Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

BLOG Rastislav Kočan

Ako ďaleko sme od bezhotovostnej spoločnosti?

19.02.2019 | Rastislav Kočan

Koľko ľudí platí na Slovensku iba hotovosťou? Koľko už pri sebe nenosí žiadnu hotovosť?

 • Tlačiť
 • 17

Bezhotovostná spoločnosť je téma, ktorá má potenciál polarizovať. Niektorí sa tešia na čas, kedy už nebude nutné sa zapodievať hotovosťou a platenie za nákupy bude jednoduché. Druhí sa tejto predstavy obávajú, neprajú si, aby ktokoľvek mal prehľad o tom, čo, kde a za koľko nakupovali.

Bez ambície podporiť jeden alebo druhý názor alebo s ním polemizovať naša prieskumná agentúra Go4insight realizovala na prelome januára a februára 2019 reprezentatívny prieskum s cieľom zistiť, aké je skutočne využívanie hotovosti a platieb prostredníctvom kariet (alebo obdobných nástrojov) na Slovensku.

Platba za bežné nákupy
Obyvateľov Slovenska sme sa pýtali, či svoje bežné nákupy počas posledného týždňa platili výhradne pomocou hotovosti, kombináciou hotovosti a inými spôsobmi alebo takmer výhradne bez použitia hotovosti.

Spomedzi celej populácie Slovenska žiadne formy elektronického platenia (platobné karty, platby mobilom a pod.) nevyužíva približne 31 %. Najväčšia časť, až 44% populácie, platí za svoje nákupy niekedy hotovosťou a niekedy inak. Takmer vôbec hotovosť pri svojich nákupoch nevyužíva približne 25% populácie Slovenska.

 Pri detailnejšom pohľade je zrejmé, že platenie v hotovosti je výrazne populárnejšie skôr medzi  staršími ľuďmi, ekonomicky neaktívnymi a žijúcimi v menej rozvinutých častiach Slovenska. Naopak, čím má človek vyššie vzdelanie, vyšší príjem, žije v ekonomicky silnejších regiónoch, má vyššie postavenie v spoločnosti a pod., výrazne sa zvyšuje pravdepodobnosť, že patrí medzi tých, ktorí hotovosť používajú len v najnutnejších prípadoch.

Dá sa povedať, že platba kartou do veľkej miery koreluje s moderným mestským spôsobom života.

To však neznamená, že ľudia s vyšším sociálnym statusom už hotovosť nepoužívajú. Napríklad, v najvyššej sociálnej skupine A stále používa hotovosť viac ako 60% ľudí. Dokonca za svoje bežné nákupy platí stále výhradne hotovosťou približne 12% z nich.

Hotovosť v peňaženke
To, že hotovosť je stále dôležitá dokazuje skutočnosť, že len 9% obyvateľov Slovenska sa vôbec nestará, či má alebo nemá v peňaženke hotovosť. 

Naopak, takmer trištvrtina obyvateľstva sa stále so sebou snaží mať nejakú hotovosť, pretože je bežné, že nie všade sa dá platiť kartou a platiť hotovosťou je tak nevyhnutné.

Aj v tomto prípade platí, že hotovosť so sebou nosia menej často ľudia s vyšším sociálnym postavením, vyšším vzdelaním a vyšším príjmom. Neplatí však hypotéza, že bez hotovosti sa viac zaobídu mladí ľudia a potreba hotovosti rastie so zvyšujúcim sa vekom. Hotovosť je najmenej potrebná pre ľudí v mladšom strednom veku do 40 rokov. Rozdiel medzi jednotlivými segmentami obyvateľstva (vidiek vs. mesto, rozvinuté vs. menej rozvinuté regióny, pracujúci vs. ekonomickyneaktívni)  však nie je tak výrazný ako v prípade frekvencie platenia kartou, resp. hotovosťou za bežné nákupy.

Bezhotovostná spoločnosť
Aby sme zistili, koľko obyvateľov Slovenska sa už správa, akoby sme žili v bezhotovostnej spoločnosti, skombinovali sme odpovede na obe otázky.

Podiel tých, ktorí počas bežného týždňa nepoužívajú hotovosť na bežné nákupy a zároveň nepotrebujú nosiť so sebou hotovosť, je približne 3% populácie Slovenska.

Slovensko vs. Spojené štáty
Na Slovensku sa hotovosť používa o niečo častejšie ako v Spojených štátoch, ale (možno na prekvapenie niektorých), rozdiely nie sú zásadné.

V porovnaní s obdobným prieskumom, ktorý realizovala prieskumná spoločnosť Pew Research Center v októbri 2018 medzi populáciou USA, je podiel Slovákov, ktorí už hotovosť pri bežných nákupoch nevyužívajú približne rovnaký, ako je tomu v Spojených štátoch. Na Slovensku však máme výrazne vyšší podiel populácie, ktorá za nákupy platí výhradne v hotovosti.

V čom sú rozdiely výraznejšie, je väčšia potreba mať pri sebe hotovosť na Slovensku ako v Spojených štátoch. Takmer každý druhý Američan deklaroval, že už nie je potrebné sa veľmi zapodievať, či má alebo nemá v peňaženke hotovosť, keďže za veci sa dá bežne platiť aj iným spôsobom. Na Slovensku má obdobný názor len niečo viac ako štvrtina populácie.

 O prieskume

Všetky uvedené informácie pochádzajú z kvantitatívneho reprezentatívneho prieskumu na populácii SR vo veku 15-79 rokov, ktorý realizovala agentúra Go4insight na vzorke 1 000 respondentov na prelome januára a februára 2019.

 • Tlačiť
 • 17

Rastislav Kočan

Rastislav Kočan
 • Počet článkov: 33
 • Priemerná čítanosť: 2882
 • Priemerná diskutovanosť: 6
 • RSS blogu

O blogu

Viac ako 15 rokov pomáham svojim klientom lepšie poznať trh, na ktorom pôsobia a zákazníkov, ktorým poskytujú služby či predávajú produkty. Som spoluzakladateľom a spolumajiteľom prieskumnej agentúry Go4insight. Na blogu sa zaoberám zaujímavými faktami z rôznych oblastí slovenského trhu. Ale nebude to iba o číslach...

Rastislav Kočan

Rastislav Kočan
 • Počet článkov: 33
 • Priemerná čítanosť: 2882
 • Priemerná diskutovanosť: 6
 • RSS blogu

O blogu

Viac ako 15 rokov pomáham svojim klientom lepšie poznať trh, na ktorom pôsobia a zákazníkov, ktorým poskytujú služby či predávajú produkty. Som spoluzakladateľom a spolumajiteľom prieskumnej agentúry Go4insight. Na blogu sa zaoberám zaujímavými faktami z rôznych oblastí slovenského trhu. Ale nebude to iba o číslach...

Kalendár sa načítava...