Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

BLOG Pavol Boroš

Ste výkonný manažér vo vlastnej firme? Veľmi náročná úloha!

18.02.2014 | Pavol Boroš

Existuje mnoho príkladov majiteľov, ktorí boli zároveň vynikajúcimi výkonnými manažérmi. Spojenie týchto dvoch rolí v jednom človeku funguje najefektívnejšie v ranných štádiách vývoja firmy.

 • Tlačiť
 • 1

Ale čím je firma väčšia, tak tým viac sa zvyšuje pravdepodobnosť vzniku nepríjemných komplikácií.

Ak vykonávate vo vlastnej firme rolu výkonného manažéra, tak ste vo veľmi náročnej pozícii. Na jednej strane máte v porovnaní so štandardným manažérom na tej istej riadiacej úrovni podstatne väčšiu voľnosť v rozhodovaní, lebo ste sám sebe pánom, ale na druhej strane môžete ohroziť seba a svoju firmu vždy vtedy, keď nedokážete včas eliminovať veľké riziká, ktoré na Vás číhajú.

 Ktoré riziká to sú a ako sa im brániť?

Nemiešajte rozhodnutia, ktoré robíte ako výkonný manažér s tými, ktoré robíte, ako vlastník!

Človek vykonáva rolu vlastníka dobre vtedy, keď dokáže nachádzať najefektívnejšie možnosti zhodnocovania vlastných peňazí a to vždy, za každých okolností, dokonca aj za cenu prijatia a realizovania medzných rozhodnutí. Proti vôli všetkých ostatných zainteresovaných ľudí, vrátane výkonných manažérov.

Výkonný manažér robí svoju prácu dobre vtedy, keď dokáže nachádzať kompromisy a prieniky medzi očakávaniami vlastníka, záujmami ostatných manažérov a zamestnancov, ale aj obchodných partnerov a iných, na existencii a úspechu firmy závislých ľudí a organizácií. Dobrý výkonný manažér pozná očakávania vlastníka, ale dokáže ich zreálňovať a usmerňovať do splniteľných hodnôt.

FreeDigitalPhotos.net

Ak sú tieto dve role oddelené, tak sú výkonný manažér a vlastník nútený hľadať kompromisy medzi záujmami oboch strán, čo je v prípade, keď sa to podarí, jedným z hlavných predpokladov dlhodobého udržateľného rastu organizácie.

Ale ak sú vykonávané jedným človekom, tak neustále hrozí, že tento človek sa vo chvíli, keď sa má rozhodnúť ako vlastník rozhodne ako výkonný manažér a naopak.  Preto sa naučte ovládať a hlavne správať v konkrétnych situáciách tak, ako si to daná chvíľa vyžaduje. Nepresadzujte svoju „vlastnícku“ vôľu vtedy, keď by malo dôjsť ku kompromisu viacerých výkonných manažérov.  Ak je vaša firma ešte relatívne malá, tak to nie je až tak dôležité, ale v prípade, že má stovky alebo až tisíce zamestnancov, tak to nadobúda až dramatický význam pre celý jej  systém riadenia a organizovania.

Rešpektujte právomoci podriadených manažérov ale aj manažérov na vašej organizačnej úrovni

Ďalším častým neduhom, vychádzajúcim z tej istej podstaty, ako ten predchádzajúci, spočíva v tom, že vlastník firmy, ktorý v nej zároveň vykonáva manažérsku pozíciu nerešpektuje  schválené pravidlá riadenia a organizovania firmy vždy, keď mu to prekáža. Ak je napríklad účastníkom porady, ktorú v zmysle organizačného poriadku riadi iný výkonný manažér (ale nie vlastník!) a na ktorej sa v zmysle organizačného poriadku prijímajú rozhodnutia väčšinou hlasov, tak v prípade, ak výsledok hlasovania dopadne inak, ako chce on, takéto rozhodnutie nerešpektuje a zmení ho z pozície sily. Vzniká obrovský problém! Podobné situácie, ak sa stanú pravidlom, postupne nahlodajú celý systém riadenia a organizovania, spôsobia nechuť a demotiváciu manažmentu a začnú sa často napĺňať tie najmenej chcené a očakávané vývojové scenáre.
Z uvedeného nevyplýva, že vlastník a manažér v jednej osobe sa má v prípade, že je presvedčený o svojej pravde len mlčky pozerať na to, ako "cudzí" ľudia pred jeho očami ničia jeho firmu! Ale na dosiahnutie zmeny by mal využiť štandardné postupy, t.j. zvolať príslušné orgány spoločnosti, na ktorých môže bez obmedzení presadiť svoju vôľu.

Delegujte, "zbavujte" sa právomocí a zodpovednosti vždy, keď je na to príležitosť!

Vlastníci a manažéri v jednej osobe, ktorí riadia rýchlo rastúcu firmu sa veľmi často dopúšťajú ďalšej vážnej chyby. Nevedia vystihnúť správny moment, kedy delegovať časť svojich právomocí a zodpovedností na iných manažérov alebo zamestnancov. A pritom bez toho, aby to urobili, nemajú nádej dlhodobo udržať tempo rastu na úrovni, ktorú si vyžaduje podnikateľské prostredie a ich firma začne postupne "strácať dych".

Človek má v určitom čase možnosť urobiť len obmedzené množstvo správnych rozhodnutí. Ak sa má manažér správne rozhodnúť, tak musí vo svojej hlave vykonať štandardný proces, ktorý začína pochopením problému, získaním potrebných informácií, ich vyhodnotením a prijatím samotného rozhodnutia. Niekedy tento proces trvá pár sekúnd, inokedy niekoľko týždňov. V každom prípade počas jedného pracovného dňa môže človek prijať len určité množstvo správnych rozhodnutí.

 Kým je firma menšia, tak podnikateľ/manažér dokáže prijímať rozhodnutia v reálnom čase. Čím väčšia je firma, tak tým o väčšom počte problémoch je treba včas rozhodnúť. A vtedy sa často stáva, že vlastník vykonávajúci zároveň rolu manažéra zlyháva. Naďalej chce o všetkom vedieť, o všetkom sám rozhodovať! Nikomu nedôveruje. A ostatní manažéri a zamestnanci musia čakať na jeho rozhodnutie najskôr hodiny, ale neskôr aj dni a týždne!

Včas skončite so šéfovaním!

Kedy skončiť s exekutívnou roľou vo vašej firme? Existuje niekoľko základných indícií, z ktorých keď sa objaví čo i len jedna, tak treba spozornieť:

 • nechce sa vám tak, ako predtým, hoci si to nepriznáte, ste unavený z tých istých tém a problémov, ktoré musíte riešiť,
 • urobíte chybu, ktorú vidíte len vy, ale ktorú by ste nikdy pred tým neurobili (zlá obchodná zmluva, podcenenie dôležitej oblasti riadenia, ...)
 • baví vás viac si užívať život, stretávať sa s priateľmi, chodiť po svete,
 • dosiahnete vek, keď by ste už mali myslieť viac na vnúčatá a iné radosti života a nie na problémy spojené s riadením firmy,
 • dá výpoveď manažér, za ktorým vám je úprimne ľúto, ale ktorý nemohol pri Vás ostať v dnešnom nastavení vašich vzájomných vzťahov,
 • láka Vás iný biznis, nová výzva viac, ako Vaša súčasná práca vo vašej firme.

Image courtesy of digitalart / FreeDigitalPhotos.net

 • Tlačiť
 • 1

Rubrika Manažment bez obrúsku

Tagy Nedajte sa odvolať

Pavol Boroš

Pavol Boroš
 • Počet článkov: 21
 • Priemerná čítanosť: 1145
 • Priemerná diskutovanosť: 3
 • RSS blogu

O blogu

Verím, že o vážnych a dôstojných témach, aké poväčšinou tie manažérske témy sú, sa dá písať zaujímavo a s občasnou iróniou medzi riadkami. 

Pavol Boroš

Pavol Boroš
 • Počet článkov: 21
 • Priemerná čítanosť: 1145
 • Priemerná diskutovanosť: 3
 • RSS blogu

O blogu

Verím, že o vážnych a dôstojných témach, aké poväčšinou tie manažérske témy sú, sa dá písať zaujímavo a s občasnou iróniou medzi riadkami. 

Kalendár sa načítava...