Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

BLOG Rastislav Vasilišin

Tri užitočné námety pre digitalizáciu aktív

25.07.2018 |

 • Tlačiť
 • 1

Sprístupňovanie investičných aktív cez blockchain, tzv. tokenizáciu možno prirovnať k novodobej forme alchýmie. Len zatiaľ čo sa starovekí vedci snažili premieňať základné látky napríklad na zlato, tokenizáciou sa podkladové aktíva, ako napríklad aj zlato pretvárajú na vlastnícke práva k majetku. Tokeny teda môžu predstavovať podiel na vlastníctve komodity, vlastnom imaní, nehnuteľnosti alebo iného aktíva v digitalizovanej podobe.

Tokeny, ktoré možno obchodovať na sekundárnych trhoch bežia na blockchaine Ethereum, známe sú pod skratkou ERC20. Ich hlavnými výhodami sú zjednodušenie a zrýchlenie obchodov cez odbúranie väčšiny sprostredkovateľov a poplatkov, odstránenie geografických obmedzení a takisto možnosť realizácie transakcií v minimálnych sumách. 

Tokenizácia prináša aj nové výhody, ako je zvyšovanie likvidity, bezpečnosť a automatizácia, ktorá prináša obchodovanie v režime 24/7.

Ako sa tieto výhody dajú využiť? Najlepšie sa to dá ilustrovať, ak sa pozrieme, ako by proces sprístupňovania aktív vyzeral takpovediac v starom off-chain režime, ak by ho riešili spoločnosti z tradičného sveta financií. Následne si vieme povedať v čom je riešenie cez blockchain lepšou cestou.

Tu sú tri príklady:

1. Tokenizácia komodít

Predstavme si, že ideme tokenizovať zlato, ktoré je bezpečne uložené v trezore. Pre potreby nášho príkladu je majiteľom zlata spoločnosť GoldInvestor Inc. a majiteľom trezoru je spoločnosť Custodian & Co. Tá má skvelú reputáciu a stav zlata v trezore overujú aj nezávislí audítori.

Spoločnosť GoldInvestor Inc. by mohla ponúknuť zlatý token pre verejnosť a prostredníctvom smart contractu s Custodian & Co. môže spravovať verejný register mimo blockchainu , ktorý zapisuje tokeny jednotlivých vlastníkov.

Pri predaji každého tokenu prevedie spoločnosť GoldInvestor Inc. vlastníctvo na spoločnosť Custodian & Co., ktorá  ho spravuje v mene vlastníka. Spoločnosť Custodian & Co. sa zaväzuje k prevodu na každého klienta, ktorý preukáže vlastníctvo prostredníctvom digitálneho podpisu.

GoldInvestor Inc. môže využiť skutočnosť, že spoločnosť Custodian a Co. je dôveryhodná a kontrolovaná spoločnosť. Dôveru do rúk Custodian a Co. vkladajú takisto majitelia tokenov.  

Je zjavné, že v opísanom príklade existuje veľa rizík, ktoré by neexistovali, ak by zlato bolo digitálnou položkou, ktorej distribúcia a správa by bežala cez blockchain, teda automaticky, bez možnosti zlyhania ľudského faktora. Kupujúci by v takom prípade vedel, že je jediným vlastníkom tokenu, zatiaľ čo vlastník papierového certifikátu nemôže vedieť, či ten istý certifikát nebol predaný ďalším ľuďom.

 2Tokenizácia umenia

Predstavme si umelecké dielo slávneho umelca s tisíckami výtlačkov. Umelecké výtlačky môžu byť tokenizované vlastníkom, ktorý sprístupní  jeden exemplár alebo časti jeho hodnoty – podľa počtu a hodnoty vydaných tokenov.

Fyzické doručenie výtlačkov by mohlo byť vykonané na určitom mieste alebo bolo odoslané na zadanú adresu. Týmto spôsobom by kupujúci mohol získať ľahko prenosný a obchodovateľný token. Toto je cesta, ktorou by umelec mohol získať zdroje na financovanie ďalšej tvorby a zároveň spôsob, ako by sa širšia verejnosť mohla angažovať na umeleckom trhu.

Vyššie uvedený model sa však spolieha na spoločnosť, ktorá je vlastníkom diela a ktorá sa zaväzuje k spätnému odkupu. Zrejmým rizikom pre držiteľov tokenov je, že spoločnosť tento záväzok nedodrží. Ďalšou otázkou môže byť, ako by spoločnosť zaoberajúca sa umeleckými dielami bola kompenzovaná za náklady na ich úschovu.

3. Tokenizácia nehnuteľností

V prípade tokenizácie nehnuteľnosti by bol postup nasledovný: vlastník lukratívnej nehnuteľnosti sa rozhodne ponúknuť verejnosti podiel na majetku a emituje tokeny (digitálne akcie).

Predstavme si, že ide napríklad o byt v hodnote 300 000 dolárov. Môže teda vzniknúť napríklad 300 000 tokenov, ich počet je však ľubovoľný. Vezmime si príklad, že vzniknú 3 milióny tokenov, ktoré emitujeme na platforme podporujúcej smart contracty, napríklad na Ethereu, aby sa mohli tokeny voľne kupovať a predávať na rôznych burzách.

Pri kúpe jedného tokenu získate podiel na byte vo výške 0,001%. Pri kúpe 150 000 tokenov budete vlastniť byt z polovice a ak získate 300 000 tokenov vlastníte 100% majetku.

Ale zjavne ani pri jednej z možností sa nestanete zákonným vlastníkom nehnuteľnosti. Narozdiel od umenia, či zlata, kde ide o dvojstrannú dohodu, v prípade nehnuteľností nie je  vzťah predávajúci – kupujúci priamy, ale vstupuje doň štát prostredníctvom katastra. A ten funguje v papierovej podobe.

Otázka blockchainizácie úradných registrov je však na stole a rýchlosť s akou sa presadí bude závisieť od ochoty vlád.

Slovo na záver

Tokenizáciou sa aktíva z reálneho sveta stávajú dostupnejšími, čo uľahčuje aj obchodovanie s nimi. Tento trend poskytuje manažérom aktív príležitosť diverzifikovať investičné príležitosti na tradičných finančných trhoch a na rýchlorastúcich krypto trhoch.

Tokenizácia aktív je náročný problém, ktorý si vyžaduje inovatívne riešenia aj nad rámec technológie. V niektorých prípadoch si to bude vyžadovať právnu reformu a v iných prípadoch bude možné využiť chytrú kombináciu existujúcich pravidiel, nové obchodné štruktúry a nové digitálne štandardy.

Digitálne tokeny môžu byť pre aktíva tým, čím sú dnes bankové účty pre hotovosť. Širší nástup tokenizácie naznačujú prípady vo svete, keď nielen investori, ale aj krajiny začínajú pracovať na tokenoch krytými reálnymi aktívami. Príkladom sú snahy niektorých vlád o vytváranie kryptomien zabezpečených ropou, fiat menami alebo inými aktívami.

 • Tlačiť
 • 1

Rastislav Vasilišin

Rastislav Vasilišin
 • Počet článkov: 6
 • Priemerná čítanosť: 940
 • Priemerná diskutovanosť: 3
 • RSS blogu

O blogu

Volám sa Rastislav Vasilišin a som zakladateľ a CEO spoločnosti Virtuse Exchange. Tento blog je o problematike financií s dôrazom na nový trend prepájania tradičného „starého“ sveta financií s novou rýchlorastúcou oblasťou krypto ekonomiky a digitálneho sveta.

Rastislav Vasilišin

Rastislav Vasilišin
 • Počet článkov: 6
 • Priemerná čítanosť: 940
 • Priemerná diskutovanosť: 3
 • RSS blogu

O blogu

Volám sa Rastislav Vasilišin a som zakladateľ a CEO spoločnosti Virtuse Exchange. Tento blog je o problematike financií s dôrazom na nový trend prepájania tradičného „starého“ sveta financií s novou rýchlorastúcou oblasťou krypto ekonomiky a digitálneho sveta.

Kalendár sa načítava...