Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

BLOG Peter Balašov

O dravosti v podnikaní.

11.04.2017 | Peter Balašov

Nie len ekonomike ale možno aj mnohým pracovníkom poľnohospodárstva by svedčila stálosť v odberateľsko dodávateľských vzťahoch.

 • Tlačiť
 • Poslať e-mailom
 • Oznámiť chybu
 • 15

Podnikatelia sú, ako ľudia, rôzni, ale pre úspešných podnikateľov je dravosť, súťaživosť, schopnosť získať prevahu nad konkurenciu potrebná alebo aspoň užitočná vlastnosť. Draví a súťaživí majú šancu na úspech, na získanie ekonomickej prevahy nad konkurenciou až po jej vytlačenie z bojového poľa, z trhu. Tam, kde sa rýchlo menia trhy, technológie i metódy podnikateľskej súťaže, kde cieľom je maximalizovať spotrebu je to motorom zmien a tí najdravejší majú nakoniec rozhodujúci vplyv na svojom trhu, vlastne ho riadia a ovládajú. Pravidlá dravej súťaživosti platia všade, teda aj v poľnohospodárstve, ktoré ale potrebuje skôr dlhodobú stabilitu a vyváženosť, ako rýchle zmeny. Zmeny sa tu majú udievať pomaly, obozretne a len metódami, ktoré sú v plnom súlade s prostredím v ktorom sa majú použiť. Výsledkom dravých pravidel hry v poľnohospodárstve je dnes to, že víťazom zostáva nakoniec len to dravé ekonomické prostredie. Spotrebitelia, životné prostredie ani agropodnikatelia nepatria medzi víťazov. Nemáme dostatočne dobré potraviny, poškodzujeme si životné prostredie a aj podnikateľské prostredie je dotáciami stále pokrivené.

Poľnohospodárstvo potrebuje cielenú reguláciu a ovplyvňovanie odberateľsko dodávateľských vzťahov medzi pestovateľmi a spotrebiteľmi, ktorej výsledkom bude ekologická produkcia a jej lokálna spotreba. A pri tom treba ešte brať do úvahy odlišnosti jednotlivých druhov poľnohospodárskej produkcie tak z hľadiska procesov produkcie ako aj logistiky dodávok. Celoštátnu ekologickú produkciu i spotrebu zeleniny možno už dnes vytvoriť ako jeden ucelený koordinovaný a regulovaný systém. Z pohľadu konečných dôsledkov, teda trvalej zamestnanosti na ekologických farmách a zvýhodňovania lokálnej spotreby a jej priamej distribúcie spotrebiteľom, by sa to podobalo na celoštátny sociálny podnik s desiatkami tisíc pracovníkov a možno miliónmi spotrebiteľov, i keď v tom systéme u každého zo subjektov, zostáva potrebná miera autonomity. K takémuto stabilnému „sociálnemu podniku“ sa možno dopracovať pomerne jednoduchými, čiastkovými opatreniami. Stačí legislatívne podporiť vznik a udržovanie ekologických produkčných zón, dať na produkciu ekologicky pestovanej zeleniny nulovú DPH, celý zámer medzi spotrebiteľmi informačne podporiť a ponúkať za pôdy, prenajímané na obhospodarovanie v ekologickom režime, dvojnásobné nájomné. Kvalitnú zeleninu dodávanú priamo dmov za rovnakú cenu ako zo supermarketu, si nakoniec bude stále objednávať každý. Štát možno stratí niečo na DPH za zeleninu, ale ministerstvo pôdohospodárstva ušetrí na dotáciách, ministerstvo práce a sociálnych vecí na dávkách pre nezamestnaných a zdravotná poisťovňa časom na nižších výdajoch za chorých. Chápem, že EU to nepodporí, ale snáď by to ani nezakázalo, ak by sme si to chceli zaviesť ako našu (neeurópsku) trvalú hodnotu.

Medzi zmeny v spoločnosti, ktoré ovplyvňujú kvalitu života ale kvantifikovať ich nevieme, patrí aj to, že mnohí ľudia sa nevedia adaptovať na všadeprítomné súťaživé, dravé okolnosti, pretože nemajú na to psychiku, majú bytostnú potrebu inak sa prejavovať. Ako samostatní podnikatelia by možno rýchlo skončili, alebo už aj skončili ako bezdomovci, ale možno by si našli príjemné a dlhodobé pôsobenie (možno aj s ubytovaním) na ekologických farmách. Vytvárať dlhodobé väzby a prepojenia v spoločnosti je mnoho ťažšie ako fungovať na dnes všadeprítomnom vzore „Môj dom môj hrad“. Individualizmus, atomizácia spoločnosti je uprednostňovaný trend, pretože je to jednoduchšie a ľahšie ovládateľné. Dnes sa snaha vychovávať individualistov zameriava už aj dovnútra rodiny, keď deti poučujeme o tom ako sa môžu postaviť proti rodičom.

Kľudné, vyvážené, stabilné prostredie ekologickej farmy, vytváranie stálejších sociálnych aj prírodných väzieb s okolím vyhovuje ľuďom, ktorí sú vo svojej ľudskej prirodzenosti možno trochu iní ako úspešní podnikateľskí dravci. Pre ekologického pestovateľa, ak chceme aby pestoval a vydržal pri tom, je potrebné stále znova pozorovať a zamášľať sa nad tým istým, preto je treba vyregulovať jeho „podnikateľské“ prostredie tak, aby jeho úlohou bolo vytvoriť a udržovať rovnováhu prostredia pri dopestovaní zeleniny v čo najväčšej kvalite, v čo najväčšom množství pre svojich stálych spotrebiteľov, a nie bojovať o predaj svojej produkcie. Časom pestovatelia i spotrebitelia začnú vnímať prirodzenosť a výhodnosť svojej vzájomnej, bezprostrednej a dlhodobej závislosti. Dlhodobé psychické, postojové danosti, našu bytostnú prirodzenosť máme nejakú každý a je trvácnejšia ako farba pleti alebo náboženská príslušnosť. Ale svet je dnes usporiadaný tak, že nevedieť súťažiť a bojovať znamená byť znevýhodnený v kritickom prípade aš odstavený na okraj spoločnosti. Staráme sa o to aby neboli ľudia znevýhodňovaní pre farbu pleti alebo pre odlišné náboženstvo, ktoré predsa len ľudia občas menia, ale náš život je určovaný princípom súťaživosti a dravosti až natoľko, že mnohých to natrvalo znevýhodňuje poznačením ich neschopnosti víťaziť v súťaži s konkurenciou. Vytvorenie takéhoto, aj z hľadiska ľudských vlastností regulovaného prostredia pre „znevýhodnených“, neschopných vytvárať  svojimi víťazstvami porazených, by však nebolo záťažou, ale prínosom pre národné hospodárstvo ako celok.

 • Tlačiť
 • Poslať e-mailom
 • Oznámiť chybu
 • 15

Peter Balašov

Peter Balašov
 • Počet článkov: 25
 • Priemerná čítanosť: 1152
 • Priemerná diskutovanosť: 9
 • RSS blogu

O blogu

Podporovateľ systému AgroKruh.

Peter Balašov

Peter Balašov
 • Počet článkov: 25
 • Priemerná čítanosť: 1152
 • Priemerná diskutovanosť: 9
 • RSS blogu

O blogu

Podporovateľ systému AgroKruh.

Kalendár sa načítava...