Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

BLOG Peter Balašov

Ekologická produkcia a domáca spotreba zeleniny je komplexný systém.

15.03.2017 | Peter Balašov

/V ekologickej produkcii a domácej spotrebe zeleniny je potrebný namiesto trhu s potravinami a trhu práce vytvoriť systém s výraznými sociálnými prvkami, v ktorom každý pozná a akceptuje svoju úlohu a miesto./

 • Tlačiť
 • Poslať e-mailom
 • Oznámiť chybu
 • 4

Dnes je takmer v každom supermarkete široký výber potravín, ale základné potraviny najmä zelenina a výrobky z nej nemajú potrebné výživové hodnoty a pritom tie, ktoré za miliardy EUR dovážame sme schopní si dopestovať sami.

Príčinou tohto škodlivého stavu je úplná globalizácia obchodu s potravinami. Pestovanie a spotrebu základných potravín je možné, potrebné a dlhodobo pre všetkých prospešné vytvoriť ako stabilný komplexný systém, kde každý jeho článok dobroveľne akceptuje svoje miesto v ňom, pretože pozná systém ako celok a jeho výhodnosť pre každého. Cieľom tohto systému je kvalita a dlhodobá stálosť pre všetkých jeho účastníkov, teda spotrebiteľov i pestovateľov. Pestovateľ v romto systéme nie je ľahko zameniteľný prvok na trhu práce, ale je pripravovaný tak, že vie že odmenou za jeho schopnosť dopestovať kvalitné potraviny je pre neho de facto definitíva v jeho povolaní a pre spotebiteľa je odmenou za jeho sprispôsobenie sa prirodzeným cyklom v prírode záruka trvalého dostupu k potravinám s vysokou výživovou hodnotou za stále a relatívne nízke ceny. Isteže nemusia to byť všetci spotrebitelia ale ich rozhodujúca časť a pri nej sú potom v tomto systéme uspokojiteľní aj takí spotrebitelia, ktorým nevadí vyššia cena, ale na pohodlnosti nákupu trvajú. A bonus pre všetkých i matku ZEM bude za to zdravé životné prostredie. Preto je so spotrebiteľom i pestovateľom o týchto potrebách potrebné hovoriť hneď od začiatku a vysvetľovať mu, že tu nie je len zákazník, ale má sa stať aj partner. Pred 15 rokmi to bolo neporovnateľne ťažšie ako dnes, získať si dlhodobých spotrebiteľov. A nie je to len osvetou skromných rozmerov, ktorú medzi spotrebiteľmi a pestovateľmi vykonáváme, ale najmä skúsenosťami spotrebiteľov s (ne)kvalitou týchto potravín zo supermarketov. Takže společenská objednávka dozrieva.

Rozhodujúcou překážkou vytvorenia prirodzeného, dlhodobo stabilného a komlexného systému ekologickej produkcie, lokálnej spotreby a efektívnej distribúcie základných potravín od pestovateľa ku spotrebiteľovi je ekonomický systém globálného trhu s potravinami. Téza o nutnosti voľného trhu v preklade do jednoduchej reči znamená, že vyšší zisk pre tých čo si už na zisky zvykli, je dôležitejší ako kvalita života pre všetkých. Pre značnú časť potravín sú a zostanú supermarkety primeraná metóda ako dostať potraviny ku spotrebiteľovi ale pre zeleninu a mnohé výrobky z nej to určite neplatí a namiesto globálneho trhu by pre nás všetkých bolo priaznivejšie vytvoriť tu komplexný systém ekologickej produkcie a lokálnej spotreby. Je zrejmé, že vytvorenie takéhoto systému je tak pre potrebiteľov ako aj pre pestovateľov náročnejšia a zdĺhavejšie ako použitie supermarketu. Kalkulácie supermarketov o výhodnosti otvorenia nového supermarketu sú dosť presné a ich možnosti motivácie pestovateľov sú dosť účinné a preto sa málokedy stane, že otvoria supermarket, ktorý nemá zákazníkov.

Ekologickú produkciu a lokálnu spotrebu kvalitnej zeleniny ako komplexný, stabilný celok sme už v prvej etape zvládli, a na prototype sme preukázali že systémom Agrokruh sa to dá. Ďalšia etapa, kterou je overenie rozsiahlejšej ekologickej zóny by ešte bola v silách skupiny „osvietených“ investorov ale na vybudovaní systému na celoštátnej úrovni, by sa musel podieľať aj štát. Ale primäť štát k tomu, aby to chcel, mi pripomína suituáciu za minulého režimu, keď som si predstavil, čo by sa stalo, keby som išiel na nejaký vyšší orgán „ústredného kúrenia“ a vysvetľoval tam súdruhom, že privatizácia drobných prevádzok, alebo aspoň možnosť ich ekonomického prenájmu by mala pozitívne celospolečenské i makroekonomické dopady a zvýšila by kvalitu života.

Za navrhovanie vytvorenia celoštátneho systému ekologickej produkcie a lokálnej spotreby zeleniny ma dnes existenčne nikto neznemožní, ale pravdepodobnosť, že dnešní predstavitelia štátu by začali realizovať takýto veľký a celospoločensky výhodný projekt so silnými sociálnymi prvkami je rovnaká ako bola možnosť privatizácie v minulom režime. Nie je to ani tým, že by to nechceli, veď máme také skúsenosti že keď sme Agrokruh ponúkali predstaviteľom štátnej mosi ( a bol u nás už aj autobus s poslancami národnej rady ), tak ako ľudia, pre seba a svoju rodinu mali skoro vždy záujem, ale ako predstavitelia moci len mlčky krčili ramenami.

 • Tlačiť
 • Poslať e-mailom
 • Oznámiť chybu
 • 4

Peter Balašov

Peter Balašov
 • Počet článkov: 25
 • Priemerná čítanosť: 1152
 • Priemerná diskutovanosť: 9
 • RSS blogu

O blogu

Podporovateľ systému AgroKruh.

Peter Balašov

Peter Balašov
 • Počet článkov: 25
 • Priemerná čítanosť: 1152
 • Priemerná diskutovanosť: 9
 • RSS blogu

O blogu

Podporovateľ systému AgroKruh.

Kalendár sa načítava...