Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

BLOG Peter Balašov

Skutočné hodnoty života sa nemenia s volebnými obdobiami.

20.12.2017 | Peter Balašov

Potrebujeme politikov, ktorí majú odvahu vyzdvihnúť a presadzovať pretrvávajúce hodnoty života.

 • Tlačiť
 • 1

Podľa ostatných uznesneí EU parlamentu bude ešte päť rokov povolené v celej EU používať najrozšírenejší herbicíd Roundup, ktorý obsahuje (podľa Mezinárodnej agentúry pre výzkum rakoviny (IARC) a Svetovej zdravotnickej organizacie (WHO) potenciálne karcinogénnu) účinnú látku glyfosát. Túto chemikáliu prijímame konzumovaním poľnohospodárskych produktov, ktoré boli dopestované konvenčnými metódami. Náš organizmus sa tejto jedovatej chemikálie nevie zbaviť, takže sa to v našich telách kumuluje. A napriek tomuto, už všeobecne známému, alarmujúcemu faktu, sa na úrovni EU dohodlo, že ešte päť rokov to budeme trpieť. Všetci, v celej EU. Zabrániť tomu mohli aj samotní Nemci, veď starostlivosť o zdravie ľudí snáď patrí medzi európske hodnoty, nie? Namiesto toho však (od pána Schultza) počujeme, že krajiny V4 sa odkláňajú od európskych hodnôt. Na „európske hodnoty“ sa politici EU odvolávajú často, ale nám voličom, ich ešte nikdy nepredložili na posudzovanie a schvaľovanie. Nebolo by správne formulovať a predložiť voličom „európske hodnoty“ pred voľbami do parlamentu EU, umožniť im aby o nich popremýšťali a potvrdili ich aj so stupňom ich záväznosti pre politikov ? Spoločné hodnoty, poznané a podporované občanmi, by starý kontinent urobili súdržnejší a umožnili by mu účinnejšie zaujímať vo svete rovnako dôležitú pozíciu akú mal v histórii doteraz. Mnohé z európskych hodnôt a najmä priority ich presadzovania vznikajú i zanikajú niekedy rovnako ľahko ako FIAT mena, z ničoho, podľa potreby politikov, alebo presnejšie podľa potreby tých, ktorí rozhodujúcim spôsobom politikov ovplyvňujú.

Jednou z trvalých (a možno jednou zo základných) hodnôt EU by mala byť podpora kvality života jednotlivca i spoločnosti. Medzi prvými hodnotami kvality života by mala byť maximálne možná potravinová sebestačnosť každej jednotlivej krajiny únie, tvorená trvalo udržateľnou, ekologickou produkciou a jej lokálnou, regionálnou spotrebou. Správne nastavené mechanizmy by uprednostňovali, pomohli vytvoriť a udržovali lokálnu ekologickú produkciu a priamu spotrebu základných potravín všade tam, kde by to bolo z hľadiska kvality výživy i udržania pracovných miest pre obyvateľov krajiny prospešné. Pestrú ponuku a medzinárodný obchod s potravinami to nemusí obmedziť a dostaneme vyššiu kvalitu za rovnakú cenu. Veď západné krajiny si dotáciami svojich farmárov tak či tak stále chránili, bez ohľadu na „európsku hodnotu“ voľného trhu. Nám, ako chudobným príbuzným potichu nanútili také podmienky, ktoré spôsobili, že sme na tom z mnohých relevantných uhlov pohľadu omnoho horšie ako sme boli za minulého režimu. Doma pestujeme menej a zahraničné obchodné reťazce nám servirujú produkciu z ich domovských krajín. Podpora kvality života je možná podporou sebestačnosti a ekologizáciou produkcie na úrovni jednotlivých krajín, prípadne (aj hranice prekračujúcich) regiónov. Produkcia ekologicky čistých potravín a ich lokálna spotreba umožňuje vytvárať intenzívnejšie prepojenie s krajinou alebo regiónom kde žijeme a prirodzene a správne podporuje aj sociálne kontakty. To má priamy, významný a dlhodobý vplyv na kvalitu života. Takúto hodnotu chceme a vieme podporiť. Ale namiesto toho sa od pána Schultza dozvedáme, že krajiny V4 sa (odmietaním povinnej kvóty migrantov) vzďaľujú od hodnôt EU.

Aj otvorenosť spoločnosti iste patrí medzi „európske hodnoty“, pretože moderná spoločnosť má byť otvorená a do určitej miery aj schopná absorbovať aj iné kultúry, ale za podmienky udržania a zachovania si vlastnej kultúrnej kontinuity. Pri správnom prístupe je etnická a kultúrna pestrosť prednosťou, výhodou a nie zaťažením. Na príklade dobre zvládavaných maďarsko-slovenských vzťahov to už na mnohých miestach Slovenska platí. Ale násilné implantovanie úplne odlišnej kultúry v neprimeraných objemoch je programovanie budúcich konfliktov. Podporovať takéto potenciálne deštrukčné procesy, ako európske hodnoty je, mierne povedané, nesprávne.

Zakázať nejaký prípravok, zasiahnuť do zabehnutej agrotechnológie nemožno z večera do rána, veď keby farmárom zakázali zo dňa na deň používať podstatnú súčasť ich zabehnutej agrotechnológie, majú problém nie len farmári ale i my spotrebitelia, lebo niektoré potraviny by mohli zdražieť alebo by dokonca chýbali. Ale nemohli, alebo dokonca nemali by sme sa, ako spoločnosť, v predstihu pripravovať na závažné dopady nutných zmien v agrotechnológii ?? Pripravovať sa na zmeny na národohospodárskej úrovni znamená zmeny predvídať a pripravovať potrebné protiopatrenia, teda plánovať. Pojem národohospodárskeho plánovania sa však už zrejme nezmestí do Overtonovho okna dnes spoločensky akceptovateľných pojmov a trendov, ale niečo treba robiť, lebo mantra voľného trhu určite nie je na to postačujúce protiopatrenie. Požiadavku hľadať a overovať trvalo udržateľné (ekologicky nezávadné) pestovateľské technológie, ktoré by nemali citeľný dopad na spotrebiteľské ceny, zatiaľ ani domáci politici nemajú v programe, ale sú už svetlé výnimky a táto požiadavka sa postupne dostáva aj do povedomia politikov. Do svojho programu zahrnul podporu rozširovania nízkonákladovej ekologickej metódy pestovania zeleniny, náš systém „Agrokruh“, novozvolený košický župan pán Rastislav TRNKA, ktorý sa s nami stretol ešte pred voľbami, a na metódu sa bol pozrieť aj na farme. Sľúbil pomôcť svojim stredným priemyselným školám aby sa mohli naučiť vyrábať a stredným poľnohospodárskym školám aby sa mohli naučiť používať systém Agrokruh.

Mnoho tém, ktoré sú nám naliehavo podsúvané na celospolečenské riešenie takými v podstate vôbec nie sú a ich vyriešením či nevyriešením sa v našom živote veľa nezmení, alebo dokonca sa zmení k horšiemu. Nami ponúkaná téma postupnej ekologizácie poľnohospodárskej produkcie a jej lokálnej, dlhodobo orientovanej spotreby sa v sekcii produkcie zeleniny je dlhodobá téma a môžme začať s jej riešením. Každý kto tento cieľ považuje za správny, sa môže v rozsahu svojich možností pridať sa stáva jej spolunositeľom a môže začať meniť svet okolo seba, k lepšiemu.

 • Tlačiť
 • 1

Peter Balašov

Peter Balašov
 • Počet článkov: 26
 • Priemerná čítanosť: 1189
 • Priemerná diskutovanosť: 8
 • RSS blogu

O blogu

Podporovateľ systému AgroKruh.

Peter Balašov

Peter Balašov
 • Počet článkov: 26
 • Priemerná čítanosť: 1189
 • Priemerná diskutovanosť: 8
 • RSS blogu

O blogu

Podporovateľ systému AgroKruh.

Kalendár sa načítava...