Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

BLOG Pavol Boroš

Consulting 2.0.

31.10.2017 | Pavol Boroš

Sto rokov po vzniku prvej consultingovej firmy sa v odvetví začali zmeny, ktoré rýchlo menia doterajšie predstavy o význame a zmysle consultingu.

 • Tlačiť
 • 1

Consulting sa vo svete mení a deje sa to rýchlejšie, ako sme si vedeli predstaviť. O čo ide?

1 Komerční klienti odmietajú veľké consultingové projekty a uprednostňujú adresnejšie a cenovo prijateľnejšie riešenia.

Klienti už nechcú byť ako pacienti, ktorým namiesto špeciálneho antibiotika liečiaceho konkrétny zdravotný problém lekári predpíšu širokospektrálny liek, ktorý s veľkou pravdepodobnosťou pomôže, ale popri tom zbytočne zaťaží a zasiahne zdravé orgány a funkcie.

V súčasnosti sú úspešnejšie tie consultingové firmy, ktoré programovo pracujú systémom „step by step“, dokážu jednoducho a logicky správne reťaziť vzájomne previazané menšie projekty.

Tradičné veľké consultingové projekty sa v komerčnej sfére stali prežitkom. Naďalej ale prežívajú vo verejnom sektore.

2 Veľkosť a známosť consultingovej firmy stráca pri rozhodovaní pôvodný zmysel. 

Roky platila paradigma, že veľké meno consultingovej firmy je zárukou kvalitnej consultingovej služby. Veľké consultingové firmy sa snažili disponovať internými ľuďmi a vlastným know-how s cieľom uspokojiť vo vlastnej réžii očakávania klientov.

Popri tradičných "širokospektrálnych" consultingových firmách nenápadne vznikali špecializované consultingové spoločnosti, ktoré sa cielene zamerali na vybranú oblasť  consultingových služieb. Nesnažili sa vedieť a robiť všetko. Ale v oblasti, na ktorú sa zamerali, dosiahli vysoko nadštandardnú kvalitu poskytovaných služieb.

Ak súčasní komerční klienti vidia, že v porovnaní s tradičnými consultingovými firmami im „bezmenná“ spoločnosť viac vyhovuje, neváhajú a na rozdiel od nedávnej minulosti začnú aj s ňou spolupracovať. Menšie inovatívne consultingové firmy sa za ostatných pár rokov naučili operatívne vypĺňať medzery na trhu, ochotne idú do realizácie projektov aj vtedy, keď veľkí dodávatelia z akéhokoľvek dôvodu váhajú.

Rýchlosť reakcie na požiadavky klientov a flexibilita v poskytovaní služieb rozhoduje o získaní zákaziek. Už nie len brand.

3 Participácia na realizácii consultingu

Požiadavka intenzívnej komunikácie medzi klientom a consultingovou firmou sa môže zdať na prvý pohľad nezmyselná, pretože výmena informácií medzi obomi stranami bolo vždy nutnou podmienkou realizácie consultingu. Naozaj tomu tak bolo, najmä v prvej fáze projektu, keď sa analyzuje východisková situácia a poslednej fáze projektu, keď sa prezentujú a obhajujú výsledky.

V súčasnosti chcú klienti viac. Odmietajú tradičný prístup consultingových firiem, ktoré chcú analyzovať, potom na čas odísť a nakoniec sa vrátiť s návrhmi hotových riešení. Klienti chcú byť zainteresovaní a prítomní aj v návrhovej fáze realizácie projektu.

Najinovatívnejšie consultingové firmy to pochopili a do praxe zaviedli úplne nové realizačné štandardy, plne zohľadňujúce potrebu participácie klientov na všetkých fázach realizácie projektov.

4 Kooperácia viacerých firiem pri realizácii consultingových služieb u jedného klienta 

Opäť si môže niekto povedať, že čo je toto za novinku, veď aj v minulosti sme často mali hlavného dodávateľa a ten si prizval v prípade potreby x subdodávateľov. Na rozdiel od nedávnej minulosti, keď hlavný dodávateľ vnímal subdodávateľov ako nutné zlo, ktoré musel dočasne akceptovať, ale najradšej by celý projekt realizoval sám, v súčasnosti consultingové firmy spolupracujú dobrovoľne. A nie len v realizačnej fáze projektu, ale rovnako tak v jeho obchodnej fáze.

Spolupráca viacerých nezávislých consultingových firiem v obchode je veľkou zmenou s obrovským dosahom na consultingový trh.

Akonáhle niekto identifikuje potrebu potenciálneho klienta kúpiť consultingovú službu, dokáže v krátkom čase, v kombinácii zdrojov viacerých consultingových spoločností, ponúknuť kvalitné a prístupné riešenie. Consultingové firmy sa spájajú v závislosti od druhu služby, ktorú klient očakáva a v závislosti od toho, na ktorú oblasť consultingu sa špecializujú.

5 Multisourcing v consultingu

V poslednom čase najdynamickejšie atakuje tradičný biznis model consultingu tzv. multisourcing, ktorý sa na vyspelých poradenských trhoch rýchlo rozvíja vďaka špecializovaným portálom.

Klient vie, čo chce riešiť, dá o tejto potrebe vedieť na niektorom z portálov, následne získa ponuku konkrétnych mien konzultantov, ktorí by mu mali byť schopní pomôcť. A potom je už len na klientovi, ktorú z foriem spolupráce využije, od telefonickej konzultácie, cez osobné stretnutie, až po realizáciu consultingového projektu.

Vybraní konzultanti nemusia byť nutne freelanceri, do ponuky portálov dávajú svojich ľudí aj štandardné consultingové firmy, ktoré si v tradičnom prostredí tvrdo konkurujú. V extrémnom prípade sa môže stať, že si klient na riešenie svojho problému “nastaffuje” projektový tím, ktorý je nezávislý od „materských“ consultingových firiem. 

Všetky uvedené vývojové trendy sú na vyspelých poradenských trhoch reálne prítomné a nadobúdajú obrovský význam. V každom prípade je dobré o nich vedieť a to napriek tomu, že slovenskému consultingu sa z rôznych dôvodov zatiaľ nedarí. Existuje dôvodné podozrenie, že ak by sa slovenským consultingovým firmám podarilo ponúknuť služby v zmysle uvedených modernizačných trendov, mohlo by dôjsť k zásadnému oživeniu na našom rokmi skúšanom a zdeformovanom trhu consultingových služieb.

 • Tlačiť
 • 1

Pavol Boroš

Pavol Boroš
 • Počet článkov: 21
 • Priemerná čítanosť: 1136
 • Priemerná diskutovanosť: 3
 • RSS blogu

O blogu

Verím, že o vážnych a dôstojných témach, aké poväčšinou tie manažérske témy sú, sa dá písať zaujímavo a s občasnou iróniou medzi riadkami. 

Pavol Boroš

Pavol Boroš
 • Počet článkov: 21
 • Priemerná čítanosť: 1136
 • Priemerná diskutovanosť: 3
 • RSS blogu

O blogu

Verím, že o vážnych a dôstojných témach, aké poväčšinou tie manažérske témy sú, sa dá písať zaujímavo a s občasnou iróniou medzi riadkami. 

Kalendár sa načítava...