Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

BLOG Tomáš Janoušek

NOVA ponúka ekonomické recepty, ktoré už nefungujú

29.07.2013 | Tomáš Janoušek

"Prevratná" ekonomická revolúcia v podaní Daniela Lipšica

 • Tlačiť
 • 35

Nazvať program Nový ekonomický poriadok a nepovedať ním v skutočnosti nič nové, je veľké politické i odborné fiasko. Vyhodiť niekoľko desiatok tisíc eur na bilbordovú kampaň tohto dokumentu je zase fiaskom súdnosti. Presne to sa stalo Danielovi Lipšicovi a jeho strane NOVA.

Nie je jednoduché povedať niečo nové. Lenže keď na nič objavné a múdre neprídeme, treba radšej mlčať. Nemusí to byť hneď filozofické mlčanie Ludwiga Wittgensteina („O čom sa nedá hovoriť, treba mlčať.“), celkom postačí držať sa múdrosti našich predkov, podľa ktorej mlčať je zlato. NOVA sa rozhodla, že bude do sveta hlasno kričať, že má pre Slovensko nový „poriadok“ v oblasti ekonomiky. Neponúka nič nové, len opakuje desiatky rokov staré poučky, ktoré – ako sa zdalo – fungovali na začiatku deväťdesiatych rokov, no dnes sú nepoužiteľné.

Tento na kolene napísaný pätnásť stranový manifest sa snaží v čitateľovi vzbudiť dojem, že od základu zmení piliere slovenskej ekonomiky a že práve NOVA dokáže počas jedného volebného obdobia premeniť Slovensko na Singapur. Detailné čítanie nového poriadku strany Daniela Lipšica potvrdzuje, že NOVA je ďalším politickým projektom, ktorý nemá v oblasti ekonomiky čo povedať.

Odhliadnuc od populistických rečí typu „prinesieme viac práce a kvalitnejší život každému občanovi“ sa v programe venujú na polstránke problematike oživenia ekonomiky. Tvorcovia zvládli zadefinovanie slabých miest našej ekonomiky výborne. Ibaže tam sa ich kreativita končí. Vytvorenie pracovných miest, zníženie odvodov o tretinu, zjednodušenie Zákonníka práce či zavedenie stimulov, ako to požaduje NOVA, nič nevyrieši. Toto sú recepty, ktoré prestali fungovať.

Ak chcela prísť NOVA s niečím naozaj novým, mala sa inšpirovať niekým múdrejším a invenčnejším. Ekonomickí experti NOVA nemuseli chodiť po inšpiráciu ďaleko. Stačí, že by sa zamysleli nad myšlienkami „globálneho“ českého ekonóma, profesora Milana Zeleného. Prípadne si prečítali jeho rozhovor pre český magazín Ekonom.

Zelený tvrdí, že to, čím dnes prechádzame, nie je kríza, ale globálna transformácia. Niečo ako prechod od poľnohospodárstva k remeslám a od remesiel k priemyslu. Počas priemyselnej revolúcie sa transformovala poľnohospodárska spoločnosť a podstatná časť pracovnej sily sa presunula do priemyslu. Trvalo to asi sto rokov. Po enormnom raste produktivity práce bolo nutné presunúť pracovnú silu do iného sektora, a tak sa zhruba po 50 rokoch otvorili príležitosti v oblasti služieb a potom sa stal na nejaký čas najväčším zamestnávateľom štát. Aj táto éra sa však skončila, po 40 rokoch sa musíme opäť obzrieť po niečom novom. Podľa skracujúcich sa fáz nástupov transformácie možno predpokladať, že ďalšia nastane o dvadsať rokov. A preto nie sú súčasné prorastové opatrenia ničím iným, len nalievaním peňazí do ekonomiky. Lebo ekonómovia i politici nevymysleli nič lepšie.

Zelený upozorňuje, že podnikavosť nemožno podporiť žiadnymi daňovými stimulmi, ani zlepšením podnikateľského prostredia. Sme síce vďační za „naše“ automobilky zamestnávajúce desiatky tisíc zamestnancov a investujúce desiatky či stovky miliónov eur, hoc na úkor daňových úľav. Je taktiež skvelé, že je na nich napojená široká sieť subdodávateľov. Ale čo ak to u nás tieto automobilky zabalia? O prácu neprídu len jej zamestnanci, ale aj subdodávatelia, ktorí v slepej vidine dodávateľskej práce zabudli inovovať a prispôsobovať sa trhu. Po zrušení kontraktov sa v spleti konkurencie stratia.

Milan Zelený poukazuje aj na neefektívnosť európskeho vzdelávacieho systému. V krajinách ako Španielsko, Taliansko, Grécko či Francúzsko sa pohybuje nezamestnanosť mladých do 25 rokov okolo 50 %. V školách získali kvantum informácií, no nič nevedia. Všetci vedia všetko, ale nevedia nič. Študenti nie sú vzdelávaní pre dnešnú doby flexibility, inovácií, podnikania a technologickej evolúcie. Novým typom vzdelávania by mohli byť univerzity s vlastným podnikom a podniky s vlastnou univerzitou. Jednoznačne musí byť zmenený socialistický spôsob prideľovania financií univerzitám podľa počtu študentov. Ako kľúč financovania by mohlo byť zvolené percento uplatnenia absolventov vo vyštudovanom obore a s adekvátnym platovým ohodnotením! Potom by už univerzity neprijímali masy, ale len tých najlepších.

Nemožno poprieť, že globalizácia narazila na svoje limity. Ako naznačuje Milan Zelený, vývoj sa bude uberať k deglobalizácii či relokalizácii. Toto tvrdenie podporuje fakt, že po prvýkrát za ostatným niekoľko desiatok rokov sa znížil rast objemu obchodu pod celkový rast hrubého domáceho produktu v globálnom kontexte. Inak povedané, viac ekonomiky sa „odohráva“ na domácich trhoch, než na trhu globálnom.

Spomínané trendy tvorcom nového poriadku zjavne unikli, a tak sa NOVA Daniela Lipšica zaradila k tým, ako to výstižne pomenúva profesor Zelený, ktorí len presúvajú ležadlá na Titanicu.

 

 • Tlačiť
 • 35

Tomáš Janoušek

Tomáš Janoušek
 • Počet článkov: 9
 • Priemerná čítanosť: 2686
 • Priemerná diskutovanosť: 19
 • RSS blogu

O blogu

Daňový konzultant, vyštudovaný ekonóm (EU v Bratislave, Hanken Svenska Handelshoglan a Aalto University v Helsinkách). Mojim zámerom na blogu sú témy a myšlienky z oblasti ekonomiky, pri ktorých sa Vám zvýši srdcový tep, či už v pozitívnom alebo negatívnom slova zmysle. Mojou špecialitou je dokonalý fínsky model.

Tomáš Janoušek

Tomáš Janoušek
 • Počet článkov: 9
 • Priemerná čítanosť: 2686
 • Priemerná diskutovanosť: 19
 • RSS blogu

O blogu

Daňový konzultant, vyštudovaný ekonóm (EU v Bratislave, Hanken Svenska Handelshoglan a Aalto University v Helsinkách). Mojim zámerom na blogu sú témy a myšlienky z oblasti ekonomiky, pri ktorých sa Vám zvýši srdcový tep, či už v pozitívnom alebo negatívnom slova zmysle. Mojou špecialitou je dokonalý fínsky model.

Kalendár sa načítava...