Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

BLOG Richard Sulík

Nedomyslený návrh KDH

12.03.2010 | richard sulik

V čom sú nedostatky návrhu zrušiť zdravotné odvody a zvýšiť daň z príjmu a DPH

 • Tlačiť
 • 16

Ako sme sa pred pár dňami dozvedeli, KDH chce zrušiť zdravotné odvody a zvýšiť daň z príjmu a DPH, oboje na 22%. Návrh je dobrý v tom, že priznáva zdravotným odvodom solidaritu. Tiež je dobrý v tom, že ruší komplikovanú agendu okolo zdravotného poistenia. Má však niekoľko vážnych nedostatkov:

1. Navýšenie oboch daní o 3% body nebude stačiť

2. Zaťaží dôchodcov, chudobných a nezamestnaných

3. Technické problémy


Argument č.1: Navýšenie o 3 percentuálne body nebude stačiť

V roku 2009 vybral štát na dani z príjmov 3,924 mld. € a na DPH 3,846 mld. €, spolu 7,770 mld. €. Lineárne navýšenie z 19% na 22% by prinieslo 1,227 mld. €.

Všetky zdravotné poisťovne spolu vybrali v roku 2009 na odvodoch 3,427 mld. €, z toho boli platby štátu (ktoré by ostali aj naďalej) 1,162 mld. €. Vznikne teda nasledovný deficit:

Príjmy zdravotných poisťovní                                                   3,427 mld. €

Vyšší výnos daní                                                                        -   1,227 mld. €

Platby štátu                                                                                 -   1,162 mld. €

Deficit                                                                                                1,038 mld. €

Tento statický výpočet však nezahŕňa niekoľko ďalších rizík. Nárast daní je počítaný lineárne, skutočnosť bude ale taká, že po prvé - pri vyššej DPH bude viac ľudí chodiť nakupovať do zahraničia (okrem Banskej Bystrice, Nitry a Prievidze sú všetky mestá nad 40 tisíc obyvateľov vzdialené od štátnej hranice menej ako jednu hodinu) a takisto sa zvýši snaha účtovať "bez bločku". Možno bude nutné zaviesť nižšiu sadzbu DPH napríklad pre reštauračné a hotelové služby a pod., čo zvýši deficit a najmä je v rozpore s princípmi zdaňovania (neutralitou). Po druhé - pri dani z príjmov to bude klasická optimalizácia vo forme fiktívnych cesťákov a pod.

Argument č. 2: Zaťaží dôchodcov, chudobných a nezamestnaných

Dôchodcovia a ľudia bez príjmu (sociálne prípady a nezamestnaní) budú financovať zdravotníctvo formou vyššej DPH, ale neušetria na zdravotných odvodoch, keďže žiadne neplatia. To znamená, že tento návrh KDH sa dotkne najslabších skupín najviac. Zrejme bude nutné aspoň dôchodcom vyššiu DPH kompenzovať, tak ako to bolo v roku 2004 pri zavedení rovnej dane, kedy boli jednorazovo navýšené dôchodky, čo tiež zvýši deficit.

Argument č. 3: Technické detaily

Ďalší problém návrhu je redistribúcia peňazí určených na zdravotníctvo. Dnes vieme presne koľko ktorá zdravotná poisťovňa dostane, dokonca vieme, koľko kto zaplatí. Následne sa peniaze prerozdelia (áno, prediktory prerozdelenia treba nastaviť lepšie) podľa kmeňu poistencov.

Ako by to bolo po zrušení odvodov? Akú sumu štát určí pre zdravotné poisťovne a podľa akého kľúča sa prerozdelí? Dostane viac tá, ktorá produkuje stratu? Alebo tá, ktorej majiteľ je kamoš s ministrom financií? Alebo podľa počtu poistencov a podľa diagnóz? Alebo rovno zrušíme zdravotné poisťovne? Obávam sa, že potom ešte len zažijeme plytvanie v zdravotníctve, lebo bude chýbať akákoľvek väzba medzi zaplatenou sumou na zdravotnú starostlivosť a spotrebou statku menom základná zdravotná starostlivosť.

Trochu teórie a riešenie

Podľa teórie verejnej voľby sú verejné statky najmä tie, ktoré sú nerivalitné a zároveň nevylúčiteľné zo spotreby. Spotreba nerivalitného statku jednou osobou neznižuje úžitok pre druhú osobu. Napríklad software. Jeden užívateľ nijak neznižuje úžitok ďalšiemu. Príkladom pre nevylúčiteľnosti zo spotreby je maják. Nie je možné žiadnej okoloidúcej lodi zabrániť mať z neho úžitok. Opak je povedzme vývarovňa pre bezdomovcov. Keď polievku zje jeden, nemôže tú istú zjesť druhý a tiež je možné ktoréhokoľvek bezdomovca vylúčiť zo spotreby.

Verejné statky, nerivalitné a nevylúčiteľné, sú preto financované plne solidárne a tým pádom zo všeobecných daní, napríklad armáda alebo polícia. Ale je základná zdravotná starostlivosť verejný statok nerivalitný a s nevylúčiteľnou spotrebou? Ani náhodou. Spotreba lieku jednou osobou neumožňuje spotrebu lieku inou osobou a samozrejme, že zo zdravotnej starostlivosti je možné kohokoľvek vylúčiť.

Napriek tomu úvaha, že základná zdravotná starostlivosť má byť financovaná solidárne a nie zásluhovo, je správna. Avšak musí sa jednať výlučne o solidaritu medzi ľuďmi a s obmedzením. Aj dnes platia zdravotný odvod len fyzické osoby (to, že jeho väčšia časť sa volá odvod zamestnávateľa nie je podstatné, zarobiť naň musí zamestnanec). Problém je v tom, že zdravotníctvo v podstate financujú len zamestnanci a trocha živnostníci. Ľudia, ktorí majú iné príjmy (nájmy, dividendy, úroky, honoráre, provízie, ...) sa tejto solidárnej povinnosti vyhýbajú.

Preto navrhujeme naďalej zotrvať pri zdravotnom odvode, avšak v nižšej sadzbe (9%) a z akýchkoľvek príjmov (okrem dôchodkov z 1. a 2. piliera), až do dosiahnutia stropu, ktorý navrhujeme stanoviť na 10 násobok životného minima, ktoré je v súčasnosti 185 €. Kto teda zaplatí 166,5 € mesačne (9% z 1850 €), splnil si svoju solidárnu povinnosť ohľadne zdravotníctva. Tento návrh je súčasťou Odvodového bonusu, komplexnej reformy odvodov.

 

 • Tlačiť
 • 16

Richard Sulík

 • Počet článkov: 10
 • Priemerná čítanosť: 17810
 • Priemerná diskutovanosť: 38
 • RSS blogu

O blogu

Veľa času zbytočne zabíjame tým, že všetky názory berieme ako rovnocenné. Keď napríklad poviem, že mesiac pozostáva z kameňa a môj oponent povie, že to nie je pravda, lebo mesiac pozostáva z nórskeho bobrieho syra, tak máme dva rôzne názory, ale nestojí za to s tým ďalej strácať čas. Problém vzniká vtedy, keď ľudia, ktorí majú názor, že mesiac pozostáva z nórskeho bobrieho syra, sedia vo vláde. Vtedy už sa nedá s tým nestrácať čas. Môj prvý blog na Trende je preto venovaný nórskemu bobriemu syru.

Richard Sulík

 • Počet článkov: 10
 • Priemerná čítanosť: 17810
 • Priemerná diskutovanosť: 38
 • RSS blogu

O blogu

Veľa času zbytočne zabíjame tým, že všetky názory berieme ako rovnocenné. Keď napríklad poviem, že mesiac pozostáva z kameňa a môj oponent povie, že to nie je pravda, lebo mesiac pozostáva z nórskeho bobrieho syra, tak máme dva rôzne názory, ale nestojí za to s tým ďalej strácať čas. Problém vzniká vtedy, keď ľudia, ktorí majú názor, že mesiac pozostáva z nórskeho bobrieho syra, sedia vo vláde. Vtedy už sa nedá s tým nestrácať čas. Môj prvý blog na Trende je preto venovaný nórskemu bobriemu syru.

Kalendár sa načítava...

Moje tagy

voľby, demokracia