Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

BLOG Peter Iván

Čo vlastne znamená „uzatvorená“ kalkulácia Operatívneho leasingu?

20.06.2017 | Peter Iván

Operatívny leasing (dlhodobý prenájom) je na Slovensku často vnímaný ako jeden produkt. Najčastejšie je definovaný úsporou nákladov, znížením rizika, účtovnými výhodami, mobilitou a správou vozidiel. Má ale niekoľko verzií, ktoré poznajú len najskúsenejší zákazníci.

 • Tlačiť
 • 8

Napriek zdaniu, že operatívny leasing je „obyčajný“ prenájom, t.j. vyberiete si vozidlo, nastavíte si predpokladaný kilometrický nájazd, zvolíte požadované služby a budete ho mesačne splácať, nie je tomu celkom tak. Existuje totiž niekoľko rozličných technických riešení, nazvime ich „typy kalkulácií“, ktoré skutočne pozná len malá časť zákazníkov. Určite u nás najčastejšie používanou je tzv. „uzatvorená“ kalkulácia. Aj keď je najrozšírenejšia, pri otázke adresovanej bežnému klientovi, čo si pod ňou predstavuje, presnú odpoveď sa dozviete málokedy. Napriek spomenutej neznalosti, zákazníci často – automaticky, pri dopyte po operatívnom leasingu, požadujú práve „uzatvorenú“ kalkuláciu.

Názov uzatvorená totiž u zákazníka evokuje, že počas trvania zmluvy sa akoby nič nemohlo zmeniť, že kalkulácia je „garantovaná“, zatvorená, fixná, čiže budete splácať rovnakú mesačnú splátku od začiatku do konca zmluvy a nič navyše.

Pre ďalšie informácie si kliknite na stránku Leasingových Expertov.

Keď si „posadíte“ pred seba (pri výbere leasingovej spoločnosti) jednotlivých obchodných zástupcov, pri otázke na uzatvorenú kalkuláciu v podstate nedostanete zhodnú odpoveď. Je to aj preto, lebo jednotná definícia zrejme ani neexistuje.

Najčastejšie argumenty zástupcov „leasingoviek“ sú: „všetko máte garantované, budete splácať len rovnaké mesačné splátky, v ponuke nie sú vyčíslené jednotlivé položky (preto je „uzatvorená“), garantovaná je zostatková hodnota vozidla (aj keď nezobrazená), ako klient máte pod kontrolou aj rekalkulácie (zmeny splátok z titulu rozdielneho nájazdu km), že vám snáď nebudú fakturované žiadne nadmerné opotrebenia, že leasingová spoločnosť bude znášať všetky náklady na servis a ďalšie služby“.

Asi najvýstižnejšia definícia uzatvorenej kalkulácie je posledná časť predchádzajúcej vety: Uzatvorená kalkulácia je taká, keď leasingová spoločnosť uhradí za klienta - kompletné náklady na správu zmluvy, t. j. hlavne všetky servisné náklady, poplatky za náhradné pneumatiky a prezúvanie (ak sú obsahom zmluvy), možné náklady pri odpredaji vozidla, a po skončení zmluvy sa nebude o tieto so zákazníkom "deliť".

Jednoducho povedané, ak vynaloží leasingová spoločnosť menej finančných prostriedkov na servisné poplatky, pneumatiky a pod., ako zaplatí zákazník v mesačných splátkach, uvedený rozdiel zostáva ako - zisk - leasingovke. Samozrejme, ak vozidlo náhodou technicky „nevyšlo“, kazilo sa častejšie ako malo a leasingová spoločnosť musela investovať viac do uvedených nákladov, ako zaplatil klient v mesačných splátkach (napr. vinou poruchy, pozáručnej opravy, prípadne si leasingovka zle manažovala zmluvu a vozidlo nevie na konci zmluvy predať), je to jej – strata.

Záverečné odporúčanie: Uzatvorená kalkulácia operatívneho leasingu je „štandardná“ ponuka/zmluva, pri ktorej sa leasingová spoločnosť bude chovať počas zmluvy úplne rovnako, ako pri ostatných typoch zmlúv na operatívny leasing.

T. j. v prípade, ak:

 • váš kilometrický nájazd bude značne odlišný (aj alikvotne počas roka) od zmluvne dohodnutého, môže vám spoločnosť zmeniť výšku mesačnej splátky (rekalkulácia)
 • vozidlo odovzdáte nadmerne opotrebené, môže vám leasingovka fakturovať nadmerné opotrebenia
 • nebudete mať v zmluve dohodnuté krytie všetkých servisných poplatkov, záručných a pozáručných opráv, môže vám ich leasingová spoločnosť vyfakturovať mimo splátok
 • nebudete mať vhodne nastavené havarijné poistenie, pri krádeži alebo totálnej škode vám môže vzniknúť nedoplatok, z titulu rozdielu - poistného plnenia a účtovnej hodnoty vozidla, ktoré vám tým pádom môže spoločnosť vyúčtovať, atď.

Nebude sa teda iba deliť so zákazníkom o celkovo vynaložené náklady na servis, pneumatiky, rozdiel z odpredaja vozidla po skončení zmluvy a pod.

Pozn.: Neznamená to však, že vám napriek tomu leasingová spoločnosť nemôže vyčísliť jednotlivé položky, ktoré majú byť obsahom vašej zmluvy a kalkulácií. Uzatvorená neznamená skrytá.

Kedy, ako, podľa čoho sa môže meniť splátka, na čo si dať pozor pri Všeobecných podmienkach leasingových spoločností sa môžete dočítať v mojich predchádzajúcich blogpostoch: o najčastejších „chybách“ zákazníkov, porovnávaní ponúk a pod.

Opakom uzatvorenej kalkulácie je „otvorená“ kalkulácia (prípadne jednostranne otvorená alebo jednostranne uzatvorená). Pre jednoduchosť vysvetlenia, ide pri nej o delenie celkových nákladov a rozdielu z odpredaja vozidla po skončení zmluvy - medzi leasingovú spoločnosť a zákazníka.  Leasingová spoločnosť dodá klientom prehľad vynaložených nákladov na servis, pneumatiky a výsledok z odpredaja vozidla, a porovná ich s hodnotami, ktoré klient za tieto zaplatil počas celej zmluvy. V prípade, ak zákazník zaplatil viac, má nárok na vrátenie finančných prostriedkov, ak zaplatil naopak menej, musí tieto leasingovke doplatiť.

Pri jednostranne otvorenej (uzatvorenej) zmluve dokonca môže ísť len o variantu, keď klient nemusí doplatiť rozdiel v prípade, ak zaplatil menej ako boli celkové náklady leasingovej spoločnosti, čiže zákazník sa nepodieľa na jej prípadnej strate.

Uvedené typy kalkulácií však používajú skôr veľké nadnárodné spoločnosti, v snahe využiť svoju „silu“ a maximálne preniesť riziko na stranu poskytovateľa prenájmu. Keďže ale leasingové spoločnosti pracujú s dodávateľmi svojich služieb – predajcami vozidiel, poisťovňami, servisnými partnermi a dodávateľmi pneumatík na základe maržového systému a spätných bonusov (a nie malých), to, či vám váš prenajímateľ operatívneho leasingu vyčísli svoje reálne vynaložené náklady, je diskutabilné. Keď o tom dokonca hovoria sami zástupcovia leasingových spoločností priamo klientovi (a "odporúčajú" im uzatvorenú), niečo na tom zrejme bude...

 Pre ďalšie informácie si kliknite na stránku Leasingových Expertov.

 • Tlačiť
 • 8

Peter Iván

Peter Iván
 • Počet článkov: 14
 • Priemerná čítanosť: 8893
 • Priemerná diskutovanosť: 14
 • RSS blogu

O blogu

Po 16-tich rokoch praxe a práce so zákazníkmi v najväčšej a najúspešnejšej leasingovej spoločnosti pre osobné vozidlá na Slovensku, ma neustále prekvapuje nízke povedomie o operatívnom leasingu. Preto by som chcel poskytnúť rady, informácie, zaujímavosti a možno iný pohľad na uvedenú tému. Myslím, že široká verejnosť a potencionálni klienti si zaslúžia väčšiu znalosť a informovanosť o tomto modernom produkte.Viac informácií a detailov aj na :www.leasingexpert.sk 

Peter Iván

Peter Iván
 • Počet článkov: 14
 • Priemerná čítanosť: 8893
 • Priemerná diskutovanosť: 14
 • RSS blogu

O blogu

Po 16-tich rokoch praxe a práce so zákazníkmi v najväčšej a najúspešnejšej leasingovej spoločnosti pre osobné vozidlá na Slovensku, ma neustále prekvapuje nízke povedomie o operatívnom leasingu. Preto by som chcel poskytnúť rady, informácie, zaujímavosti a možno iný pohľad na uvedenú tému. Myslím, že široká verejnosť a potencionálni klienti si zaslúžia väčšiu znalosť a informovanosť o tomto modernom produkte.Viac informácií a detailov aj na :www.leasingexpert.sk 

Kalendár sa načítava...

Moje odkazy