Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

BLOG Tomáš Borec

Máme najhoršie súdy na svete. Alebo nie?

29.05.2013 | Tomáš Borec

Porovnávací prehľad EÚ poskytuje korektnejšie informácie o súdnictve, ako sú mediálne skratky

 • Tlačiť
 • 20

Všetci sa zrejme zhodneme na tom, že slovenské súdnictvo nefunguje ideálne a je v ňom množstvo systémových i akútnych problémov. No aj pri hodnotení fungovania justície by sme mali ostať objektívni a pozerať sa na problém v širšom kontexte. Objektívnym ukazovateľom a zároveň dobrým zrkadlom slovenskej justície môže byť porovnávací prehľad súdnictva v EÚ, ktorý tento rok po prvý raz predstavila Európska komisia.

Tento prehľad si, samozrejme, všimli aj médiá a viacerí komentátori pomerov v slovenskej justícii. Pochopiteľne, že svoju pozornosť upriamili  najmä na to, v čom sme „bezkonkurenčne najhorší“ a zamerali sa na to zlé vysvedčenie pre Slovenskú republiku. Na pozitívne časti správy, žiaľ neupozornili.

Treba korektne priznať, v čom Slovenská republika za ostatnými členským krajinami zaostáva. Podľa porovnávacieho prehľadu dopadlo Slovensko najhoršie vo vnímaní nezávislosti súdnictva. Aj keď ide o subjektívny faktor, nemožno toto hodnotenie bagatelizovať. Pre úplnosť však treba dodať, že nejde o údaj Európskej komisie, ale o výsledok prieskumu Svetového ekonomického fóra. Pripomínam, že zber údajov pre tento prieskum sa uskutočnil na konci funkčného obdobia predchádzajúcej vlády, teda v čase, keď bola téma justície extrémne spolitizovaná.

Za najzaujímavejšiu časť porovnávacieho prehľadu považujem „hard data“, podľa ktorých sme napríklad v dĺžke konania v netrestných veciach skončili na pätnástom mieste z 24 hodnotených krajín. Iste, dĺžka konania je veľmi vážny problém, ktorý je potrebné zásadným spôsobom riešiť. No nie je pravda, že by sme boli v porovnaní s ostatnými krajinami extrémom.

Zatiaľ čo pri dĺžke konania patrilo Slovensko podľa tohto hodnotenia k menej úspešným krajinám, nadpriemerne dobre sme dopadli pri inom, veľmi dôležitom ukazovateli, podľa ktorého patrí Slovensko medzi šesť krajín EÚ, ktorých súdny systém dokázal vybaviť viac vecí, ako na súdy prišlo. Tento fakt svedčí o tom, že aj napriek zvyšujúcemu sa nápadu vecí dokážu sudcovia postupne odstraňovať aj reštančné veci. Treba dodať, že toto sa našim súdom podarilo napriek tomu, že v prepočte na obyvateľa patríme k skupine štátov, ktoré dávajú do justície najmenej peňazí.

V rýchlosti súdneho konania patrí Slovensko k priemeru:

Čas potrebný na rozhodnutie netrestných vecí v dňoch (zdroj: CEPEJ)

Zároveň patríme medzi šesť krajín, ktorých súdny systém vybaví viac vecí, ako je ich aktuálny nápad:

garf_borec

Pomer vyriešených netrestných vecí, úroveň nad 100 percent indikuje, že súdy vybavia viac vecí, aký bol v konkrétnom roku nápad (zdroj: CEPEJ)

A to napriek tomu, že v prepočte na obyvateľa dávame na súdy relatívne málo peňazí:

Rozpočet na súdnictvo v prepočte na jedného obyvateľa v eur (zdroj: CEPEJ)

Mám ďaleko od toho, aby som si myslel, že s našimi súdmi je všetko v poriadku. Napriek tomu z uvedených štatistík vyplýva, že efektívnosť justície je vyššia ako jej neraz skreslený mediálny obraz.

Ak by som mal zjednodušene načrtnúť riešenia, slovenská justícia potrebuje menej politizovania (aby sa zvýšila dôveryhodnosť), modernizáciu procesov (aby sa zrýchlilo súdne konanie) a určite aj nové finančné zdroje. Preto dôrazne odmietam politikárčenie v justícii, preto môj tím pripravuje zásadnú reformu procesného práva, ktorá zrýchli súdne konanie, a preto chceme efektívne využiť na informatizáciu justície eurofondy.

 

 • Tlačiť
 • 20

Tomáš Borec

Tomáš Borec
 • Počet článkov: 1
 • Priemerná čítanosť: 2586
 • Priemerná diskutovanosť: 20
 • RSS blogu

O blogu

Minister spravodlivosti a bývalý predseda SAK

Tomáš Borec

Tomáš Borec
 • Počet článkov: 1
 • Priemerná čítanosť: 2586
 • Priemerná diskutovanosť: 20
 • RSS blogu

O blogu

Minister spravodlivosti a bývalý predseda SAK

Kalendár sa načítava...