Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

BLOG Peter Eliáš

Staviame energeticky pasívny dom (3)

09.10.2007 | Peter Elias

Kombinácia prvkov slnečného a superizolovaného domu

 • Tlačiť
 • 11

Pokiaľ prvky pasívneho slnečného konceptu majú v čase vykurovacej sezóny maximalizovať pasívne vonkajšie aj vnútorné tepelné zisky v dome, prvky konceptu superizolovaného domu majú minimalizovať únik tepla z domu do vonkajšieho priestoru.

Tepelná energia všeobecne uniká z domov v dôsledku vedenia tepla cez stavebné a konštrukčné materiály, v dôsledku výmeny vzduchu cez otvory a netesnosti, a prostredníctvom vyžarovania. So strateným teplom miznú naše peniaze a súčasne prispievame nepriamo k znečisťovaniu atmosféry sklenníkovými plynmi.

Energeticky pasívny dom musí byť postavený z materiálov s nízkou tepelnou vodivosťou a jeho obálka (steny, strecha, okná, dvere, atď.) musí mať málo netesností. Ak v použití materiálov a ich kombinácii je istá voľnosť, t.j. energeticky pasívny dom je možné postaviť na báze tehly, pórobetónu alebo dreva, požiadavku vysokej nepriepustnosti obálky domu je nutné dodržať (W. Feist). Fotografie ilustrujú, ako sme netesnosti v našom dome prekryli špeciálnymi páskami.

V klasickom dome hrajú rôzne diery, škáry a pukliny dôležitú úlohu: čerstvý vzduch nimi prechádza do interiéru, vďaka čomu môžeme normálne dýchať. K výmene vzduchu prichádza napríklad cez strop, steny a podlahu (31%), popri vodovodných a kanalizačných potrubiach a prívodoch elektriny (15%),  cez krb a komín (14%), cez dvere (11%) a okná (10%). Súčasne s výmenou vzduchu cez netesnosti uniká tepelná energia z domu. Prírodné zákony sú aj v tomto prípade nemilosrdné. Čím viac netesností, tým väčšia strata tepla. Ak si chceme udržať v netesnom obydlí teplo, musíme viac kúriť a viac platiť. Netesnosti sa však vždy dajú do istej miery utesniť.

Energeticky pasívne domy sa stavajú tak, aby mali netesností čo najmenej. Toto sa kvantitatívne vyhodnocuje tzv. blower-door testom. Test meria koľko vzduchu v dome sa vzhľadom k celkovému objemu domu vymení cez netesnosti za jednu hodinu pri umele vytvorenom rozdiele tlakov 50 Pa. Dvere, okná a ostatné otvory na dome sú počas testu zavreté. Ak sa nameria hodnota 0.6 h-1 a menej, dom má tak málo netesností, že sa dá dostatočne a efektívne vykurovať len prostredníctvom teplého vzduchu.

Netreba sa však báť, že by sa človek v pasívnom dome zadusil. Čerstvý vzduch sa bez nutnosti otvárať okná neustále privádza dnu pomocou vzduchotechniky so spätným získavaním  (rekuperáciou) tepla. Vetranie funguje takto: predtým než vypustíme starý vydýchaný vzduch von, preženieme ho cez tzv. rekuperátor, v ktorom starý vzduch odovzdá teplo čerstvému chladnejšiemu vzduchu, ktorý sa zvonka privádza do domu. K výmene tepla prichádza bez toho, aby sa čerstvý vzduch premiešal so starým.

Ideu energeticky pasívneho domu možno zhrnúť nasledovne: vďaka pasívnym ziskom tepla a súčasne tepelne málo vodivým materiálom a vysokej tesnosti obálky domu (tzv. superizolácia) uniká z domu tak málo tepelnej energie, že na jeho vykurovanie stačí malé množstvo tepla, ktoré sa v dome rozširuje prostredníctvom teplého vzduchu. Systémy ústredného kúrenia s radiátormi alebo systémy podlahového kúrenia sú v pasívnom dome nadbytočné.

EPD part 04 image

 

 • Tlačiť
 • 11

Peter Eliáš

 • Počet článkov: 10
 • Priemerná čítanosť: 5606
 • Priemerná diskutovanosť: 6
 • RSS blogu

O blogu

Pracujem na Elektrotechnickom ústave SAV. Spolupracujem na vývoji prototypov polovodičových senzorov. Táto práca má charakter základného aj aplikovaného výskumu. Prototypy sú určené pre použitie v iných oblastiach výskumu, napríklad pre skúmanie magnetických, supravodivých a biologických materiálov.

Peter Eliáš

 • Počet článkov: 10
 • Priemerná čítanosť: 5606
 • Priemerná diskutovanosť: 6
 • RSS blogu

O blogu

Pracujem na Elektrotechnickom ústave SAV. Spolupracujem na vývoji prototypov polovodičových senzorov. Táto práca má charakter základného aj aplikovaného výskumu. Prototypy sú určené pre použitie v iných oblastiach výskumu, napríklad pre skúmanie magnetických, supravodivých a biologických materiálov.

Kalendár sa načítava...