Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

BLOG Richard Sulík

Byť či nebyť (v druhom pilieri)

12.05.2008 | richard sulik

Výnosy, dedenie, strop odvodov a politické riziko

 • Tlačiť
 • 46

Medzičasom sa z účasti v druhom pilieri stala priam dogmatická otázka a už len čakám až SMER podmieni členstvo v strane neúčasťou v II. pilieri. Počas prvých štyroch mesiacov z neho vystúpilo 31 tisíc ľudí a doň vstúpilo 12 tisíc ľudí, čo je pri 1,54 milióna sporiteľov nula nula prd. Ostáva ešte šesť týždňov na rozhodnutie a potom sa II. pilier opäť uzavrie, z čoho premiéra chytá panika. Ministerstvo práce vydalo leták, ktorý trochu pripomína Chartu 77 - všetci o nej hovoria, nik ju nečítal. Leták, antileták, kto sa chce rozhodnúť racionálne, by mal do svojich úvah zahrnúť aj nasledovné štyri kritéria:

Výnos

Každá DSS ponúka zo zákona tri fondy do ktorých môže sporiteľ vstúpiť a zákon tiež stanovuje, kam smie DSS peniaze z ktorého fondu investovať. V rastovom fonde môže byť až 80% prostriedkov investovaných do akcií. Tento fond je najrizikovejší, ale aj s najvyšším predpokladaným výnosom. Vo vyváženom fonde to smie byť už len 50% a prostriedky v konzervatívnom fonde je zo zákona zakázané investovať do akcií. Konzervatívny fond má najnižšiu mieru rizika a predpokladom je nízky, zato stabilný výnos. Graf výnosnosti týchto troch fondov to aj potvrdzuje:

Ako vidieť, rastový fond dosahoval minulý rok v lete vyše 8% medziročný výnos, ale momentálne je v mínuse kvôli aktuálnemu celosvetovému prepadu akciových trhov. To sa samozrejme opäť zmení, otázka je kedy. Každopádne je nezmysel porovnávať zopár mesiacov alebo 2 či 3 roky, keď sa jedná o 30 ročnú investíciu. Čo ale treba povedať je, že tieto výnosy sú nominálne, to znamená, je nutné od nich odrátať ešte infláciu a potom dostaneme reálny výnos a ten veru nie je žiadna sláva. V podstate sa dá povedať, že DSS od svojho vzniku (apríl 2005) akurát zabránili znehodnoteniu peňazí infláciou. Tiež treba povedať, že 66% vkladov sa nachádza v rastovom fonde, 30% vo vyváženom a len 4% vkladov je v konzervatívnom fonde, čo o prílišnej odbornosti poradcov, ktorí s klientmi zmluvy uzatvárali, nesvedčí. Ešte že prestúpiť je možné kedykoľvek a bez poplatkov.

Záver: Komu ide v prvom rade o výnos, resp. o rast dôchodku a kto nepokladá politické riziko za významné, tomu je výhodnejší prvý pilier

Dedenie

Peniaze investované v druhom pilieri je možné dediť, v prvom pilieri nie je možné dediť nič, tam dostane vaša manželka po dobu 12ich mesiacov vdovecký dôchodok vo výške 60% starobného dôchodku na ktorý by ste mali nárok ku dňu úmrtia a vaše deti sirotský dôchodok vo výške 40% (tiež z dôchodku, na ktorý by ste mali nárok ku dňu úmrtia) dokedy budú nezaopatrené. Približne 1/5 ľudí sa nedožije dôchodkového veku, to znamená, každý piaty sporiteľ si svoj dôchodok neužije a môže ho zanechať dedičom. Nasledovná tabuľka znázorňuje rozdiely. Upozorňujem, že kvôli zjednodušeniu som vychádzal z miezd a cien roku 2007.

  Celková výhodnosť v prípade dedenia úspor z II. piliera  
       
  Počet rokov v II. pilieri     Zdedená suma     Zníženie vdovského dôchodku     Celkové zvýhodnenie  
  1     21 481 Sk     837 Sk     20 644 Sk  
  2     42 778 Sk     1 674 Sk     41 104 Sk  
  3     63 908 Sk     2 511 Sk     61 397 Sk  
  4     84 875 Sk     3 348 Sk     81 527 Sk  
  5     105 679 Sk     4 185 Sk     101 493 Sk  
  ...        
  10     207 296 Sk     8 370 Sk     198 926 Sk  
  15     305 026 Sk     12 556 Sk     292 470 Sk  
  20     399 016 Sk     16 741 Sk     382 275 Sk  
  25     489 410 Sk     20 926 Sk     468 484 Sk  
  30     576 346 Sk     25 111 Sk     551 235 Sk  
  35     659 955 Sk     29 296 Sk     630 659 Sk  
  40     740 365 Sk     33 481 Sk     706 884 Sk  
  45     817 699 Sk     37 667 Sk     780 032 Sk  

V tabuľke je zohľadnený iba vdovský dôchodok, nie však sirotské. Kto má teda veľa detí (tri a viac) a malých, pre toho môže byť (v závislosti od veku detí) výhodnejšie ostať v prvom pilier. Odporúčam si urobiť alebo si nechať urobiť presné prepočty.

Záver: Kto má manželku a jedno alebo dve deti a nechce, aby žili z almužny menom vdovský a sirotský dôchodok, tomu je byť výhodnejšie v II. pilieri. Podľa aktuálnych plánov pani ministerky bude možné z II. piliera dediť iba dôchodok a preto by tam mali vstúpiť aj dediči.

Strop odvodov

Zvýšenie stropu pre výpočet odvodov od 1.1.2008 na štvornásobok priemernej mzdy (od 1.7.2007 do 30.6.2008 to je 75 044 a od 1.7.2008 do 30.6.2009 to bude 80 584 Sk) je ukážkou diletantizmu. Vďaka Kaníkovi máme v prvom pilieri tzv. zásluhovosť, čo je presný opak solidárnosti a znamená, že každý nový dôchodca dostane po 1.1.2015 dôchodok presne úmerný odvodom. Dovtedy je prechodné obdobie, počas ktorého sa miera zásluhovosti zvyšuje. V tomto roku to je 72%, v budúcom 76% atď. Diletantizmus spočíva v tom, že ministerstvo nezastavilo zvyšovanie miery zásluhovosti a zároveň zvyšuje mieru solidarity tým, že zvýšilo strop pre odvody a nezvýšilo maximálny dôchodok v prvom pilieri (ten sa vyratúva naďalej maximálne z trojnásobku priemernej mzdy). To je ako keď dáte pacientovi s horúčkou súčasne liek na zníženie tlaku a liek na zvýšenie tlaku. Výsledok je ten, že ľudia s príjmom medzi 60 a 80 tis. platia odvody aj zo mzdy nad 60 tisíc, ale dôchodok v prvom pilieri sa im nezvýši. Inými slovami: kto zarába 80 tisíc, má o tretinu vyššie odvody ako ten, kto zarába 60 tisíc, ale v prvom pilieri majú obaja rovnaký dôchodok. Toto však neplatí v druhom pilieri, tam ostala úmera zachovaná, to znamená že človek s príjmom 80 tisíc bude mať v II. pilieri o tretinu vyšší dôchodok ako človek s príjmom 60 tis.

Záver: Kto zarába alebo má predpoklad, že bude zarábať viac ako trojnásobok priemernej mzdy (v roku 2007 bola priemerná mzda 20 146 Sk), by mal byť v druhom pilieri.

Politické riziko a výška dôchodku v prvom pilieri

Ako som už spomenul, v prvom pilieri rastie miera zásluhovosti každým rokom o 4% a v roku 2015 dosiahne 100%. Bola to snáď najväčšia chyba minulej vlády, že prvý pilier spravila zásluhovým (a nie  solidárnym) a zároveň zriadila II. pilier, ktorý je zo svojej podstaty plne zásluhový. Navyše, prvý pilier nastavila minulá vláda tak nešťastne, že produkuje aj bez existencie II. piliera deficity a tie sa od roku 2015 výrazne zvýšia. Prvý pilier je oproti druhému výnosnejší z dvoch dôvodov. Po prvé, v II. pilieri sa o reálnej výnosnosti nedá hovoriť, tam výnosy akurát pokryjú infláciu a po druhé, dôchodky v prvom pilieri rastú výrazne na úkor rastúceho deficitu. Táto vláda sa ukázala ako vrcholne nezodpovedná a strčila hlavu do piesku, keď vyhlásila, že na prvom pilieri nebude nič meniť. Ostáva to na budúcej. Samozrejme, žiadna vláda si nedovolí znížiť samotné dôchodky, ale len ich nárast.

Záver: Čím je dôchodkový vek ďalej, tým je vyššia pravdepodobnosť, že prvý pilier bude solidárny. To znamená, že čím nižší vek a čím vyšší príjem, tým je prestup do II. piliera alebo zotrvanie v ňom výhodnejší.

 

 

  > Hlasuj za tento článok na Hlasuj za tento článok na vybrali.sme.sk
 • Tlačiť
 • 46

Richard Sulík

 • Počet článkov: 10
 • Priemerná čítanosť: 17804
 • Priemerná diskutovanosť: 38
 • RSS blogu

O blogu

Veľa času zbytočne zabíjame tým, že všetky názory berieme ako rovnocenné. Keď napríklad poviem, že mesiac pozostáva z kameňa a môj oponent povie, že to nie je pravda, lebo mesiac pozostáva z nórskeho bobrieho syra, tak máme dva rôzne názory, ale nestojí za to s tým ďalej strácať čas. Problém vzniká vtedy, keď ľudia, ktorí majú názor, že mesiac pozostáva z nórskeho bobrieho syra, sedia vo vláde. Vtedy už sa nedá s tým nestrácať čas. Môj prvý blog na Trende je preto venovaný nórskemu bobriemu syru.

Richard Sulík

 • Počet článkov: 10
 • Priemerná čítanosť: 17804
 • Priemerná diskutovanosť: 38
 • RSS blogu

O blogu

Veľa času zbytočne zabíjame tým, že všetky názory berieme ako rovnocenné. Keď napríklad poviem, že mesiac pozostáva z kameňa a môj oponent povie, že to nie je pravda, lebo mesiac pozostáva z nórskeho bobrieho syra, tak máme dva rôzne názory, ale nestojí za to s tým ďalej strácať čas. Problém vzniká vtedy, keď ľudia, ktorí majú názor, že mesiac pozostáva z nórskeho bobrieho syra, sedia vo vláde. Vtedy už sa nedá s tým nestrácať čas. Môj prvý blog na Trende je preto venovaný nórskemu bobriemu syru.

Kalendár sa načítava...

Moje tagy

voľby, demokracia