Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

BLOG Tomáš Kročian

Je investícia do vzdelania hodnotným výdavkom?

13.03.2007 | krocian

O jednej z najlepších investícii...

 • Tlačiť
 • 5

Veľa z nás hľadá spôsob ako ušetriť zarobené peniaze. Keď sa nám to podarí, potom hľadáme spôsoby ako ušetrené peniaze čo najlepšie zhodnotiť. V súčasnosti už existuje veľa spôsobov ako môžeme zhodnotiť ušetrené peniaze. Od termínovaných vkladov v bankách, cez podielové fondy až po priame investovanie na burze. Každá z investícii prináša istý stupeň rizika. A práve rozumný investor hľadá čo najvhodnejší pomer medzi rizikom a výnosom. Je to samozrejmé. Čo by ste ale povedali na investíciu, ktorá by Vám prinášala stabilne niekoľko desiatok percent ročne a to pri veľmi nízkom riziku?

Žeby zasa nejaké BMG? Nie.

O čo sa teda jedná?

Pred časom sa mi dostali zo ŠÚ SR zaujímavé tabuľky zobrazujúce stav miezd podľa dosiahnutého stupňa vzdelania a profesijného zaradenia. Keď sa pozrieme na tabuľky, zistíme niekoľko zaujímavostí. Ľudia s vysokoškolským vzdelaním 2. stupňa (s titulom Ing., Mgr. apod.) majú v priemere o 58% vyšší príjem, a naopak ľudia s dosiahnutým len základným vzdelaním majú v priemere príjem o 29% nižší oproti priemeru v SR. Zaujímavé je tiež to, že pokiaľ dosiahnete najvyššie vzdelanie vysokoškolské - 3. stupňa (CSc., PhD. apod.) môže byť Váš príjem nižší, približne o 21% oproti tým, ktorí získali „nižší titul" - vysokoškolský 2. stupňa. Aspoň tak hovorí štatistická tabuľka.

 

Štruktúra priemernej čistej mesačnej mzdy v roku 2004 podľa stupňa vzdelania  (zdroj: ŠÚ SR)  

  Dosiahnuté najvyššie vzdelanie     Priemerná čistá mesačná mzda     Percentuálny rozdiel oproti priemernej mzde v SR  
  SR     13 361,-Sk     0%  
  Neuvedené vzdelanie     12 148,-Sk     -9%  
  Základné     9 446,-Sk     -29%  
  Učňovské     10 853,-Sk     -19%  
  Stredné (bez maturity)     10 458,-Sk     -22%  
  Učňovské s maturitou     12 694,-Sk     -5%  
  Úplné stredné všeobecné     12 925,-Sk     -3%  
  Úplné stredné odborné     13 283,-Sk     -1%  
  Vyššie odborné     14 317,-Sk     7%  
  Vysokoškolské - 1. stupeň     17 086,-Sk     28%  
  Vysokoškolské - 2. stupeň     21 061,-Sk     58%  
  Vysokoškolské - 3. stupeň     18 314,-Sk     37%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taktiež nie je dôležité len získať vzdelanie, ale si nájsť i vhodné zamestnanie. O tom práve hovorí druhá tabuľka.

Z nej je úplne jasne vidieť, že najviac zarábajú manažéri a politici - majú o 127% vyšší príjem, za nimi sú vedeckí a odborní duševní zamestnanci - o 25%, a technickí, zdravotnícki, pedagogickí zamestnanci - o 9% vyšší príjem oproti priemeru v SR. Naopak najmenší príjem majú pomocní a nekvalifikovaní zamestnanci. Tí majú príjem v priemere o 41% nižší ako je priemer v SR.

 

Štruktúra priemernej čistej mesačnej mzdy v roku 2004 podľa hlavných tried zamestnaní  (zdroj: ŠÚ SR)

  Zamestnanie     Priemerná čistá mesačná mzda     Percentuálny rozdiel oproti priemernej čistej mzde v SR  
  SR     13 361,-Sk     0%  
  Zákonodarcovia, vedúci a riadiaci zamestnanci     30 386,-Sk     127%  
  Vedeckí a odborní duševní zamestnanci     16 629,-Sk     25%  
  Technickí, zdravotnícki, pedagogickí zamestnanci     14 591,-Sk     9%  
  Nižší administratívni zamestnanci (úradníci)     11 392,-Sk     -15%  
  Prevádzkoví zamestnanci v službách a obchode     8 970,-Sk     -33%  
  Kvalifikovaní robotníci v poľnohospodárstve, lesníctve     9 554,-Sk     -29%  
  Remeselní a kvalifikovaní robotníci v príbuzných odboroch     12 254,-Sk     -8%  
  Obsluha strojov a zariadení     12 271,-Sk     -8%  
  Pomocní a nekvalifikovaní zamestnanci     7 894,-Sk     -41%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záver...

Pokiaľ počítame s tým, že vysokoškolsky vzdelaný človek s veľkou pravdepodobnosťou bude vykonávať zamestnanie skôr duševnej povahy, možno s určitosťou povedať, že investícia do vzdelania sa naozaj oplatí. Minimálne to dokazujú štatistiky. I keď zohľadníme riziko toho, že ako zamestnanec môžem byť prepustený. Stačí si položiť otázku: kedy budem mať väčšiu šancu získať „lepšie zamestnanie", keď budem  alebo nebudem mať vyššie vzdelanie?

 

Na porovnanie: ročný príjem domácností v USA podľa stupňa vzdelania (zdroj: www.nefe.org)  

Upozornenie: (doplnené)

Rozhodnutie o vhodnosti resp. nevhodnosti zvýšenia si úrovne štúdia môžu ovplyvniť i náklady na štúdium, prípadne iné ďalšie činitele.

 

 • Tlačiť
 • 5

Tomáš Kročian

Tomáš Kročian
 • Počet článkov: 7
 • Priemerná čítanosť: 3189
 • Priemerná diskutovanosť: 8
 • RSS blogu

O blogu

Pracujem ako manažér finančného plánovania spoločnosti FinCo&Partners. Mojou úlohou je zavádzať nové procesy do oblastí finančného poradenstva a plánovania. Okrem finančníctva patria medzi moje záľuby IT technológie, história a šport.

Tomáš Kročian

Tomáš Kročian
 • Počet článkov: 7
 • Priemerná čítanosť: 3189
 • Priemerná diskutovanosť: 8
 • RSS blogu

O blogu

Pracujem ako manažér finančného plánovania spoločnosti FinCo&Partners. Mojou úlohou je zavádzať nové procesy do oblastí finančného poradenstva a plánovania. Okrem finančníctva patria medzi moje záľuby IT technológie, história a šport.

Kalendár sa načítava...