a vo svete

 • Tlačiť
 • 3

user_images/1199813894.jpg width=200 align=right border=0>Dnes sme v situácii, kedy sa začína čoraz viac hovoriť o potrebe regulácie sprostredkovania finančných služieb a oblasti finančného poradenstva. Niet divu, veď často sa môžeme stretnúť s poradcom, ktorý miesto poradenstva len predáva produkt a jeho pridaná hodnota pre klienta je buď minimálna alebo dokonca žiadna. Je načase zadefinovať kto je kto, začať regulovať pojmy ako „finančný poradca", zadefinovať minimálne odborné požiadavky pre ľudí, ktorí majú ambíciu profesijne sa venovať tejto oblasti a zaviesť certifikáciu. Aká je teda súčasnosť a čo môžeme očakávať v budúcnosti v oblasti poskytovania finančných služieb?

Súčasná situácia u nás

Oblasť finančných služieb je charakteristická:

 • Nedostatočnou reguláciou. V súčasnosti je regulovaná činnosť len v poisťovníctve, kde Zákon presne definuje kto je výlučný poistný agent, podriadený poistný agent a kto je poistný maklér. Akosi sa zabudlo na sprostredkovateľov hypoték, stavebného sporenia, úverových kariet, apod. Bohužiaľ neexistuje Zákon, ktorý by všeobecne reguloval činnosť sprostredkovateľov a finančných poradcov.
 • Sprostredkovateľ starobného dôchodkového sporenia už nepotrebuje licenciu. Sprostredkovanie DSS už môžu vykonávať len zamestnanci DSS.
 • Sprostredkovanie zdravotného poistenia môžu vykonávať výhradne len zamestnanci zdravotnej poisťovne.
 • Trh finančného poradenstva je rozdelený na dve časti: 1. výluční poradcovia - pracujú pre jednu inštitúciu a ponúkajú produkty výhradne len od tejto jednej inštitúcie, 2. podriadení poradcovia - majú v ponuke viacero inštitúcii a viacero produktov, ich ponuka spoločností je však limitovaná (napr. z 9 bánk na trhu ponúkajú hypotekárne úvery zo 4 bánk).

Dosah toho, že trh finančného poradenstva nie je regulovaný je zrejmý a čím sa môžeme bežne stretnúť?

So zneužívaným pojmov - dnes si hocikto u nás môže beztrestne povedať som „maklér", alebo „finančný poradca". Pritom realita môže byť úplne iná. Veď to lepšie znie ako napr. pojem agent. Pojmy maklér a finančný poradca sú vo svete uznávaným pojmom. Veď tam je i potrebné splniť prísne podmienky na to, aby človek mohol vykonávať tieto činnosti. Je jedno či agent, maklér, alebo finančný poradca. Dôležitosť ich služieb je zrejmá. O ich služby je i bude záujem. Možno je dobré si na zamyslenie položiť otázku: prečo keď dnes niekto povie „som finančný poradca", si bežne ľudia vytvoria negatívny postoj?

Aká je kvalita služieb?

Ďalším problémom, ktorý u nás je, je možný konflikt záujmov. Finančné služby finančných poradcov sú vo väčšine prípadov poskytované za províziu, z predaja produktov. Klient tak nemusí mať istotu, že produkt, ktorý si kúpil cez finančného poradcu je pre neho najlepším. Všetko tak závisí od odbornej a morálnej povahy finančného poradcu. Na trhu je veľmi veľa ľudí, ktorí pracujú v tejto oblasti. Bohužiaľ ich kvalita služieb je rôznorodá - od špičkových finančných poradcov, ktorí by pre klienta zniesli i modré z neba, až po ľudí, ktorí to robia len pre peniaze a ich úroveň služieb je veľmi nízka. Kvalita sa neurčuje, akoby sa nám mohlo zdať, podľa finančných poradcov, ktorí poskytujú najkvalitnejšie služby, ale naopak od tých najhorších. Pokiaľ by sme zostrojili pomyseľnú kvalitatívnu stupnicu od 1 po 10, kde na stupni 1 sú najhoršie služby a naopak 10 najlepšie služby, tak celkový pohľad trhu na služby by bol priemerný, čiže niekde okolo stupňa 5.

  Pomyseľný kvalitatívny rebríček  
  1     2     3     4     5     6     7     8     9     10  
  Najhoršia kvalita služieb     Najlepšia kvalita služieb  

Zostáva tak na štáte a všetkých zúčastnených stranách (poradenských spoločnostiach a samotných poradcoch) akú nastavia minimálnu úroveň kvality poskytovania služieb. A práve podľa toho bude trh vnímať kvalitu služieb finančného poradenstva.

Ako pracujú finanční prodcovia?

Dnes sú finanční poradcovia väčšinou zoskupení v poradenských spoločnostiach. Pre poradenské spoločnosti nepracujú ako zamestnanci, ale väčšinou ako živnostníci. Ich šírka a kvalita služieb záleží najmä od:

 1. odborného a obchodného vzdelania,
 2. etiky a morálky konkrétneho poradcu,
 3. šírky portfólia poradenskej spoločnosti (čím viac produktov je v portfóliu, tým menej je to o predaji a naopak čím menej produktov, tým viac je to o obchode),
 4. spôsobu riadenia poradcov poradenskou spoločnosťou (decentralizovane, alebo centralizovane),

A najmä posledný bod určuje aký bude výsledok poradenstva.

Aký je rozdiel medzi decentralizovane a centralizovane riadením poradcov v poradenskej spoločnosti?

Decentralizované riadenie poradcov - hlavná úloha poradenskej spoločnosti je najmä vo vytvorení administratívneho zázemia, kde poradcom sa zabezpečuje kompletné administratívne zázemie od výberu produktov, distribúcie produktov poradcom, spracovania prijatých návrhov, prepočítanie a pridelenie provízii, reklamácie. Odborná úroveň, produktové školenia sú zvyčajne zabezpečované externe napr. cez partnerské inštitúcie (od vyškolenia, cez manuály až po rôzne kalkulačky). Výber o vhodnosti produktov pre klienta je na samotných poradcoch, resp. ich vedúcich, riaditeľoch. Neexistuje oddelenie, ktoré by centrálne kontrolovalo činnosť svojich poradcov. Výhodou pre poradcov je sloboda vo výbere produktov z rozsahu určeného poradenskou spoločnosťou. Pre poradenskú spoločnosť znamená decentralizácia nízke náklady na riadenie spoločnosti. Nevýhoda je vďaka decentralizácii v neistej kvalite poskytovaných služieb poradcami a s tým spojené možné riziká.

Centralizované riadenie poradcov - poradenská spoločnosť sa podieľa na riadení činnosti samotných poradcov. Má vytvorené oddelenie, ktoré kontroluje a vyhodnocuje ich činnosť. Okrem administratívneho zázemia vytvára svojim poradcom i odborné zázemie. Má svoj produktový manažment, ktorý vyberá partnerov a produkty podľa určitých kvalitatívnych kritérií. Interných školiteľov, ktorý sa starajú o odborné a obchodné vzdelanie svojich poradcov. Interných špecialistov na hypotéky, investície, apod. Výhodou centralizovaného riadenia je monitoring činnosti poradcov a tým kontrola kvality poskytovaných služieb. Nevýhodou je zvýšená administrácia a náklady na riadení poradenskej spoločnosti.

123212>Pokračovanie článku

 

 • Tlačiť
 • 3

Tomáš Kročian

Tomáš Kročian
 • Počet článkov: 7
 • Priemerná čítanosť: 3190
 • Priemerná diskutovanosť: 8
 • RSS blogu

O blogu

Pracujem ako manažér finančného plánovania spoločnosti FinCo&Partners. Mojou úlohou je zavádzať nové procesy do oblastí finančného poradenstva a plánovania. Okrem finančníctva patria medzi moje záľuby IT technológie, história a šport.

Tomáš Kročian

Tomáš Kročian
 • Počet článkov: 7
 • Priemerná čítanosť: 3190
 • Priemerná diskutovanosť: 8
 • RSS blogu

O blogu

Pracujem ako manažér finančného plánovania spoločnosti FinCo&Partners. Mojou úlohou je zavádzať nové procesy do oblastí finančného poradenstva a plánovania. Okrem finančníctva patria medzi moje záľuby IT technológie, história a šport.

Kalendár sa načítava...