Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

BLOG Tamás Szőke

Ako rýchlo vám prídu peniaze z eurofondov - veľký prehľad reálnych dôb spracovania projektov

01.08.2019 | Tamás Szőke

 • Tlačiť
 • 0

Jedným z kľúčových aspektov implementácie eurofondov na úrovni projektov aj programov je čas. Ten, kto už niekedy pripravoval projekt financovaný z eurofondov, určite zažil stres zo zháňania podkladov a písania textov na poslednú chvíľu. Tento časový stres spravidla sprevádza aj celú realizáciu projektu. Raz v podobe termínu na predloženie nejakého hlásenia, dokladu alebo formuláru, a potom aj v podobe samotného harmonogramu aktivít projektu. Čas je dôležitý pre žiadateľov, ale aj pre rôzne ministerstvá a agentúry, pretože aj oni majú limitované časové okno na čerpanie eurofondov z aktuálneho programového obdobia. Čas sú peniaze, a čím dlhšie trvá realizácia projektu, tým je to spravidla aj drahšie.

197 dňová skúška trpezlivosti

Prvou skúškou trpezlivosti je čakanie na rozhodnutie, či už pozitívne alebo negatívne. Ak si človek prečíta hocijakú eurofondovú výzvu, každá jedna obsahuje formulku o vydaní rozhodnutia do 70 pracovných dní od uzavretia výzvy (pred novembrom 2018 to bolo ešte 35 pracovných dní), do ktorej sa samozrejme nezapočítava všetko a ministerstvá majú ešte pár fínt ako to oddialiť, a keď ani to nepomôže, tak sa vždy dá spoľahnúť na výnimku, ktorú si medzi sebou ústredné orgány štátnej správy radi udeľujú.

Pri plánovaní harmonogramu svojho projektu bežný smrteľník pozerá kalendár a plánuje v dňoch, týždňoch a mesiacoch (a niekedy aj v rokoch) a kladie si otázku: ako dlho budem čakať na vydanie rozhodnutia? Čiastočnú odpoveď mu dávajú otvorené dáta ITMS 2014+. Čas, ktorý ubehne od podania projektu do vydania rozhodnutia pri projektoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov je v priemere 197 kalendárnych dní.

Realita je prirodzene trochu komplikovanejšia než len zobrať dáta ukončených konaní a vypočítať priemernú dĺžku trvania. Rýchlosť konania závisí od mnohých faktorov, ako sú typ projektu, typ výzvy, počet predložených projektov v rámci výzvy a iné. Medzi žiadateľmi sú ale bohužiaľ aj takí, ktorí čakajú na vydanie rozhodnutia o svojom projekte viac ako rok (v čase písania tohto blogu ich bolo viac ako 800). Niektoré ministerstvá a agentúry sú podľa dát zdanlivo rýchlejšie než ostatné, ale majú vyššie percento neukončených konaní a rozhodujú o výrazne menšom počte projektov než iné. Pre zaujímavosť  ku koncu druhého kvartálu 2019 bolo viac než 3000 neukončených konaní.

Zdroj dát: https://opendata.itms2014.sk/, spracovanie: autor

Podpis zmluvy o nenávratnom príspevku

Po vydaní rozhodnutia čakanie nekončí, na ceste za peniazmi treba zvládnuť ďalšiu prekážku – podpis zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Vôbec to nie je taká jednoduchá a rýchla úloha ako sa zdá, a nie je to len o podpise akejsi vzorovej zmluvy. V tejto fáze úspešný žiadateľ predkladá ďalšie dokumenty, na základe ktorých sa overuje, či naozaj spĺňa podmienky poskytnutia príspevku a musí do svojho projektu zapracovať pripomienky a návrhy odborných hodnotiteľov. Od momentu vydania rozhodnutia do podpisu zmluvy o poskytnutí NFP preto prejde v priemere 64 kalendárnych dní.

Po podpise zmluvy má žiadateľ možnosť začať realizovať svoj projekt. V tomto momente dochádza väčšinou k realizácii procesu verejného obstarávania na dodanie tovarov prác, alebo služieb, ktoré sú súčasťou projektu a následne ku kontrole tohto procesu. Pri projektoch, z ktorých sa financuje stavba alebo rekonštrukcia nehnuteľnosti, alebo sa kupujú nové technológie, preto v priemere prejde od momentu, kedy vstúpila do platnosti zmluva o poskytnutí NFP až 185 dní do momentu predloženia prvej žiadosti o platbu.

A sme vo finále, žiadosť o platbu je predložená, stačí ju spracovať a peniaze môžu prísť na účet. Ako už správne tušíte, ani toto nie je zo dňa na deň. Od momentu predloženia prvej žiadosti o platbu k jej preplateniu prejde ďalších 42 dní (poslednú ŽoP som radšej nepočítal).

197+ 64+ 185+ 42 = ?

197 plus 64 plus 185 plus 42 je spolu 488 dní, alebo zhruba rok a štyri mesiace trvá od predloženia projektu, kým na našom účte pristanú prvé peniaze z eurofondov. Tento výpočet by sa dal samozrejme spresniť pre rôzne typy projektov, programov a výziev. Pre zjednodušenie na koniec uvádzam priemerné časy podľa jednotlivých poskytovateľov pomoci. Verím, že vám to pomôže pri plánovaní casflow ďalšieho projektu.

Pár postrehov ku grafu:

 • Projekty štát vs štát idú celkom rýchlo (diaľnice, národné projekty, projekty technickej asistencie)
 • Projekty štát vs súkromný sektor idú celkom pomaly (nákupy technológií, energetická efektívnosť)
 • MK SR je zdanlivo najrýchlejšie, ale to je dané tým že pred sebou tlačí balvan veľkého počtu neukončených konaní, ktoré som pri výpočtoch pri všetkých poskytovateľoch ignoroval

Zdroj dát: https://opendata.itms2014.sk/, spracovanie: autor

 • Tlačiť
 • 0

Diskusia (0 reakcií)

Tamás Szőke

Tamás Szőke
 • Počet článkov: 3
 • Priemerná čítanosť: 664
 • Priemerná diskutovanosť: 0
 • RSS blogu

O blogu

15 rokov pracujem v oblasti regionálneho rozvoja, cezhraničnej spolupráce a strategického poradenstva. Venujem sa financovaniu projektov z rôznych nenávratných zdrojov a som zároveň spoluzakladateľom portálu www.grantexpert.sk. Prostredníctvom neho sa snažíme inovovať dotačné poradenstvo a priniesť pozitívnu zmenu do tejto nie veľmi populárnej oblasti.

Tamás Szőke

Tamás Szőke
 • Počet článkov: 3
 • Priemerná čítanosť: 664
 • Priemerná diskutovanosť: 0
 • RSS blogu

O blogu

15 rokov pracujem v oblasti regionálneho rozvoja, cezhraničnej spolupráce a strategického poradenstva. Venujem sa financovaniu projektov z rôznych nenávratných zdrojov a som zároveň spoluzakladateľom portálu www.grantexpert.sk. Prostredníctvom neho sa snažíme inovovať dotačné poradenstvo a priniesť pozitívnu zmenu do tejto nie veľmi populárnej oblasti.

Kalendár sa načítava...