Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

BLOG Peter Iván

Ako je možné porovnať ponuky na operatívny leasing?

30.05.2017 | Peter Iván

Ponuky na operatívny leasing sú dnes porovnávané zo strany zákazníkov väčšinou výškou prvej mesačnej splátky. Vyskúšajte si financovanie auta na dlhodobý prenájom a hlavne, ako sa dokážete (z)orientovať v ponukách leasingových spoločností.

 • Tlačiť
 • 12

Odpoveď nie je až taká jednoduchá ako otázka v nadpise článku. Tak ako sa pri klasických produktoch financovania na leasing a úver zákazníci postupne učili počítať, koľko bude celkové „preplatenie“ auta, pri operatívnom leasingu to zákazníci nemajú vôbec také ľahké. Pri bežnom leasingu alebo úvere existuje dnes relatívne presný porovnávací koeficient navýšenia, alebo ročná percentuálna miera nákladov (RPMN). Alebo si jednoducho vynásobíte výšku mesačnej splátky počtom mesiacov, pripočítate spracovateľský poplatok a prípadne odkupnú hodnotu vozidla (poslednú navýšenú splátku), a celkové náklady (pri dnes väčšinou - fixných úrokoch) sú známe.

Pre ďalšie informácie si kliknite na stránku Leasingových Expertov.

Operatívny leasing vám takéto porovnanie priamo neumožňuje, dôvodov je viacero. Od prvého, že ide o „skladačku“ viacerých položiek (úrok, poistenie, servis, zostatková hodnota atď.), až po akési „tajomno“, ktoré často býva okolo bežných ponúk a kalkulácií na jednotlivé vozidlá.

Porovnanie je možné prakticky iba v dvoch rovinách, podľa toho, či máte vyčíslené jednotlivé položky alebo nie. Vyžiadajte si ponuku na motorové vozidlo, ktoré by ste chceli financovať na operatívny leasing - vrátane jeho kompletnej výbavy (môžete použiť aj internetový konfigurátor, ktoré používajú jednotlivé značky a importéri vozidiel). Požiadajte napríklad dve leasingové spoločností o vypracovanie ponúk na operatívny leasing. Je veľmi pravdepodobné, že obdržíte nasledovné ponuky:

 • Nazvime ich - typu A – tzv. zahrnuté v splátkach, bez zobrazenia položiek – tu máte minimálne možnosti porovnania. Ponuky môžu napríklad vyzerať aj takto: (pre zjednodušenie len najpodstatnejšie položky)

Ponuky A:

 

Ako porovnať ponuky tohto typu? Veľmi čo porovnávať ani nemáte (maximálne tak výšku prvej mesačnej splátky, prípadne cenu za pod/nadlimitné km), na prvý pohľad vyzerá ponuka A1 na 275 € výhodnejšia. Môže to tak byť, ak dodržíte celkový nájazd vozidla na konci zmluvy v pásme voľného limitu 117 000 až 123 000 km (pri druhej ponuke A2 je limit iba 117 500 – 125 500 km) a vrátite vozidlo v perfektnom stave. Vaše celkové náklady by v takom prípade mohli byť známe z výšky mesačných splátok.

Keďže iba malú časť zmlúv sa podarí klientom dokončiť v presne stanovenom úzkom pásme kilometrov, mesačná splátka sa vám navyše môže zmeniť už počas zmluvy, bez možnosti kontroly zo strany zákazníka.

Nezistíte ani prípadnú zostatkovú (možnú odkupnú) hodnotu vozidla po skončení zmluvy, výšku úroku a poplatku za správu zmluvy, ani ďalšie parametre ovplyvňujúce zmenu splátky v prípade rozdielneho nájazdu km a podobne.

Odporúčam preto ďalej: 

Vyžiadajte si Všeobecné podmienky poskytovateľa leasingu a zistite v nich percentuálny rozdiel nájazdu km, kedy vám leasingovka môže navrhnúť rekalkuláciu/zmenu splátok. Čím vyššie percento napr. 20%, tým väčšia ročná, alebo celková tolerancia kilometrov a nemožnosť zmeny splátky.

Porovnajte veľkosť voľného limitu kilometrov, výšku sadzby podlimitných a hlavne nadlimitných kilometrov, ktoré pri vyššom nájazde doplatíte (pri nájazde 20 tis km navyše - pri ponuke A1 to bude 1600 €, pri ponuke A2 iba 600 €).

Poriadne si preverte, čo všetko máte obsiahnuté v položke servisné opravy, pokiaľ tam nebudú zahrnuté napríklad pozáručné opravy, opravy z titulu opotrebenia a pod., môže vám ich leasingovka vyfakturovať mimo splátok. Zistite aká široká je sieť poskytovateľov servisu a či je autorizovaná.

Porovnajte si triedu pneumatík, ktorú vám bude spoločnosť prezúvať a miesta, kde sa budú prezúvať pneumatiky, či máte na zimu plechové sady alebo napr. pôvodné disky na vozidle.

Porovnajte výšku spoluúčasti za havarijné poistenie, a ako budú prebiehať vysporiadania poistných udalostí pri krádeži alebo totálnej škode!

Záverečná rada: vyžiadajte si ponuky, ktoré sú „čitateľné“, kde sú vyčíslené jednotlivé položky, ktoré sú obsahom vašich služieb, vrátane zostatkovej hodnoty a pokračujte v porovnaní podľa bodov nižšie.

 • Ak obdržíte alebo si vyžiadate ponuky typu B – t. j. s vyčíslenými položkami služieb, máte ďaleko širšie možnosti porovnania, a to aj v prípade zmeny splátok počas trvania zmluvy. Tie isté ponuky môžu vyzerať po zobrazení obsahu napríklad aj takto: (pre zjednodušenie opäť len najpodstatnejšie položky)

Ponuky B:


 

Keď si pozriete detailnejšie položky takýchto ponúk, máte možnosť okrem rovnakého základného porovnania výšky splátok (ako pri ponukách typu A -„zahrnuté“), zistiť určitú „výkonnosť“ ponuky a prípadne aj „riziko“, ktoré nesie tá ktorá ponuka. Pri trocha šikovnosti si viete vypočítať úrok na zmluve, zistíte poplatok za správu zmluvy, aké „kvalitné“ môže byť napr. havarijné poistenie, koľko zhruba počíta spoločnosť na krytie servisných úkonov a náhradných pneumatík. A môžete si prekontrolovať, s akou zostatkovou hodnotou bude leasingová spoločnosť kalkulovať na záver zmluvy, prípadne či vám aj povolí následne odkúpenie vozidla a za akú sumu.

Odporúčam preto ďalej zamerať sa aj na (okrem už vyššie uvedených):

Porovnajte si záverečné zostatkové hodnoty vozidla, s ktorými leasingovky kalkulujú, dnes si na internete dokážete orientačne porovnať predajnosť jazdených vozidiel s daným počtom kilometrov.

Čím bude nižšia zostatková hodnota na konci, tým bude menší tlak na fakturovanie prípadných nadmerných opotrebení, keďže spoločnosť dokáže lacnejšie auto jednoduchšie predať. Ponuka s vyššou mesačnou splátkou a s nižšou zostatkovou hodnotou môže byť po skončení zmluvy často lacnejším celkovým riešením!

Porovnajte si výšku a sadzby poistení, aby v prípade poistných udalostí, a hlavne pri totálnej škode a odcudzení vozidla nemohlo prísť ku kráteniu poistného plnenia (lacné riešenia nemusia byť vždy ideálne pri vysporiadaní škodových udalostí). Dokonale si prejdite Všeobecné podmienky a časti týkajúce sa poistení a likvidácií škôd, prípadne zmeny sadzieb pri vyššej škodovosti klienta.

Porovnajte si výšku poplatkov za správu zmluvy, môže to byť často podobné navýšenie nákladov, ako samotný úrok na zmluve.

Pri týchto ponukách máte pod čiastočnou kontrolou aj zmeny výšky splátok/rekalkulácie, v prípade ak sa váš nájazd začne meniť smerom nad, ale aj pod dohodnutý km nájazd. Pri úpravách počas trvania zmlúv sa totiž korigujú aj nové zostatkové hodnoty, servisné poplatky, počet náhradných pneumatík a pod. - podľa zmeneného kilometrického nájazdu. Dokážete si adekvátnosť zmeny výšky splátky lepšie odkontrolovať.

Ponuky na operatívny leasing pre súkromné osoby:

Zvláštnou je situácia v prípade ponúk na operatívny leasing pre súkromné osoby. V dnešnej dobe, keď je zo strany Národnej banky Slovenska (NBS) v platnosti viacero noviel zákona o spotrebiteľských úveroch, ktoré sa dotkli bánk aj leasingových spoločností, poskytujúcich rôzne produkty (medzi nimi aj operatívny leasing), je totiž stále viac cítiť úlohu NBS o zachovanie „zdravého“ stavu úverovania a zabezpečenia schopnosti zákazníkov splácať svoje finančné záväzky. Pri klasickom leasingu alebo úverovom produkte musia dnes spoločnosti klienta vopred informovať o výške preplatenia, či už formou daného leasingového koeficientu alebo výškou ročnej percentuálnej miery nákladov (RPMN), aby si každý zákazník vedel porovnať a vypočítať, koľko ho bude financovanie vozidla stáť.

Aj keď operatívny leasing nie je priamo úverový produkt, pri pomaly sa zvyšujúcom záujme o tento spôsob financovania u súkromných osôb, bude zaujímavé sledovať, ako si poradia zodpovedné inštitúcie s nastavovaním porovnávacích kritérií a zobrazovaním napr. výšky úročenia, koeficientu navýšenia a pod. Keďže ide o neúmerne komplikovanejší a dynamickejší produkt ako je obyčajný spotrebný úver, možné zmeny výšky splátok z dôvodu neznalosti produktu (rozdiel v km nájazdoch,  nadmerné opotrebenie atď.) môžu podstatne ovplyvniť celkové náklady a zaťaženie spotrebiteľov.

Pre ďalšie informácie si kliknite na stránku Leasingových Expertov.

Ak vás zaujímajú ďalšie blogposty na tému Operatívny leasing, môžete si ich prečítať na tomto mieste.

 • Tlačiť
 • 12

Peter Iván

Peter Iván
 • Počet článkov: 14
 • Priemerná čítanosť: 8893
 • Priemerná diskutovanosť: 14
 • RSS blogu

O blogu

Po 16-tich rokoch praxe a práce so zákazníkmi v najväčšej a najúspešnejšej leasingovej spoločnosti pre osobné vozidlá na Slovensku, ma neustále prekvapuje nízke povedomie o operatívnom leasingu. Preto by som chcel poskytnúť rady, informácie, zaujímavosti a možno iný pohľad na uvedenú tému. Myslím, že široká verejnosť a potencionálni klienti si zaslúžia väčšiu znalosť a informovanosť o tomto modernom produkte.Viac informácií a detailov aj na :www.leasingexpert.sk 

Peter Iván

Peter Iván
 • Počet článkov: 14
 • Priemerná čítanosť: 8893
 • Priemerná diskutovanosť: 14
 • RSS blogu

O blogu

Po 16-tich rokoch praxe a práce so zákazníkmi v najväčšej a najúspešnejšej leasingovej spoločnosti pre osobné vozidlá na Slovensku, ma neustále prekvapuje nízke povedomie o operatívnom leasingu. Preto by som chcel poskytnúť rady, informácie, zaujímavosti a možno iný pohľad na uvedenú tému. Myslím, že široká verejnosť a potencionálni klienti si zaslúžia väčšiu znalosť a informovanosť o tomto modernom produkte.Viac informácií a detailov aj na :www.leasingexpert.sk 

Kalendár sa načítava...

Moje odkazy