Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

BLOG Peter Ulčin

Milióny minuté na firemné vzdelávanie? Celé zlé.

20.08.2015 | Peter Ulcin

Dobre si premyslíte, na aké školenie nabudúce pôjdete. A či vôbec pôjdete.

 • Tlačiť
 • 1

Do školení sa globálne investuje desiatky biliónov eur ročne (Ulčin, 2014). Napriek tomu, bežný účastník školenia implementuje iba 5 až 11% toho, čo sa naučil. Po 3 mesiacoch na pracovisku zabudne skoro 90% toho, čo vedel. Návratnosť školenia je tak 1% (Lambert, 2001). Prečo teda školenia nefungujú?

Jednotné a často zle pripravené školenia

Napriek tomu, že je potrebné prispôsobiť školenia na rozvoj zamestnaneckých kompetencií v súlade s rôznymi požiadavkami organizácií a ich zamestnancov, mnoho firiem, ktoré vedú školenia, neberú do úvahy tieto individuálne rozdiely medzi účastníkmi. Častokrát ani neexistuje žiadna analýza potrieb vykonaná pred začiatkom školenia a/alebo hodnotenie samotného procesu po školení.

“Nevhodní” účastníci

 Školenia často zlyhávajú, pretože účastníci:

 - nie sú pripravení zúčastniť sa

- necítia, že školenie bude prínosom a nechcú sa učiť

- nie všetci budú/dokážu aplikovať nadobudnuté vedomosti v praxi

- účastníci sú rôzne motivovaní k účasti a učeniu sa zo školenia

- nie všetci budú mať rovnaký prospech zo školenia

Nedostatok zdrojov a neprimeranosť účelu

Úspech školení taktiež vyžaduje organizačnú podporu, dôveru a spoluprácu. Avšak, ak firmy nemajú čas a/alebo peniaze aplikovať nové kompetencie nadobudnuté ich zamestnancami, školenia sú zbytočné. Tento problém si vyžaduje jasné prepojenie medzi získanými a pracovnými kompetenciami a ich pravidelné stupňovanie v priebehu určitého obdobia.

Navyše, mnoho firiem nemá kontrolný systém ako vyhodnocovať to, či sa po skončení programu nadobudnuté kompetencie uplatňujú.

Čo s tým?

Našite si školenie na mieru

Porozmýšľajte, aká téma by vás i vašich spolupracovníkov v práci posunula. Čo nové by ste sa potrebovali/chceli naučiť, aby ste prácu vykonávali efektívnejšie? Hovorte s nadriadeným o týchto témach. Ak ste manažér, rozprávajte sa so svojim tímom, čo by sa im hodilo. Pošlite návrhy tém na oddelenie, ktoré má na starosti školenia.

Pýtajte si zadania, v ktorých môžte aplikovať naučené

Ihneď po školení by ste mali zapojiť do práce/projektu, kde môžte získane vedomosti i kompetencie aplikovať.

Koučing na pracovisku

Toto je populárny a efektívny nástroj v oblasti rozvoja nových kompetencií pracovníka. Počas koučingu kouč nielenže odovzdáva svoje vedomosti a skúsenosti zverenému pracovníkovi, ale aj sleduje to, či aplikuje naučené vedomosti zo školenia. Tento druh koučingu je cieleným, účinným a efektívnym spôsobom ako skrátiť dobu potrebnú na aplikovanie nadobudnutých vedomosti do praxe.

Konštruktívna spätná väzba na školenie

Ak na konci školenia vypisujete spätnú väzbu na školenie i školiaceho, buďte úprimný/á a konštruktívny/a. Zvyšujete tak štandard svojich budúcich školení a školiteľov.

 • Tlačiť
 • 1

Tagy neefektívne vzdelávanie, firemné školenia

Peter Ulčin

Peter Ulčin
 • Počet článkov: 22
 • Priemerná čítanosť: 2087
 • Priemerná diskutovanosť: 3
 • RSS blogu

O blogu

Je autor knihy a pracovný psychológ. Konzultuje pre klientov v rámci štátnej správy, bankového a IT sektoru, ako aj pre súkromné spoločnosti. Pravidelne píše a publikuje v odborných časopisoch a vystupuje v médiach, kde sa snaží pozitívne vplývať na to, aby naša spoločnosť fungovala efektívnejšie.Viac na: www.executive-business-consulting.com

Peter Ulčin

Peter Ulčin
 • Počet článkov: 22
 • Priemerná čítanosť: 2087
 • Priemerná diskutovanosť: 3
 • RSS blogu

O blogu

Je autor knihy a pracovný psychológ. Konzultuje pre klientov v rámci štátnej správy, bankového a IT sektoru, ako aj pre súkromné spoločnosti. Pravidelne píše a publikuje v odborných časopisoch a vystupuje v médiach, kde sa snaží pozitívne vplývať na to, aby naša spoločnosť fungovala efektívnejšie.Viac na: www.executive-business-consulting.com

Kalendár sa načítava...

Moje odkazy