Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

BLOG Tatiana Rosová

Krok k ľavici?

12.04.2010 | Tatiana Rosová

Prečo sa v programe SDKÚ-DS nehovorí o spoplatnení vysokoškolského štúdia

 • Tlačiť
 • 0

V programe SDKÚ-DS sa nehovorí o spoplatnení vysokoškolského štúdia. Je to úhybný manéver, alebo krok vľavo? Ani jedno, ani druhé.

SDKÚ-DS podporovala po roku 2002 systém poplatkov kompenzovaných študentskými pôžičkami a štipendiami. Som presvedčená, že v tom čase mohlo toto opatrenie pomôcť zlepšiť materiálnu úroveň vysokých škôl a zvýšiť zainteresovanosť študentov a verejnosti na ich kvalite – aj keď nie samo o sebe. V spojení s výrazným zvýšením váhy vedeckých výstupov pri rozdeľovaní štátnych dotácií a ďalšími opatreniami v záujme garancie kvality by sa bolo dalo zabrzdiť rozmach takých vysokých škôl, ktoré prežívali len vďaka normatívnemu financovaniu zo štátu.

Žiaľ, došlo k opačnému vývoju. Systém financovania podporoval kvantitu a zle definoval a aj slabo odmeňoval kvalitu. Zároveň sa zdeformovala aj definícia dopytu. Nad dopytom po vzdelaní v nebývalej miere prevládol dopyt po tituloch. Iste, aj v minulosti bol pre niekoho titul dôležitejší než vzdelanie. Ale v čase rýchleho rastu, keď sa uplatnil každý, kto zvládal počítač a pár slov po anglicky, sa kvalitné vzdelanie zdalo zbytočným mrhaním energie.

Jasný dôkaz, že to nefunguje, poskytlo spoplatnenie externého štúdia. Po zavedení oficiálnych poplatkov sa dopyt neznížil, nenastal ani tlak na kvalitu. Naopak. Stalo sa to, že sa zvýšila ponuka a znížili kritériá nielen študentov na školu, ale aj školy na študentov. Platiaci externí študenti sa pre vysoké školy stali vítaným zdrojom financií. Preto sme upustili aj od myšlienky spoplatniť magisterský stupeň denného štúdia. Pôvodný predpoklad bol, že zavedením poplatkov sa zníži dopyt. Že poplatky budú jedným z nástrojov na to, aby sme dosiahli optimálny pomer medzi absolventmi na bakalárskom a magisterskom stupni. Ukazuje sa, že pri nezmenených pravidlách by to skôr viedlo k tomu, že by sa školy snažili mať za každú cenu čo najviac platiacich magisterských študentov.

Spoplatnenie štúdia malo prispieť ku kvalite nielen tým, že by platiaci študenti boli náročnejší, ale aj tým, že by školy mali viac peňazí na potrebné vybavenie. Dnes pomáhajú prekonávať materiálne zaostávanie vysokých škôl  najmä eurofondy. Lenže za cenu straty nezávislosti a vytesnenia slobodnej diskusie a férovej súťaže. Kto chce peniaze, musí poslúchať.

V súčasnosti sa náš vysokoškolský systém ocitol v takých problémoch, že na radikálny zvrat ku kvalite treba hľadať efektívnejšie riešenia. Patrí k nim internacionalizácia vo všetkých procesoch, vrátane podpory rôznych foriem pôsobenia vynikajúcich zahraničných vysokých škôl u nás. Podiel spoplatneného štúdia by sa tak síce zvýšil – ale pri garancii kvality.  A tí, ktorí sú za vzdelanie ochotní platiť, by nemuseli odchádzať do zahraničia.

Za podmienku plošného zavedenia poplatkov považujem také nastavenie kvality verejných vysokých škôl, aby sa platiť oplatilo. A tiež zmenu vo vnímaní „produktu“ . Inak povedané aby sme boli pripravení platiť za vzdelanie, nie za tituly. A aby to vzdelanie naozaj malo hodnotu investície do budúcnosti. Iste k tomu prispeje aj vyššia konkurencia a nároky na trhu práce. Možno raz budeme aspoň za to vďační dnešnej kríze.

Dobrý systém poplatkov a pôžičiek s odloženým splácaním, ktorý umožní študovať každému, kto má predpoklady, a ktorý nezaťaží absolventov pri životnom štarte, bude raz určite nevyhnutným a normálnym nástrojom na udržiavanie a rozvoj kvality vysokých škôl. Nebol by však dobrým nástrojom na jej dosiahnutie.


 

 • Tlačiť
 • 0

Tatiana Rosová

 • Počet článkov: 12
 • Priemerná čítanosť: 4148
 • Priemerná diskutovanosť: 8
 • RSS blogu

O blogu

Moja cesta do politiky viedla cez štúdium sociológie, prácu na vysokej škole, výskum verejnej mienky, reklamu a politický marketing. Chcem písať blogy o tom, čomu sa v politike venujem najviac: o vzdelávaní a kvalite života. Nie vždy sa mi darí to, čo chcem.

Tatiana Rosová

 • Počet článkov: 12
 • Priemerná čítanosť: 4148
 • Priemerná diskutovanosť: 8
 • RSS blogu

O blogu

Moja cesta do politiky viedla cez štúdium sociológie, prácu na vysokej škole, výskum verejnej mienky, reklamu a politický marketing. Chcem písať blogy o tom, čomu sa v politike venujem najviac: o vzdelávaní a kvalite života. Nie vždy sa mi darí to, čo chcem.

Kalendár sa načítava...