Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

TOP 5 informácií o vratkách za plyn, ktoré ste možno nevedeli

14.02.2016 | Radovan Kazda

Diskusia (10 reakcií)

14.02.2016 | Roman Kanala

Trestný čin podvodu je vymedzený v § 221 zákona č. 300/2005 (Trestný zákon) ako úmyselné konanie pri ktorom niekto obohatí seba alebo iného na škodu cudzieho majetku tým, že uvedie niekoho do omylu alebo využije niečí omyl, a spôsobí tak na cudzom majetku malú škodu. Za takéto konanie hrozí páchateľovi trestného činu trest odňatia slobody až na dva roky. Podvod sa radí do kategórie prečinov, pretože základná trestná sadzba za jeho spáchanie neprekračuje hranicu piatich rokov.

Objektom proti ktorému smeruje protiprávne konanie páchateľa je cudzí majetok, pričom druh a forma vlastníctva nie sú v tomto prípade dôležité. Dôležitým pre posúdenie toho, či majetok je alebo nie je cudzí je fakt či patrí, resp. patrí páchateľovi výlučne. Ak teda majetok nepatrí páchateľovi,resp. mu nepatrí výlučne jedná sa o majetok cudzí.

15.02.2016 | Roman Kanala

Predošlý píspevok mi idišiel nekompletný. Tu je jeho druhá časť i s citáciou prameňa.

Trestná sadzba za spáchanie trestného činu podvodu sa líši v závislosti od okolností za ktorých bol trestný čin spáchaný, najmä od výšky spôsobenej škody. Tú pre potreby trestného práva upravuje § 125 TZ. Pri malej škode, ktorá predstavuje škoda prevyšujúca sumu 266,- €, je trestná sadzba až dva roky. Pri škode väčšej, čo je desaťnásobok škody malej (t.j. 2.666,- €) je trestná sadzba jeden až päť rokov, pričom v tomto prípade stačí konanie z nedbanlivosti. Ak páchateľ spôsobí tzv. značnú škodu, čo je stonásobok škody malej (t.j.26.600,- €) alebo ak spácha trestný čin z osobitného motívu alebo závažnejším spôsobom konania hrozí mu trest odňatia slobody na tri až desať rokov, pričom v týchto troch prípadoch už nepôjde o prečin ale o zločin. Napokon ak vznikne spáchaním trestného činu podvodu škoda veľkého rozsahu, čo je päťstonásobok škody malej (t.j.133.000,- €) alebo ak spácha trestný čin podvodu ako člen nebezpečného zoskupenia alebo za krízovej situácie môže byť odsúdený až na desať až pätnásť rokov. Podľa Trestného zákon sa takéto konanie už posudzuje ako obzvlášť závažný zločin.

http://ficek.sk/pra...

15.02.2016 | ivansk

okatejšie kupovanie voličov už asi neexistuje.
vlastne pardon, pri dalších volbách v poradí ma napadá další upgrade - pred každou volebnou miestnosťou kontrolovať voličom zvyšné volebné lístky a tým správnym vyplatiť na ruku groše.

takto má vyzerať demokracia!

15.02.2016 | Roman Kanala

Z dnešnej Pravdy ako inšpirácia:

Izraelský expremiér si vo väzení odpyká trest
SITA - 15.02.2016 10:34
Bývalý izraelský premiér Ehud Olmert strávi vo 19 mesiacov vo väzení za úplatkárstvo a marenie justície.
http://spravy.pravd...

15.02.2016 | od A do Z

Celé vratky za plyn sa veľmi podobajú na predvolebné rozdávanie 5€ v osade kandidátom poslancom.

15.02.2016 | Marcel Mikulec

Podľa prvého príspevku teda dedukujem, že keby bola podaná hromadná žaloba tak by sa konečne mohla aj právne napadnúť a usvedčiť táto zlodejská vláda ?

16.02.2016 | Motylx

Je to v zákone o rozpočte ako štátny príspevok.

Za § 8 sa vkladá nový § 9, ktorý znie:
㤠9

(1)   Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo hospodárstva“) poskytne v roku 2016 z prostriedkov štátneho rozpočtu odberateľovi plynu v domácnosti16) (ďalej len „odberateľ“) spĺňajúcemu podmienky podľa odseku 2 štátny príspevok (ďalej len „príspevok“) prostredníctvom poštového úradu, spôsobom a vo výške, ktoré ustanoví ministerstvo hospodárstva všeobecne záväzným právnym predpisom.

(2)  Ministerstvo hospodárstva poskytne príspevok odberateľovi ak:
a) dodávka plynu odberateľovi podlieha cenovej regulácii podľa osobitného predpisu17) a
b) odberateľ mal k 1. novembru 2015 uzavretú platnú zmluvu o združenej dodávke plynu podľa osobitného predpisu.18)

V navrhovanom ustanovení sa deklaruje poskytnutie štátneho príspevku odberateľovi plynu. Štátny príspevok poskytne Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v roku 2016 z prostriedkov štátneho rozpočtu odberateľovi plynu  v domácnosti spĺňajúcemu podmienky  stanovené v odseku 2. Podmienkami poskytnutia štátneho príspevku je, aby dodávka plynu odberateľovi podliehala cenovej regulácii a aby odberateľ mal k 1. novembru 2015 uzavretú platnú zmluvu o združenej dodávke plynu. Spôsob poskytnutia a výška štátneho príspevku bude ustanovená  všeobecne záväzným právnym predpisom ministerstva hospodárstva.

16.02.2016 | lopokio

No a toto neporusuje antidiskrimacny zakon?

16.02.2016 | Radovan Kazda

Domnievam sa, že to porušuje celý rad zákonov, lenže tým, že to ide zo štátneho rozpočtu, tak to firmy netrápi a žalobu nepodajú. Na podanie žaloby zo strany občana by sa musel nájsť občan, ktorý má na to čas a/alebo peniaze. Občas sa takí nájdu.

17.02.2016 | Motylx

Aby vyhral čo?
Podaj ju ty.

Radovan Kazda

Radovan Kazda
  • Počet článkov: 51
  • Priemerná čítanosť: 3783
  • Priemerná diskutovanosť: 7
  • RSS blogu

O blogu

Blog o environmentálnej politike. Spoluvydávam a vediem periodiká so zameraním na odpadové hospodárstvo, energetiku a vody. Pôsobím tiež v Konzervatívnom inštitúte M. R. Štefánika. Som členom OKS a kandidujem v parlamentných voľbách.