Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

BLOG Rastislav Kočan

Ako sme na Slovensku spokojní s rokom 2019?

28.12.2019 | Rastislav Kočan

Už tretí krát za sebou, podľa hodnotení obyvateľov Slovenska, dopadol uplynulý rok pozitívnejšie ako boli očakávania na jeho začiatku.

 • Tlačiť
 • 0

Takmer tretina obyvateľov Slovenska (31%) považuje z pohľadu svojho osobného života rok 2019 za lepší, ako očakávali na jeho začiatku. Naopak, menej ako pätina (približne18%) považuje rok 2019 za horší, ako si mysleli na jeho začiatku. Pre polovicu obyvateľstva (51%) bol rok približne rovnaký v porovnaní s očakávaniami
v januári 2019.

Za posledné tri roky bol uplynulý rok 2019 bol hodnotený celkovo najpriaznivejšie. V porovnaní s predchádzajúcimi dvoma rokmi sa tento rok opäť zvýšil podiel tých, čo končiaci sa rok hodnotili pozitívnejšie (o dva percentuálne body) a zároveň sa znížil podiel tých, čo hodnotili rok negatívnejšie (tiež o 2 percentuálne body).

Rok 2019 predčil očakávania prakticky všetkých skupín obyvateľstva Slovenska. Pozitívne ho hodnotili ľudia zo všetkých slovenských regiónov aj všetkých sociálnych skupín. 

Končiaci rok 2019 bol lepší ako očakávania pre viac ako polovicu mladých dospelých (do 30 rokov), kým horší bol len pre desatinu z nich. Úplne najspokojnejší s rokom 2019 boli tínedžeri (vo veku do 19 rokov).

S rastúcim vekom čiastočne klesá spokojnosť s prežitým rokom a zároveň mierne rastie nespokojnosť s ním. Až do dôchodkového veku však stále prevažuje pozitívne hodnotenie nad negatívnym.  Podiel nespokojných s rokom 2019 prevyšuje podiel spokojných až u ľudí starších ako 60 rokov. V uplynulom roku sa však aj v tejto vekovej kategórii, v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi, hodnotenie roka zlepšilo.

Prečo bol rok 2019 lepší, ako sme očakávali?

Opýtali sme sa ľudí, ktorí hodnotili rok 2019 za lepší ako očakávali, na hlavné dôvody, vďaka ktorým ho takto hodnotia.

 

Vyše dve pätiny bolo spokojných s rokom z pohľadu svojej rodiny, či partnerských vzťahov, obdobne dve pätiny boli spokojných s oblasťou svojho osobného života a trojicu najdôležitejších dôvodov uzatvára zlepšenia finančnej situácie.

Situáciu na Slovensku dobre ilustruje fakt, že zlepšenie všeobecnej nálady na Slovensku alebo zlepšenie politickej situácie v krajine bolo dôvodom optimizmu len pre menej ako 5% spokojných.

Prečo bol rok 2019 horší ako očakávania?

Tých ľudí, ktorí považovali rok 2019 za horší, ako očakávali, sme sa tiež opýtali na hlavné dôvody ich nespokojnosti.

 

Najviac z nich spomenulo zhoršenie svojho zdravotného stavu. Finančná situácia je druhým najdôležitejším dôvodom negatívneho hodnotenia uplynulého roka. Práve faktor nespokojnosti s finančnou situáciou zaznamenal po uplynulé 3 roky najvýraznejší pokles dôležitosti. Takmer jedna tretina spomenula ako dôvod negatívneho hodnotenia roka 2019 zhoršenie politickej situácie na Slovensku.

Najdôležitejšie aspekty, ktoré spôsobujú spokojnosť alebo nespokojnosť

Aj v roku 2019 boli najdôležitejšími oblasťami, ktoré spôsobujú spokojnosť alebo nespokojnosť s rokom: osobná oblasť, finančná situácia, zdravotný stav a rodinná situácia.

Osobná oblasť (vzdelanie, zážitky, skúsenosti, viera...) dominuje u mladých ľudí do 30 rokov. Pre ľudí v strednom veku začína rásť dôležitosť úspechov v práci a s tým spojené zlepšenie finančnej situácie.

Situácia v rodine a vo vzťahu je dôležitá pre všetky vekové skupiny, najviac však pre ľudí vo veku 25 – 40 rokov, kedy sa najviac stabilizuje rodinný život a prichádzajú na svet deti.

S rastúcim vekom je dôvodom pozitívneho hodnotenia uspokojivý zdravotný stav, čo je aj najdôležitejším dôvodom spokojnosti u ľudí vo veku nad 70 rokov.

Naopak, finančné problémy sú dôvodom nespokojnosti s rokom 2019 u všetkých vekových kategórií približne narovnako. Dôležitosť zdravotného stavu ako kľúčového aspektu nespokojnosti rastie výrazne s vekom. Od veku 50 rokov sa stáva prakticky najdôležitejším dôvodom nespokojnosti a v najvyššom veku úplne dominuje.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

O prieskume

Všetky uvedené informácie pochádzajú z reprezentatívneho prieskumu na populácii Slovenskej republiky vo veku 15-79 rokov, ktorý realizovala agentúra Go4insight na reprezentatívnej  vzorke 1 000 respondentov na prelome novembra a decembra 2019. Prieskum bol realizovaný metódou Multimode - kombináciou osobného a online dopytovania. 

 • Tlačiť
 • 0

Diskusia (0 reakcií)

Rastislav Kočan

Rastislav Kočan
 • Počet článkov: 34
 • Priemerná čítanosť: 2833
 • Priemerná diskutovanosť: 6
 • RSS blogu

O blogu

Viac ako 15 rokov pomáham svojim klientom lepšie poznať trh, na ktorom pôsobia a zákazníkov, ktorým poskytujú služby či predávajú produkty. Som spoluzakladateľom a spolumajiteľom prieskumnej agentúry Go4insight. Na blogu sa zaoberám zaujímavými faktami z rôznych oblastí slovenského trhu. Ale nebude to iba o číslach...

Rastislav Kočan

Rastislav Kočan
 • Počet článkov: 34
 • Priemerná čítanosť: 2833
 • Priemerná diskutovanosť: 6
 • RSS blogu

O blogu

Viac ako 15 rokov pomáham svojim klientom lepšie poznať trh, na ktorom pôsobia a zákazníkov, ktorým poskytujú služby či predávajú produkty. Som spoluzakladateľom a spolumajiteľom prieskumnej agentúry Go4insight. Na blogu sa zaoberám zaujímavými faktami z rôznych oblastí slovenského trhu. Ale nebude to iba o číslach...

Kalendár sa načítava...