Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

BLOG Peter Ulčin

Sú psychopati v štruktúrach našich politických strán a vlády?

17.09.2015 | Peter Ulcin

3,5% exekutívy prejavuje poruchy osobnosti. Sú naše politické špičky iné?

 • Tlačiť
 • 1

                             “Lídri, ktorí sú psychopati, často vytvárajú ilúziu, že sú úspešnými.”

                                                                                    Boddy, Ladyshewsky a Galvin

Aj keď psychopati tvoria iba 1% z populácie, až 3,5% psychopatov pracuje na líderských pozíciach. Motivuje ich neobmedzená moc, vplyv, prestíž a peniaze. Preto sa čoraz viac pozornosti venuje nevhodným, dysfunkčným a imorálnym lídrom, ktorí sú často hlavnou príčinou zlyhania politických strán, vládnej garnitúri i celého štátu.

 Líder psychopat?

Kvôli niektorým slabo vyvinutým častiam mozgu a jeho poruchám, ktoré vznikli na základe fyzických, biologických a enviromentálnych faktorov, sú psychopati charakterizovaní ako ľudia bez svedomia, emócií, citu pre morálku a akýchkoľvek pocitov a empatie voči iným ľudom.

Z našich lídrov robí syndróm psychopata jedincov, ktorí sú patologickí klamári, podvodníci, príživníci a manipulátori. Takýto líder je tiež charakterizovaný ako citovo plytký, vypočítavý, pokrytecký a arogantný jedinec, ktorého bezcitnosť nepozná hranice.

 Bezcitnosť a manipulatívnosť sú najmenej rozpoznateľné znaky, ktorými si lídri psychopati získavajú ľudí na svoju stranu. Tie im otvárajú dvere na pozície, z ktorých môžu benefitovať a ubližovať iným.

 Avšak, mnoho ľudí, ktorí ešte nazažili dopad správania sa lídrov psychopatov, pokladá týchto jedincov za úspešných a skvelých politikov. Prečo je tomu tak?

 Lídri psychopati na vrcholových pozíciach

 Kombinácia nižšie uvedených aspektov je výborným základom na to, aby správanie sa lídra psychopata prešlo nielen bez povšimnutia, ale bolo vnímané ako ideálne pre líderskú pozíciu.

 1. Atraktívne povahové čŕty, ako sú osobný šarm a neodolateľná charizma.
 2. Pomýlenie si osobnostných charakteristík psychopata, ako sú manipulácia, dominancia a násilnosť, za čŕty reprezentujúce lídrov, ako robenie ráznych rozhodnutí, motivácia podriadených a branie zodpovednosti.
 3. Skvelé komunikačné vlastnosti a pohotovosť pri rozhodnutiach robia zo psychopata vhodného potecionálneho kandidáta na líderskú pozíciu.
 4. Zmätená situácia počas aplikovania zmien v štáte a potreba robiť rýchle a riskantné rozhodnutia. Tu opäť dominujú čŕty psychopata, ako sú egocentrizmus a bezcitnosť, ktoré sú mylne vnímané ako sebadôvera, sila, či rozvážnosť.
 5. Talent psychopatov manipulovať a podvádzať v kombinácií s ochotou pracovať vo vysoko riskantnom prostredí, ktoré ponúka možnosť vysokého profitu.

 Líder chameleón, alebo keď to čo vidíš, nie je to čo vidíš

Šanca na odhalenie psychopatov v štruktúrach štátu a strany je veľmi malá, pretože disponujú schopnosťami, ktoré z nich robia dokonalého ľudského predátora.

 Prečo je tomu tak?

 • Vedia rýchlo prečítať a zaradiť ľudí, poznajú naše silné a slabé stránky, vedia čo na nás platí. Sú pripravení kedykoľvek vytiahnúť a zneužiť naše slabiny proti nám.
 • Majú skvelé komunikačné zručnosti, ktoré sú doplnené flirtujúcim a niekedy až agresívnym štýlom plným žargónu. To, čo už o vás vyzistili, použijú na základe ich rečníckeho talentu proti vám, aby vás nejakým spôsobom využili na svoju agendu, bez toho, aby ste si to všimli.
 • Sú jedničky v robení dojmu na iných a v rozprávaní presne o tom, čo chce okolie počuť. V zásobe májú niekoľko masiek, ktoré používajú podľa potreby i situácie. To spôsobuje pocit, že ich máme radi a poznáme už roky.
 • Líder psychopat s vami nadviaže ihneď pozitívny vzťah. Povie vám, že ste skvelá osoba, že vás má rád takého, aký/aká ste. Vy sa mu zdôveríte a odhalíte svoje vnútro a on vás ubezpečí, že všetky tieto informácie sú dôverné. Navyše vás presvedčí, že máte veľa spoločného a že je presne taký istý, ako vy. Tým si vás pripúta k sebe a odkomunikuje to, že on je váš najlepší priateľ i dôverník.

 Čo je potrebné všímať si

Napriek tomu, že lídra psychopata spoznáte málokedy, existuje niekoľko dôležitých aspektov, ktoré si pri dôkladnom uvedomení môžte všimnúť:

 • Neschopnosť zostaviť fungujúci tím, pretože je individualista a nerozumie skupinovej dynamike. Taktiež sa bude snažiť narušiť správne fungovanie strany a vlády svojim správaním sa. Avšak, bude tvrdiť, že robí všetko preto, aby bola strana i vláda úspešna.
 • Neschopnosť podeliť sa o zdroje, informácie a úspech, pretože vníma väčšinu členov a kolegov ako nerovných sebe. Týmto spôsobuje zlyhanie ostatných, ale vytvára situáciu, v ktorej on vyzerá ako úspešný. Navyše, zadržiavaním informácií a zdrojov vytvára stresujúce pracovné prostredie.
 • Diskriminačné zaobchádzanie s niektorými podriadenými, ktorí sa boja o tom hovoriť. Správanie sa lídra psychopata tak často zostane bez povšimnutia.
 • Neustále klamanie bez pocitu viny a prípadne útoky na jedincov, ktorí by chceli vzniesť akékoľvek obvinenie voči jeho klamstvu.
 • Chýbajúca skromnosť, arogancia a prehnané ego.
 • Neakceptácia viny a zodpovednosti a to aj v prípade, že je priamo zodpovedný za zlyhanie.
 • Nepredvídateľne, výbušné a agresívne správanie sa.

 Ako sa správať, keď je váš líder psychopat

Napriek tomu, že vám váš líder psychopat robí zo života peklo, existuje niekoľko techník, ako sa tomu môžte brániť alebo vyhnúť:

 1. Vytvorte a udržujte si reputáciu dobrého pracovníka a člena strany, napriek akémukoľvek štýlu vedenia ľudí vášho lídra.
 2. Všetky zadania a úlohy si vyžiadajte v krátkej písomnej forme, tak ako aj vaše pravidelné hodnotenie a posudky.
 3. Vyhnite sa konfrontácií a pri útokoch si zachovajte pokoj a rozvahu. Nikdy sa nebráňte útokom, nakoľko by sa to mohlo obrátiť proti vám.
 4. Ak je situácia neznesiteľná, zmeňte stranu, alebo založte novú.

 Záver

Vedenie lídrom psychopatom je signifikantne poznačené jeho osobnou gratifikáciou po peniazoch, moci, prestíži a vplyvu.

Vedenie strany a vlády lídrom psychopatom je signifikantne poznačené jeho osobnou gratifikáciou po peniazoch, moci, prestíži a vplyvu, bez ohľadu na zdrvujúci dopad na stranu, jej členov a spoločnosť. Napriek tomu, že členovia strany si často nevedomky príjmu a zvolia do svojich radov „úspešných“ lídrov psychopatov, existujú stratégie, ktoré vedia ich konanie odhaliť a zminimalizovať. Či poniektorí slovenskí politici prejavujú poruchy osobnosti opísane vyššie, ostáva len na posúdení každého z nás.

Zdroj: článok publikovaný v Moderní řízení, odborný časopis vydavatelství Economia, č. 11/2015, ročník L, strana 23

 • Tlačiť
 • 1

Tagy antisociálne správanie sa, neefektívny leadership, poruchy osobnosti, psychopat, tmavé stránky osobnosti, zlyhanie lídra

Peter Ulčin

Peter Ulčin
 • Počet článkov: 22
 • Priemerná čítanosť: 2087
 • Priemerná diskutovanosť: 3
 • RSS blogu

O blogu

Je autor knihy a pracovný psychológ. Konzultuje pre klientov v rámci štátnej správy, bankového a IT sektoru, ako aj pre súkromné spoločnosti. Pravidelne píše a publikuje v odborných časopisoch a vystupuje v médiach, kde sa snaží pozitívne vplývať na to, aby naša spoločnosť fungovala efektívnejšie.Viac na: www.executive-business-consulting.com

Peter Ulčin

Peter Ulčin
 • Počet článkov: 22
 • Priemerná čítanosť: 2087
 • Priemerná diskutovanosť: 3
 • RSS blogu

O blogu

Je autor knihy a pracovný psychológ. Konzultuje pre klientov v rámci štátnej správy, bankového a IT sektoru, ako aj pre súkromné spoločnosti. Pravidelne píše a publikuje v odborných časopisoch a vystupuje v médiach, kde sa snaží pozitívne vplývať na to, aby naša spoločnosť fungovala efektívnejšie.Viac na: www.executive-business-consulting.com

Kalendár sa načítava...

Moje odkazy