Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

BLOG Pavol Čižmárik

Lepší dôchodkový systém pre Slovensko III.

03.09.2015 | Pavol Čižmárik

Slobodný kapitalizačný pilier

 • Tlačiť
 • 43

V predchádzajúcom článku (tu) som predstavil základný princíp pre podľa mňa lepší dôchodkový "systém 2020". Zámerne som oddelil základný princíp od ďalších charakteristík a konkrétnych parametrov. Chcel som tým zdôrazniť, aká výrazná zmena oproti súčasnému "systému 2004" by to bola, ak máme na pamäti hranice z prvého článku série (tu). To sa mi asi celkom nepodarilo, súdiac podľa reakcií k článku.

V dnešnom poste predstavím charakteristiky kapitalizačného piliera (už nehovorím "druhý", ale "nadstavbový" pilier). Časť z nich by sa dala zakomponovať i do súčasného "systému 2004", čím by ho výrazne vylepšili, stále to však nebude ono. Pretože práve základný princíp "systému 2020" umožňuje, aby kapitalizačný pilier bol SLOBODNEJŠÍ a vďaka tomu i VÝKONNEJŠÍ.

Vyššia miera slobody vychádza z princípu, kedy priebežný pilier poskytuje základnú dôchodkovú dávku zabezpečujúcu prežitie. Neexistuje preto žiaden argument, prečo by mal kapitalizačný pilier obsahovať prvky ako "povinná doživotná renta" alebo "garancie", nakoľko oproti súčasnému "systému 2004" sú naozaj bezpredmetné. Spoločnosť by v novom systéme garantovala dôchodcom základ z priebežného piliera na podstatne spravodlivejšom základe ako dnes a vôbec by sa nemusela starať o to, akou cestou si zabezpečia "nadštandard". V dnešnom systéme 2004 to nie je celkom možné, pretože sú stotisíce (nízkopríjmových) "sporiteľov", ktorým priebežný pilier (ani napriek nespravodlivému "minimálnemu" dôchodku) základné prežitie nezabezpečí (= zase raz im budú priplácať všetci ostatní, hoci už financovaním reformy zaplatili za to, aby to robiť nemuseli).

Ako som napísal minule, po vykonaní ročného zúčtovania odvodov, sociálna poisťovňa vráti poistencovi na "účet dôchodkového sporenia (UDS*)" do nadstavbového piliera časť zaplatených odvodov v danom roku.

Účet dôchodkového sporenia v nadstavbovom pilieri je bankovým účtom vo vlastníctve fyzickej osoby - SPORITEĽA, vedený bankou v SR. Teda určitá obdoba existujúcich sporiacich účtov, s istými doplnkovými charakteristikami.

Na ÚDS tak mám svoje dôchodkové úspory. Tento účet nech je uvažovaný ako bezpoplatkový, s výpisom raz ročne, pričom banky si navzájom konkurujú iba poskytnutou úrokovou sadzbou. Týmto je vybavená ultrakonzervatívna a ultrapasívna časť sporiteľov, ktorí majú nominálnu hodnotu navyše garantovanú existujúcim systémom na ochranu vkladov.

Verím, že sa banky o tento produkt potrhajú, pretože hoci je bezpoplatkový, budú mať solídnu bázu klientov s dlhodobo uloženými prostriedkami a potenciálnymi klientami pre iné produkty. Pretože prostriedky na UDS sa dajú:

-- vybrať sporiteľom až pri preukázaní vzniku nároku na dávku zo základného piliera; je pritom úplne na rozhodnutí sporiteľa, akú časť si na účte ponechá, akú časť si vyberie a ČO S ŇOU UROBÍ. A je úplne na ponuke banky resp. poisťovne, aký produkt mu vtedy ponúkne, či už vo forme renty alebo čohokoľvek. OBOJSTRANNE voľný a slobodný trh, na rozdiel od dnešného smiešneho oligopolu, či už vo fáze sporenia, kde "sporiteľ" POVINNE pravidelne investuje bez ohľadu na situáciu na trhu, alebo na trhu doživotných dôchodkov, kde to je úplne zvrátené (dôchodca MUSÍ v krátkom čase kúpiť, čo mu trh ponúkne);

-- vybrať pozostalými na základe právoplatného rozhodnutia o dedičstve - pre prípad, že sporiteľ zomrie, či už vo fáze sporenia, alebo v prípade kladného zostatku na UDS aj hocikedy neskôr; a znova je na trhu, aby pozostalým ponúkol aj alternatívy vo forme napr. dočasných (vdovských, sirotských) dôchodkov bez toho, aby do toho akokoľvek zasahoval štát;

-- previesť na účet dôchodkového sporenia toho istého sporiteľa v inej banke;

-- INVESTOVAŤ vo fáze sporenia v ľubovoľnej výške a v ľubovoľnom čase do ľubovoľného nástroja v rámci existujúcich DSS (resp. podielových fondov a iných nástrojov) s jedinou podmienkou, a to, že ak redemácia, tak iba v prospech UDS.

Čo bráni tomu, aby sporiteľ mohol peniaze z účtu vybrať v čase sporenia? Jediná vec - existujúci daňový systém. Ak by ten zostal tak ako je, vznikla by extrémna diera, ako vyťahovať nezdanené a nezodvodnené prostriedky.Pokiaľ teda nedôjde k zrušeniu daní a odvodov, výber prostriedkov sporiteľom z UDS vo fáze sporenia (pred odchodom na dôchodok) by som považoval za zdaniteľný príjem a zdaňoval zrážkou.

Takto nadefinovaný kapitalizačný pilier by sporiteľom dal oveľa viac slobody a to isté platí i pre trh. A to nielen v bankách v rámci UDS, ale konečne by nastali reálne trhové podmienky pre tých, ktorí by chceli prostriedky sporiteľov zhodnocovať - teda DSSky. Už by sa museli o ne biť a reálnymi výsledkami v zhodnocovaní o svoju reputáciu bojovať. Na rozdiel od dnešnej situácie, kedy im zo zákona mesačne plynú miliónové zdroje sporiteľov a tí nemajú inú možnosť, ako im draho platiť za mizerné výkony. A po tretie, trhové podmienky by zavládli i v tej najpodstatnejšej fáze - sporiteľ na dôchodku. Žiadne povinné doživotné renty, ktoré sú tým najkrutejším redistribučným nástrojom, aký existuje - kedy z ušetrených peňazí tých, čo zomreli skôr, žijú tí, čo zomrú neskôr.

Verím v silu (finančného) trhu, no ten funguje iba vtedy, ak proti sebe stoja dve slobodné strany - ktoré nemusia. To, čo máme dnes, je fraška, paródia na trh, a čo je najhoršie, trápnym štatistom je v každej fáze občan, či už ako "sporiteľ", investor alebo dôchodca. Nový "systém 2020" prinesie vďaka novému princípu viac slobody a odbúra i posledné argumenty pre reguláciu (limity pre DSS, povinné garancie, trh anuít). Nenavrhujem dokonalý systém, ale systém, ktorý bude podľa mňa v mnohých oblastiach oveľa lepší, ako ten dnešný. A popritom stále realizovateľný, a to v rámcoch, ktoré zatiaľ nikto nikde nezbúral - teda štát, povinné dane a redistribúcia.

Čo Vy na to?

 • Tlačiť
 • 43

Pavol Čižmárik

Pavol Čižmárik
 • Počet článkov: 75
 • Priemerná čítanosť: 3931
 • Priemerná diskutovanosť: 27
 • RSS blogu

O blogu

Ekonóm. Blog o 3D: dane, diaľnice, dôchodky.

Pavol Čižmárik

Pavol Čižmárik
 • Počet článkov: 75
 • Priemerná čítanosť: 3931
 • Priemerná diskutovanosť: 27
 • RSS blogu

O blogu

Ekonóm. Blog o 3D: dane, diaľnice, dôchodky.

Kalendár sa načítava...