Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

BLOG Peter Ulčin

Starý morský vlk Silvio ide zavýjať do Ruska

23.07.2015 | Peter Ulcin

Tmavé stránky leadershipu, na ktoré sa často zabúda.

 • Tlačiť
 • 0

Putin si zvolil dobre. Vie, že najlepším ukazovateľom budúceho Berlusconiho správania je jeho správanie sa v minulosti.

Vo firemnej reči to znamená, že pri selekcii a nábore sa efektivita lídrov určuje pomocou reputácie a pôsobenia v predošlých firmách, či už je to na základe dosiahnutého profitu, rastu organizácie, alebo iných výsledkov.

Avšak, sústredenie sa iba na dobré charakterové vlastnosti je dôvod prečo leadership často zlyháva.

Preto jedným z najdôležitejších faktorov úspešneho leadershipu je pochopenie správania sa, keď je človek sám sebou a nemonitoruje to, čo hovorí a ako sa správa. A to najmä v stresových situáciach a pod tlakom. V týchto situáciach často vidíme negatívnu stránku osobnosti (viď Tabuľku 2).

Tabuľka 2   Základné povahové čŕty s pozitívnymi a negatívnymi stránkami

Nadšenie Energia a entuziazmus Slabá vytrvalosť, ľahko sa znechutí
Skepticizmus Znalosť organizačnej politiky Nedôverčivosť
Rezervovanosť Ľahko znáša tlak a kritiku Zlé komunikačné vlastnosti, neutrálny v morálnych otázkach
Rozhodnosť Ochota pustiť sa do ťažkých projektov Neprijíma zodpovednosť za svoje chyby
Dôslednosť pri plnení úloh Lojálny k šéfovi a firme Nepodporuje podriadených

Napríklad, pozitívna stránka lídrov, ktorí ľahko vzplanú a sú nadšení je, že prinášajú energiu a entuziazmus do nových projektov. Avšak, ak projekt nenapreduje tak, ako má, alebo sú s ním problémy, týmto jedincom často chýba vytrvalosť a sú ľahko znechutení prvotnými neúspechmi. Vtedy je šéf je mrzutý, nekomunikuje a zamestnanci tak nevedia, čo chce a čo majú robiť.

Tu nastáva bod zlomu, kedy leadership začína zlyhávať, pretože:

 1. Pracovníci nevedia, či môžu ešte stále veriť svojmu lídrovi. Niektorí začínajú klamať, využívať systém a podvádzať.
 2. Lídrove rozhodnutia sú nerozvážne a robené v nesprávny čas.
 3. Vedomosti a znalosti ktorými líder disponuje, začínajú byť otázne.
 4. Zamestnanci stratili dôveru vo víziu firmy, ich plány a ciele sú nejasné.

Osobnosť človeka je komplexný systém. Ak sa chceme vyhnúť neefektívnemu leadershipu, musíme brať pri nábore do úvahy všetky povahové vlastnosti potencionálneho kandidáta.

Skvelý líder nielenže už dávno pozná svoje slabé stránky, ale je obklopený spolupracovníkmi, ktorí tieto nedostatky poznajú a vedia s nimi pracovať a využiť v prospech firmy.

Berlusconiho slabé stránky pozná celý svet. A Putin mu určite zostaví hviezdny tím.

(Pozn. aut.: Tento blog je úryvok z môjho odpublikovaného článku Ryba smrdí od hlavy: Jak firma přišla o milion, článok publikovaný v Moderní řízení, odborný časopis vydavatelství Economia, č. 10/2014, ročník L, strana 23)

 • Tlačiť
 • 0

Tagy tmavé stránky osobnosti, zlyhanie lídra, neefektívny leadership

Diskusia (0 reakcií)

Peter Ulčin

Peter Ulčin
 • Počet článkov: 22
 • Priemerná čítanosť: 2087
 • Priemerná diskutovanosť: 3
 • RSS blogu

O blogu

Je autor knihy a pracovný psychológ. Konzultuje pre klientov v rámci štátnej správy, bankového a IT sektoru, ako aj pre súkromné spoločnosti. Pravidelne píše a publikuje v odborných časopisoch a vystupuje v médiach, kde sa snaží pozitívne vplývať na to, aby naša spoločnosť fungovala efektívnejšie.Viac na: www.executive-business-consulting.com

Peter Ulčin

Peter Ulčin
 • Počet článkov: 22
 • Priemerná čítanosť: 2087
 • Priemerná diskutovanosť: 3
 • RSS blogu

O blogu

Je autor knihy a pracovný psychológ. Konzultuje pre klientov v rámci štátnej správy, bankového a IT sektoru, ako aj pre súkromné spoločnosti. Pravidelne píše a publikuje v odborných časopisoch a vystupuje v médiach, kde sa snaží pozitívne vplývať na to, aby naša spoločnosť fungovala efektívnejšie.Viac na: www.executive-business-consulting.com

Kalendár sa načítava...

Moje odkazy