Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

BLOG Peter Ulčin

Žijeme v spoločnosti, ktorá nepozná sama seba?

28.07.2015 | Peter Ulcin

Ako naša osobnosť a pracovné prostredie ovplyvňuje náš pracovný výkon.

 • Tlačiť
 • 5

Celý systém je nastavený tak, aby sme veľmi nepremýšľali nad sebou samým. Treba pracovať a platiť účty. Na otázky kto sme a kam ideme nie je čas ani priestor.

Prečo skúmať osobnosť na pracovisku

Osobnostné rysy človeka sú kľúčom k pochopeniu, ako budeme vykonávať svoju prácu a ako sa budeme správať v pracovnom prostredí.

Čo je osobnosť

Osobnosť možno charakterizovať ako našu stabilnú a vnútornú dispozíciu, ktorá určuje naše pravidelné správanie sa.

5 osobnostných čŕt

Existuje päť hlavných osobnostných rysov (okrem stovky iných) spájaných s výkonom práce.

Svedomitosť

- posudzuje rozdiely v zodpovednosti, plnení si úloh, dosahovaní cieľov, usilovnosti, organizovanom plánovaní a sebaovládaní

- jednotlivci, ktorí dosahujú vyššie skóre v tejto charakterovej črte, majú tendenciu byť výborní zamestnanci na všetkých pracovných miestach

Neuroticizmus

- nízka úroveň tohto rysu je spájaná s lepším pracovným výkonom počas stresových podmienok

- napríklad vojaci s nízkou úrovňou neuroticizmu zvyknú byť efektívnejší v boji

Extraverzia

- je spájaná s pozitívnymi, asertívnymi a spoločenskými jednotlivcami

- táto charakterová črta je prediktorom manažérskych pozícií, ako aj práce spájanej s obchodom a predajom

Prívetivosť

- ľudia s touto vlastnosťou sú starostliví a majú veľké porozumenie pre iných

- prívetivosť je predpokladom pracovných miest, ako sú zákaznícke služby, ktoré si vyžadujú veľa medziľudského kontaktu

Otvorenosť voči skúsenosti

- reprezentuje fantáziu, tvorivosť a liberálne hodnoty

- je spojená s umeleckými a tvorivými pracovnými miestami

Naša osobnosť a pracovné prostredie

Určité pracovné pozície si vyžadujú špecifické osobnostné rysy, avšak ani tieto vlastnosti nezaručujú úspech v práci. Pracovný výkon závisí nielen na vlastnostiach osobnosti, ale aj na tom:

 1. či tieto vlastnosti zapadajú do prostredia, v ktorom jednotlivci pracujú
 2. či toto prostredie podporuje alebo obmedzuje vplyv týchto vlastnosti

Napríklad, extrovertní jedinci na obchodných pozíciach dosiahnú vyšší výkon iba v prípade, že prostredie, v ktorom pracujú, je dostatočne extrovertné.

Keď nájsť si čas znamená byť šťastný

Pýtať sa, kto sme, znamená poznať sám seba i svoj charakter. Dôležité je taktiež pýtať sa, kam ideme, v zmysle "dosadzovania" správneho charakteru na správne pracovné miesto.

Opak znamená nepoznať sám seba a robiť to, čo nás nebaví na nesprávnom mieste.

 • Tlačiť
 • 5

Tagy osobnosť na pracovisku, 5 faktorový model

Peter Ulčin

Peter Ulčin
 • Počet článkov: 23
 • Priemerná čítanosť: 2064
 • Priemerná diskutovanosť: 2
 • RSS blogu

O blogu

Peter Ulčin je pracovný psychológ a autor úspešnej knihy o efektívnych komunikačných zručnostiach.   Pravidelne publikuje pre časopisy Zisk & Manažment, Moderní Řízení, Zdravie a Psychológie Dnes. Píše blog pre eTrend a ako expert na tému leadership bol niekoľkokrát pozvaný do relácie Biznis na TA3. Peter je taktiež autorom rozsiahlej štúdie o ženách v manažmente, ktorý vypracoval na základe výskumu pre Inštitút pre výskum práce a rodiny.Venuje sa vzdelávaniu dospelých a medzi jeho klientov patria organizácie zo štátnej správy, automotive, IT sektoru a množstvo iných súkromných firiem z rôznych odvetví.Peter vyštudoval psychológiu vo Veľkej Británii a je aktívnym členom Britskej komory psychológov. Svojim profesionálnym pôsobením sa snaží pozitívne vplývať na to, aby naša spoločnosť fungovala efektívnejšie. Kontaktovať ho môžete na https://www.executive-business-consulting.com/contactViac na: www.executive-business-consulting.com

Peter Ulčin

Peter Ulčin
 • Počet článkov: 23
 • Priemerná čítanosť: 2064
 • Priemerná diskutovanosť: 2
 • RSS blogu

O blogu

Peter Ulčin je pracovný psychológ a autor úspešnej knihy o efektívnych komunikačných zručnostiach.   Pravidelne publikuje pre časopisy Zisk & Manažment, Moderní Řízení, Zdravie a Psychológie Dnes. Píše blog pre eTrend a ako expert na tému leadership bol niekoľkokrát pozvaný do relácie Biznis na TA3. Peter je taktiež autorom rozsiahlej štúdie o ženách v manažmente, ktorý vypracoval na základe výskumu pre Inštitút pre výskum práce a rodiny.Venuje sa vzdelávaniu dospelých a medzi jeho klientov patria organizácie zo štátnej správy, automotive, IT sektoru a množstvo iných súkromných firiem z rôznych odvetví.Peter vyštudoval psychológiu vo Veľkej Británii a je aktívnym členom Britskej komory psychológov. Svojim profesionálnym pôsobením sa snaží pozitívne vplývať na to, aby naša spoločnosť fungovala efektívnejšie. Kontaktovať ho môžete na https://www.executive-business-consulting.com/contactViac na: www.executive-business-consulting.com

Kalendár sa načítava...

Moje odkazy