Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

BLOG Rastislav Kočan

Na hudobné nástroje hrajú viac vzdelanejší a bohatší. Najviac hudobníkov je medzi východniarmi.

25.11.2018 | Rastislav Kočan

Na ktorý hudobný nástroj hrá najviac obyvateľov Slovenska?

 • Tlačiť
 • 3

Nie až tak často sa robia prieskumy v oblasti kultúry, tá nebýva komerčne ani politicky zaujímavá. V našej prieskumnej agentúre Go4insight máme radi hudbu, viacero ľudí hrá na rôzne hudobné nástroje. Chceli sme vedieť, ako je to s hrou na hudobné nástroje na Slovensku, a tak sme si urobili malý prieskum. Len tak, sami pre seba  :-) Hlavné výsledky prieskumu sme zverejnili na našom firemnom blogu, teraz sa na niektoré výsledky pozrieme bližšie.

Na nejaký hudobný nástroj hrá necelá pätina populácie Slovenska (18%) vo veku 15-79 rokov. Hoci sa dá predpokladať, že distribúcia hudobného talentu v populácii je rovnomerná, neplatí o to schopnosti hrať na hudobné nástroje. Dá sa povedať, že schopnosť hrať na hudobný nástroj je čiastočne podmienené sociálnym statusom domácnosti, výškou príjmu a čiastočne aj dostupnosť hudobnej školy.

Jednoznačne sa ukázalo, že v domácnostiach ľudí s vyšším vzdelaním sa na hudobné nástroje hrá častejšie. To isté platí o domácnostiach s vyšším príjmom (čo samozrejme navzájom koreluje).

Medzi vysokoškolsky vzdelanými hrá na hudobné nástroje takmer 29%, medzi tými, čo žijú v domácnostiach s čistým príjmom nad 2 000 Eur takisto 29%  

Hra na hudobné nástroje evidentne baví viac mladých ľudí. Až 35% z nich deklaruje, že aspoň do nejakej miery ovláda hru na nejaký hudobný nástroj. So zvyšujúcim sa vekom klesá podiel tých, ktorí hrajú na hudobné nástroje. Môžeme predpokladať, že so zvyšujúcim sa vekom klesá intenzita hrania a pôsobí faktor „zabúdania“.

Asi málokoho prekvapí výsledok prieskumu, že medzi obyvateľstvom Slovenska je najviac hudobníkov na východe Slovenska. Úplne najviac v Prešovskom kraji (až 23%), pričom paradoxne, Prešovský kraj je ekonomicky najmenej silný región. Podpriemerne sa na hudobné nástroje hrá v Bratislavskom a Trnavskom kraji, ktoré sú dva najbohatšie regióny. Je asi dobrou správou, že vplyv medzi ekonomickou prosperitou a hrou na hudobné nástroje nie je úplne priamočiary.

Prieskumná agentúra Go4insight

Zdroj: Go4insight / Báza grafu: Obyvatelia Slovenska vo veku 15-79 rokov (N=1000 respondentov)

Z hudobných nástrojov sa na Slovensku hrá najviac klavíri, resp. elektrických klávesových nástrojoch (6,5% populácie Slovenska). Na klavíri tak hrá približne 40% tých, čo ovládajú hru na nejaký nástroj. Na druhej strane, až dve tretiny tých, čo hrajú na klavíri deklarujú, že vedia hrať len jednoduchšie skladby.

Klavír je typickým „ženským“ hudobným nástrojom. Aspoň základy ovláda približne 10% všetkých žien ale iba 2% všetkých mužov na Slovensku. Medzi tými, čo hrajú na klavíri je tak až 80% žien.

Druhým najobľúbenejším nástrojom na Slovensku je gitara. Na gitare hrá iba o niečo menej Slovákov ako na klavíri. Spolu je to 6,1% populácie. Do úvahy sme brali všetky druhy gitár – klasickú, elektrickú, vrátane basovej. Aj v prípade gitary viac ako polovica hudobníkov deklaruje, že ovláda len základy hrania resp. si netrúfajú zahrať zložitejšie skladby.

Gitara je, čo sa týka obľúbenosti medzi mužmi a ženami, presným opakom klavíra. Gitaru môžeme označiť za typický „mužský“ hudobný nástroj. Na gitare hrá takmer 10% mužov ale iba 3% žien. Muži tak tvoria približne 75% všetkých hráčov na gitare.  

V spomínanom najmuzikálnejšom Prešovskom regióne gitara predbehla klavír, čo najobľúbenejšieho nástroja. 

Klavír a gitara sú na Slovensku úplne dominantnými hudobnými nástrojmi. Aspoň na jeden z týchto hudobných nástrojov hrá približne 11 % populácie. Na klavír aj na gitaru zároveň hrá asi šestina tých, čo ovláda jeden alebo druhý nástroj, čo predstavuje 1% populácie Slovenska.

Na ostatné nástroje hrajú Slováci podstatne menej. Nasledujú flauta (všetky druhy), potom harmonika (+akordeón). Hru na ikonické slovenské ľudové hudobné nástroje, ako sú fujara či drumbľa, ovláda necelé 1% populácie.

Z tých, čo vedia hrať na nejaký hudobný nástroj, sa takmer 22% považuje za začiatočníkov. Svoj hudobný nástroj ovláda na slušnej alebo až profesionálnej úrovni 42% tých, ktorí hrajú na hudobný nástroj. 

Ak by sa teraz mali Slováci rozhodnúť, že sa začnú učiť hrať na nejakom hudobnom nástroji, bola by na prvých priečkach v preferenciách opäť  gitara, na druhej klavír, resp. podobné klávesové nástroje. Ale tentokrát v obrátenom poradí. Zaujímavé sú i hudobné nástroje ako bicie či husle/viola, na ktoré v súčasnosti hrá iba malá časť Slovákov – potencionálny záujem o každý z týchto hudobných nástrojov prejavilo viac ako 5% populácie.

 

Zdroj: Go4insight / Báza grafu: Obyvatelia Slovenska vo veku 15-79 rokov (N=1000 respondentov)

Nezanedbateľný vplyv na tvorbu hudby budú pravdepodobne mať aj aplikácie alebo softvéry na to určené, ktoré v súčasnosti ovláda menej ako 1% Slovákov. V budúcnosti by zvažovalo venovať sa tvorbe hudby týmto spôsobom 3% Slovákov. O softvér a aplikácie sa pritom zaujímajú častejšie mladí ľudia, prevažne študenti, a častejšie ľudia z väčších miest (hlavne z Bratislavy).

Polovica obyvateľov sa už na žiaden hudobný nástroj učiť nechce, pričom nevôľa rastie priamo úmerne s vekom.

Všetky uvedené informácie pochádzajú z kvantitatívneho reprezentatívneho prieskumu na populácii SR vo veku 15-79 rokov, ktorý realizovala prieskumná agentúra Go4insight na vzorke 1 000 respondentov na prelome septembra a októbra 2018.

 • Tlačiť
 • 3

Rastislav Kočan

Rastislav Kočan
 • Počet článkov: 33
 • Priemerná čítanosť: 2882
 • Priemerná diskutovanosť: 6
 • RSS blogu

O blogu

Viac ako 15 rokov pomáham svojim klientom lepšie poznať trh, na ktorom pôsobia a zákazníkov, ktorým poskytujú služby či predávajú produkty. Som spoluzakladateľom a spolumajiteľom prieskumnej agentúry Go4insight. Na blogu sa zaoberám zaujímavými faktami z rôznych oblastí slovenského trhu. Ale nebude to iba o číslach...

Rastislav Kočan

Rastislav Kočan
 • Počet článkov: 33
 • Priemerná čítanosť: 2882
 • Priemerná diskutovanosť: 6
 • RSS blogu

O blogu

Viac ako 15 rokov pomáham svojim klientom lepšie poznať trh, na ktorom pôsobia a zákazníkov, ktorým poskytujú služby či predávajú produkty. Som spoluzakladateľom a spolumajiteľom prieskumnej agentúry Go4insight. Na blogu sa zaoberám zaujímavými faktami z rôznych oblastí slovenského trhu. Ale nebude to iba o číslach...

Kalendár sa načítava...