Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

BLOG Peter Iván

Operatívny leasing a najčastejšie „chyby“ z pohľadu zákazníkov (1.časť).

26.04.2017 | Peter Iván

Operatívny leasing je dynamický produkt. Málokedy skončí mesačnou splátkou (alebo celkovými nákladmi) tak, ako si ich zákazník „vysúťažil“ alebo zvolil podľa najnižšej ponuky. Pozrime sa na najčastejšie chyby zákazníkov, čo všetko vás môže prekvapiť počas trvania nájomného vzťahu.

 • Tlačiť
 • 32

Iste už každý počul o nasledovných tvrdeniach: „Neznalosť zákona neospravedlňuje“, alebo „Za chyby sa platí“. Za neznalosť alebo chyby môžeme pri rôznych životných situáciách zaplatiť čímkoľvek (skúsenosťami, zdravím, nebodaj životom...). Ak zákazníci nemajú základné vedomosti o operatívnom leasingu, za chyby zaplatia doslova, svojimi peniazmi. Skúsme to teraz rozmeniť na „drobné“, pri ktorých situáciách sa to ľahko môže stať. 

 • 1. Nesprávne zvolený kilometrický nájazd vozidla. Všetko sa pri operatívnom leasingu odvíja od počtu kilometrov, ktoré máte prejazdiť. Leasingová spoločnosť musí v čase obstarania vozidla „odhadnúť“ zostatkovú hodnotu pri jeho vrátení, počítať s adekvátnymi servisnými položkami, náhradnými pneumatikami a pod. Mesačná splátka bude priamo závisieť od rozdielu ceny vozidla po zľave a zostatkovej hodnoty.

Zákazníci si často vyžiadajú ponuky na viacero ročných nájazdov, napr. 10 tisíc km, 20 tis. km až 40 tis. kilometrov. Je logické, že najlacnejšia splátka bude tá, s najnižším počtom kilometrov. Klienti sa teda nechajú „uniesť“ pocitom, že v podstate ušetria, keď zvolia nižší nájazd. (Na druhej strane sa dá pochopiť, že nie vždy je možné dopredu odhadnúť skutočný počet kilometrov, nezatvoríte predsa „biznis“, keď sa vám darí a musíte jazdiť viac a pod.).

Pre ďalšie informácie si kliknite na stránku Leasingových Expertov.

Špeciálnu kategóriu tvoria väčšie a nadnárodné spoločnosti, ktoré „naceňujú“ naraz desiatky vozidiel, často na unifikovaný kilometrický nájazd a v jednom balíku. O podmienkach v medzinárodných tendroch ani nehovoriac. Z centrály obstarávať pre viac krajín a rôzne podmienky, vyžaduje veľkú zručnosť a schopnosť – vedieť vôbec porovnať jednotlivé podmienky poskytovateľov leasingu.

Nevhodne zvolený nájazd je základná chyba, zákazník tým dáva leasingovej spoločnosti „voľné ruky“, pre korigovanie mesačnej splátky pri rozdielnom nájazde.

Existujú v podstate 2 spôsoby, ako sa leasingová spoločnosť môže vyrovnať s rozdielnym nájazdom kilometrov.

Prvý spôsob, ktorým môže spoločnosť „korigovať“ celkovú výšku splátok - po skončení zmluvy, v prípade ak sa nedodrží celkový km nájazd vozidla, sa nazýva doúčtovanie nadlimitných/ podlimitných kilometrov (mimo malého voľného limitu, ktorý zákazník dostane, väčšinou 2500-5000km). Poplatky sa udávajú za 1 km, suma je od 0,02 € po napr. 0,15 €. Čiže ak najazdíte o 20 tisíc km viac, môžete čakať faktúru na sumu od 400 až po napríklad 3000 €. Obrovský rozdiel, však?!

Tento spôsob doúčtovania/vrátenia finančných prostriedkov, však nemusí byť vždy najoptimálnejší z pohľadu zákazníka a nákladov zmluvy. Neviete totiž, či nezaplatíte aj prípadný nadlimitný servis a pneumatiky, ktoré ste spotrebovali (závisí podľa poskytovateľa operatívneho leasingu). Ak budete jazdiť naopak menej km, dostanete časť prostriedkov naspať. Je ale zaujímavé, že vo väčšine prípadov je sadzba za podlimitné kilometre nižšia, rádovo o polovicu, prípadne aj viac, ako pri nadlimitných.

Druhý spôsob zmeny splátok z titulu rozdielneho nájazdu km, ďaleko komplikovanejší, je tzv. „rekalkulácia“. Leasingová spoločnosť bude pozorne sledovať alikvotný počet vami najazdených kilometrov, a navrhne vám zmenu výšky splátky už počas trvania zmluvy (smerom hore ak jazdíte viac, a mala by aj smerom dole, keď jazdíte menej). Kedy, v ktorých prípadoch sa tak môže stať, vám odhalia až Všeobecné podmienky poskytovateľov operatívneho leasingu.

 • 2. Neznalosť Všeobecných podmienok operatívneho leasingu je ďalšou častou chybou, ktorou sa môže klient obrať o vlastné finančné prostriedky. Všeobecné podmienky sú niečo ako DNA každej leasingovej spoločnosti, v nich má zakódované, ako sa k vám bude správať pred objednaním vozidla, počas a hlavne po ukončení zmluvného vzťahu! Nenájdete však rovnaké, dokonca ani podobné podmienky, každá spoločnosť si ich nastavuje podľa svojho podnikateľského „know-how“. Leasingové spoločnosti majú na to samozrejme právo, nezabúdajme však, že sú na trhu hlavne kvôli zarábaniu finančných prostriedkov.

Napríklad: vyššie uvedená zmena splátky z titulu rozdielneho nájazdu km – rekalkulácia, ktorá je súčasťou každých Všeobecných podmienok. Kedy môže „leasingovka“ navrhnúť zmenu splátky? Keď sa líši nájazd o koľko kilometrov? O koľko eur môže vôbec upraviť výšku splátok? Veľa otázok naraz?

Nie je totiž jedno, či je to pri rozdielnom nájazde o 10 %, 15 % alebo 20 % - od zvoleného nájazdu, alebo pri rozdiele uvedenom iba v kilometroch, napr. 5000. Trochu matematiky hovorí, že ak máte jazdiť 40 tisíc km/rok, rozdiel 10 % je 4000 km, 20 % je však až 8000 km (alebo číselný limit 5000 km). Výsledok pre zákazníka je, čím väčšia tolerancia kilometrov, tým menšia možnosť zmeny splátky počas zmluvy.

Ďalej je podstatné, ako často sa môže rekalkulácia/zmena splátok navrhnúť? Raz za 3 mesiace, za pol roka alebo až každých 12 mesiacov? Informujte sa vopred, budete sami prekvapení o rozdielnosti podmienok jednotlivých leasingových spoločností.

„Čerešničkou na torte“ je, o koľko Vám vlastne môže spoločnosť zvýšiť/znížiť splátky? Len tak „od brucha“? Ako si dokážete minimálne skontrolovať navýšenie, alebo aj zníženie splátky? Pokiaľ ste si kúpili „mačku vo vreci“, s obsahom vo vašich ponukách – zahrnuté, prakticky nemáte šancu zistiť adekvátnosť zmeny splátky.

To je však len malá časť „všeobeciek“, kde sa zákazníci ťažko vedia orientovať, ak im vôbec prikladajú pozornosť.

 • 3. Predčasné vrátenie vozidla. Jedná sa o častý problém, keď si zákazníci mýlia rozdiel medzi požičovňou vozidiel a dlhodobým prenájmom vozidla/operatívnym leasingom. Mysliac, že nezaplatili žiadnu „akontáciu“ a chcú vrátiť vozidlo, to predsa musí byť zadarmo.

Omyl. Pri operatívnom leasingu sa vozidlo eviduje v účtovníctve leasingovky, ktorá „odpisuje“ pravidelne z účtovnej hodnoty každý mesiac rovnakú časť istiny/hodnoty vozidla. Postupne tým ponižuje jeho cenu až do zostatkovej hodnoty, ktorú si kalkulovala po skončení zmluvy. Tento dej prebieha prakticky po lineárnej osi.

Na rozdiel od trhovej ceny vozidla, ktorá klesá po akejsi parabole, cena vozidla „padne“ v prvom roku najviac, následne sa klesanie mierne zastavuje a blíži sa k hodnote účtovnej. Najlepšie to pochopíme na príklade, ktorý poznáme asi všetci: „Kúpil som si nové auto a okamžite je z neho jazdené vozidlo, hoci má najazdených len 10 km“.

Preto v prípade predčasného vrátenia, by mali zákazníci počítať, že z titulu ich osobného rozhodnutia, musí leasingová spoločnosť ukončiť vozidlo v účtovníctve a môže požadovať od nich rozdiel účtovnej hodnoty a trhovej ceny vozidla (za ktorú dokáže leasingová spoločnosť vrátené vozidlo - ako jazdené predať).  A že nemusí ísť o malé sumy, záleží od modelu vozidla, jeho ceny, predajnosti a obľúbenosti na trhu jazdených vozidiel.

Pre ďalšie informácie si kliknite na stránku Leasingových Expertov.

Pokračovanie článku : Najčastejšíe "chyby" z pohľadu zákazníkov (2.časť) - si môžete prečítať tu.

Alebo ak sa zaujímate o ďalšie informácie na tému Operatívny leasing, môžete si ich prečítať na tomto mieste.

 • Tlačiť
 • 32

Peter Iván

Peter Iván
 • Počet článkov: 14
 • Priemerná čítanosť: 8893
 • Priemerná diskutovanosť: 14
 • RSS blogu

O blogu

Po 16-tich rokoch praxe a práce so zákazníkmi v najväčšej a najúspešnejšej leasingovej spoločnosti pre osobné vozidlá na Slovensku, ma neustále prekvapuje nízke povedomie o operatívnom leasingu. Preto by som chcel poskytnúť rady, informácie, zaujímavosti a možno iný pohľad na uvedenú tému. Myslím, že široká verejnosť a potencionálni klienti si zaslúžia väčšiu znalosť a informovanosť o tomto modernom produkte.Viac informácií a detailov aj na :www.leasingexpert.sk 

Peter Iván

Peter Iván
 • Počet článkov: 14
 • Priemerná čítanosť: 8893
 • Priemerná diskutovanosť: 14
 • RSS blogu

O blogu

Po 16-tich rokoch praxe a práce so zákazníkmi v najväčšej a najúspešnejšej leasingovej spoločnosti pre osobné vozidlá na Slovensku, ma neustále prekvapuje nízke povedomie o operatívnom leasingu. Preto by som chcel poskytnúť rady, informácie, zaujímavosti a možno iný pohľad na uvedenú tému. Myslím, že široká verejnosť a potencionálni klienti si zaslúžia väčšiu znalosť a informovanosť o tomto modernom produkte.Viac informácií a detailov aj na :www.leasingexpert.sk 

Kalendár sa načítava...

Moje odkazy