Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

BLOG Peter Andrišin

QUI PRODEST?

07.01.2019 | Peter Andrišin

Poskytovanie daňového poradenstva bez licencie je trestným činom. ČO TO ZNAMENÁ?

 • Tlačiť
 • 6

Zákazník v reštaurácii si objedná ryžu. Kvalifikovaný hostinský (nie rekvalifikant z úradu práce) vybehne cez ulicu do obchodu, kúpi kilo ryže a blok z registračnej pokladne odovzdá účtovníkovi. Kvalifikovaný účtovník hostinského upozorní, že DPH za kúpu ryže je nedaňový náklad (! – prenos daňovej povinnosti § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona č. 222 / 2004 Z.z. o DPH) a odporučí mu, aby si pre budúcnosť dohodol so susediacim obchodom predaj ryže s prenosom daňovej povinnosti

OPSSS! Kvalifikovaný účtovník sa práve dopustil trestného činu podľa § 251 sa odsek 2 písmeno e) zákona č. 321/2018 Z. z., ktorou sa mení skutková podstata trestného činu neoprávneného podnikania („kto neoprávnene podniká ... tým, že poskytuje bez odbornej kvalifikácie služby alebo vykonáva iné odborné činnosti, ktoré podľa zákona môže vykonávať len ten, kto má odbornú spôsobilosť.").

„Účtovník si zavolá na opravu kvalifikovaného inštalatéra. Počas opravy sa s inštalatérom – SZČO bavia o 2253 (!!! zdroj: Ministerstvo hospodárstva) viac či menej nezmyselných povinnostiach podnikateľov na Slovensku. Inštalatér povie, že si uplatňuje paušálne náhrady, lebo sa mu to zdá jednoduchšie. Účtovník mu odporučí prepočítať, či nie je výhodnejšie pre remeselníka uplatniť skutočné náklady“ .

OPSSS! Kvalifikovaný účtovník sa práve dopustil trestného činu podľa § 251 sa odsek 2 písmeno e).

Som za plnú profesionalitu a profesionalizáciu všetkých činností – od stavbárov, cez účtovníkov, daňových poradcov, právnikov, sudcov, lekárov a POSLANCOV! Uvedený zákon považujem ako ekonóm za ďalší nezmyselný a neuplatniteľný zákon (nerád by som ho nazval idiotský), ktorý komora daňových poradcov po 5 rokoch konečne presadila, z nasledujúcich dôvodov:

 1. OBSAH – ktorý zákon definuje a rozdeľuje obsah činností spadajúcich pod účtovníctvo, ekonomické a daňové poradenstvo? Je príprava daňového priznania účtovníkom daňovým poradenstvom? Sú vyššie uvedené reálne príklady daňovým poradenstvom? Kto definuje čo účtovník a/ alebo finančný riaditeľ vo vzťahu k firme môže a čo nemôže robiť? (Ospravedlňujem sa, ale takýto rozsah prác som nenašiel.)
 2. KVALITA – ktorý zákon zaistí kvalitu poskytnutých rád od daňových poradcov? (Verejne dostupný zdroj Finstat svedčí o vysokom riziku. Iba „náš človek“ môže vykázať za rok 2017 zisk 2 665 564€ a zaplatiť daň z príjmu 2 880€ bez strát z predchádzajúcich rokov; kvôli GDPR nemôžem uviesť meno firmy ale jedná sa o reálne existujúcu firmu). S nekvalitou daňových poradcov sa stretávame oveľa častejšie ako by to bolo vhodné).
 3. KAPACITA – budú súčasní poradcovia schopní pokryť požiadavky všetkých malých a stredných firiem? Oslovili sme 3 poradcov s bežnou otázkou, s ktorou sa malí podnikatelia denne stretávajú. 1. vôbec neodpovedal, 2. nemá čas a 3. uviedol cenu pre malého podnikateľa neúmerne vysokú.
 4. LEGISLATÍVA – komu nahráva neustále sa meniaca legislatíva v oblasti podnikateľského prostredia? Prečo v civilizovanej Európe platí pravidlo „obsah nad formou“ a na Slovensku „forma nad obsahom“? Prečo v prípade nezrovnalostí daňové kontroly posudzujú či sú splnené formálne náležitosti a nie samotný účtovno-daňový problém? (Medializované kontroly „našich človekov Bašternáka a Kočnera boli bez nálezu! A odvolanie zamietli preto, že všetky § boli dodržané.)

Som za plnú profesionalitu a profesionalizáciu všetkých činností, zvlášť súvisiacich s prijímaním zákonov. Napr. zákon, ktorý lekárom prikázal evidovať tržby elektronickou pokladňou, ktorú si museli zakúpiť, a za pár mesiacov iný zákon zakázal lekárom prijímať akékoľvek tržby! Toto sa netýka „našich človekov“, kde istá skupina naďalej poplatky vyberá aj keď dostala smiešnu pokutu). Ťažko dokážem pochopiť, prečo oveľa dôležitejšia činnosť vedenie účtovníctva je stále voľná živnosť, ktorú môže vykonávať každý netrestaný absolvent 10-ročnej školskej dochádzky.

Vysvetlí mi to niekto?

PS: PS: 2254 nezmyselná povinnosť!!! pre podnikateľa (nezaznamenal som, že nejakú zrušili). 1.7.2018 nadobudol účinnosť § 30 ods. 1 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z., ktorý ustanovuje povinnosť zamestnávateľa oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka. Prvýkrát sa toto ustanovenie uplatňuje v januári 2019. Úrad verejného zdravotníctva SR pripravil formulár pre elektronické oznamovanie kategórie 2, ktorý zamestnávatelia vyplnia na internetovej stránke Úradu verejného zdravotníctva SR a zašlú iba na jednu e-mailovú adresu kategoria2@uvzsr.sk. 

 • Tlačiť
 • 6

Peter Andrišin

Peter Andrišin
 • Počet článkov: 11
 • Priemerná čítanosť: 2102
 • Priemerná diskutovanosť: 5
 • RSS blogu

O blogu

„Má Dať = Dal“ je základná ekonomická rovnica. Ak ju nerešpektujeme, vznikajú problémy. Môj pohľad na riešenie niektorých z nich, sa pokúsim ukázať na základe vlastných +20 ročných skúseností vo financiách a krízovom manažmente v nadnárodných aj slovenských spoločnostiach.

Peter Andrišin

Peter Andrišin
 • Počet článkov: 11
 • Priemerná čítanosť: 2102
 • Priemerná diskutovanosť: 5
 • RSS blogu

O blogu

„Má Dať = Dal“ je základná ekonomická rovnica. Ak ju nerešpektujeme, vznikajú problémy. Môj pohľad na riešenie niektorých z nich, sa pokúsim ukázať na základe vlastných +20 ročných skúseností vo financiách a krízovom manažmente v nadnárodných aj slovenských spoločnostiach.

Kalendár sa načítava...