Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

BLOG Peter Eliáš

Elektrina a teplo sú komodity, ktoré sa dajú šetriť v reálnom čase

24.09.2007 | Peter Elias

Rozbehne sa diskusia o energetickej bezpečnosti Slovenska?

 • Tlačiť
 • 6

Dnes poobede (24. 9. 2007) sa stretnú špecialisti v oblasti energetiky a ďalší zainteresovaní ľudia, aby na seminári diskutovali o energetickej stratégii Slovenskej republiky. Seminár je súčasťou odbornej diskusie o „Stratégii energetickej bezpečnosti Slovenska do roku 2030". Jej cieľom je "dosiahnuť na Slovensku konkurencieschopnú energetiku zabezpečujúcu bezpečnú, spoľahlivú a efektívnu dodávku všetkých foriem energie za prijateľné ceny s prihliadnutím na ochranu odberateľa, ochranu životného prostredia a trvaloudržateľný rozvoj". Podľa ministra Jahnátka, ktorý v súčasnosti túto diskusiu iniciuje, slovenská energetika čelí zásadným výzvam, ku ktorým okrem iného patria: "vysoká energetická náročnosť hospodárstva, nízky podiel využívania obnoviteľných zdrojov energie a vysoká závislosť od dovozu primárnych zdrojov".

Dovolil by som si poznamenať, že aj energetické hospodárstvo domácností na Slovensku charakterizujú rovnaké prívlastky. Naše domácnosti potrebujú na svoje základné fungovanie (teplo a teplá úžitková voda) príliš veľa energie. Navyše aj táto energia pochádza z veľkej časti z dovozu. Súčasne podiel energie z obnoviteľných zdrojov je v ich energetickej bilancii nízky. Počet domácností, ktoré možno takto charakterizovať, je zrejme väčšina.

Energetickú náročnosť domácností je treba znížiť a súčasne ich napojiť na obnoviteľné zdroje energie. V tomto smere sa už niečo udialo. Štát bude od marca 2008 finančne prispievať na inštalácie slnečných kolektorov. Žiaľ, deklarovaná výška podpory (3000 SK na štvorcový meter solárneho panelu) je nízka, čo je nepochopiteľné, ak je naozaj v záujme štátu znižovať energetickú náročnosť domácností.

Podpora solárnych panelov je však dobrý začiatok. Dúfajme, že to bude mať aj pokračovanie. Z logiky veci vyplýva, že sa treba zamerať na celkovú energetickú efektivitu budov. Štát by teda mal podporovať výstavbu a rekonštrukciu domov do nízkoenergetického a pasívneho štandardu. Pre začiatok navrhujem, aby si v prípade výstavby tzv. vládneho mestečka nechala exekutíva postaviť svoje nové sídla v nízkoenergetickom alebo dokonca pasívnom štandarde.

 

 • Tlačiť
 • 6

Peter Eliáš

 • Počet článkov: 10
 • Priemerná čítanosť: 5606
 • Priemerná diskutovanosť: 6
 • RSS blogu

O blogu

Pracujem na Elektrotechnickom ústave SAV. Spolupracujem na vývoji prototypov polovodičových senzorov. Táto práca má charakter základného aj aplikovaného výskumu. Prototypy sú určené pre použitie v iných oblastiach výskumu, napríklad pre skúmanie magnetických, supravodivých a biologických materiálov.

Peter Eliáš

 • Počet článkov: 10
 • Priemerná čítanosť: 5606
 • Priemerná diskutovanosť: 6
 • RSS blogu

O blogu

Pracujem na Elektrotechnickom ústave SAV. Spolupracujem na vývoji prototypov polovodičových senzorov. Táto práca má charakter základného aj aplikovaného výskumu. Prototypy sú určené pre použitie v iných oblastiach výskumu, napríklad pre skúmanie magnetických, supravodivých a biologických materiálov.

Kalendár sa načítava...