Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

BLOG Ondrej Sukeľ

Dá sa očkovať proti hlúposti?

05.12.2011 | Ondrej Sukeľ

Ak by sa aj dalo, tak nám to tí nezaočkovaní mierne skomplikovali.

 • Tlačiť
 • 8

To, že tzv. slovenská lieková reforma 2011 je iba kamuflážou odovzdania značnej časti tzv. liekového trhu konkrétnej finančnej skupine, je viac než jasné. Napísať tento bohumilý cieľ do dôvodovej správy však nie je celkom politicky korektné, preto sa motívom prevratných zmien stali kecy o lacnejších liekoch (apropos, kde zmizol Braňo? Ako to, že sa spravodlivo nerozhorčuje nad vyhláškou o tzv. liekoch na podpornú a doplnkovú liečbu?), o nižšej korupcii či o vyššej dostupnosti liekov. Zmeny platia iba 5 dní a ak mi to únosná miera psychohygieny dovolí, postupne tu o niektorých niečo napíšem z pohľadu človeka, ktorý výmysly rockerov z Kramárov musí obhájiť zoči – voči reálnemu pacientovi. Dnes niečo na margo dostupnosti.

Do roku 2005 boli očkovacie vakcíny zabezpečované centrálne prostredníctvom Úradu verejného zdravotníctva. Tento model zmenil minister Zajac, po ktorého reforme sa očkovacie vakcíny pre povinné očkovanie stali súčasťou kategorizácie. Týmto spôsobom chcelo bývalé vedenie Ministerstva zdravotníctva zabezpečiť transparentnosť pri uvádzaní očkovacích látok na trh a rovnako možnosť výberu alternatívnej očkovacej látky pacientom.

V zmysle odborného usmernenia MZSR očkujúci lekár objednal vo verejnej lekárni potrebné množstvo očkovacích vakcín a predpísal lekárske predpisy na konkrétnych pacientov. Lekáreň zabezpečila vakcíny a fakturovala ich zdravotnej poisťovni rovnako ako ostatné lieky vydávané na lekársky predpis.

Tento systém bezproblémovo funguje už sedem rokov a o. i. zabezpečuje stopercentný dohľad nad zaočkovanosťou (predpisuje sa lekársky predpis na konkrétneho pacienta), zachovanie vysokého štandardu pri skladovaní a distribúcii vakcín (chladový reťazec) a v neposlednom rade aj istotu pacienta, keďže mu vakcínu zabezpečujú jeho ošetrujúci lekár a najbližšia lekáreň – nie nejaký anonymný úradník. To však zrejme niekomu prekážalo.

Zákon č. 363/2011 Z. z. jednou čarovnou vetou tento systém očkovania zmenil tým spôsobom, že poisťovňa už neuhrádza očkovacie látky na lekárske predpisy ale ako pripočítateľnú položku k výkonu lekára. Teda – vakcínu si má vybrať a zaplatiť v lekárni lekár, ktorému ju následne uhradí poisťovňa po zaočkovaní dieťaťa.

Zavedenie tohto postupu do legislatívy poukazuje na štandard ministerstva zásadne nekomunikovať s odbornou verejnosťou a vymýšľať nezmysly hlava – nehlava a následne týmto nezmyslom dovymýšľať „argumenty“. MZ SR predložilo 18. februára 2011 do MPK návrh novely zákona č. 577/2004 Z. z., ktorou sa mala upraviť novým spôsobom kategorizácia liekov. Ustanovenie o zmene doterajšieho spôsobu výdaja očkovacích látok návrh novely NEOBSAHOVAL, dokonca ako vyplýva z bodu 6 návrhu novely ministerstvo počítalo s ponechaním doterajšieho spôsobu výdaja.

Legislatívna rada vlády prerokovala návrh zákona 31. mája 2011 a uplatnila k nemu pripomienky. Rokovanie o tomto návrhu zákona legislatívna rada prerušila, s odporúčaním predložiť na jej rokovanie nový zákon, ktorý by upravoval problematiku kategorizácie liekov a boli by v ňom zapracované vznesené pripomienky.

Minister zdravotníctva už o týždeň, 8. júna 2011 predložil na rokovanie vlády návrh NOVÉHO zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, v ktorom sa už objavuje návrh zmeny spôsobu výdaja očkovacích látok. Predložením tohto návrhu MZSR porušilo čl. 13 legislatívnych pravidiel vlády, keďže návrh zákona nepredložilo do MPK a teda sa k nemu nebolo možné pripomienkujúcimi subjektmi vyjadriť. Odôvodnilo to tým, že MPK k úpravám navrhovaným v novele už prebehlo v rámci MPK k návrhu novely zákona č. 577/2004 Z. z. a že zákon neobsahuje nič iné. Toto tvrdenie je jednoduché klamstvo – minimálne kvôli významnej zmene v povinnom očkovaní. Vláda návrh zákona schválila 8. júna 2011 a posunula do NRSR. Národná rada zákon schválila 13. septembra 2011. Prezident zákon podpísal 7. októbra 2011, účinnosť nadobudol 1. decembra 2011.

Zmeny sa netýkajú iba povinného očkovania – ale aj napr. očkovania proti chrípke. Zmeniť spôsob výdaja týchto vakcín uprostred očkovacej sezóny tiež svedčí o kompetentnosti zainteresovaných. Podstatu problému však predstavuje očkovanie detí a teda logicky proti tejto zmene výrazne vystúpili práve pediatri.

Čarovné reakcie na seba nedali dlho čakať. Najprv sa blysol predseda zdravotníckeho výboru, ktorý so šarmom jemu vlastným prisľúbil, že "Minister zdravotníctva posunie platnosť výnosu tak, aby sa podarilo medzi pediatrami, ale aj zdravotnými poisťovňami vydiskutovať túto problematiku." Akosi mu ušlo, že nejde o nejaký „výnos“, ale o zákon, ktorý môže zmeniť iba národná rada a za ktorý hlasoval aj on sám. I takých kompetentných predsedov výborov máme.

Následne MZ SR uverejnilo rozsiahly materiál, aké je to všetko super a že dobre bude a hlavne pre pacienta a bezpečnejšie a tak podobne. Drísty as usual a rýchlokurz výrokovej logiky, keď v materiáli s názvom „Vakcíny pre deti budú bezpečnejšie“ ministerstvo deklaruje, že sa mení iba spôsob obstarávania lieku a fakturácie lieku zdravotnej poisťovni.

Ale v čom konkrétne teda spočíva doterajšia nižšia bezpečnosť vakcín?

 

 • Tlačiť
 • 8

Ondrej Sukeľ

Ondrej Sukeľ
 • Počet článkov: 24
 • Priemerná čítanosť: 4303
 • Priemerná diskutovanosť: 13
 • RSS blogu

O blogu

Farmaceut, Prezident Slovenskej lekárnickej komory.

Ondrej Sukeľ

Ondrej Sukeľ
 • Počet článkov: 24
 • Priemerná čítanosť: 4303
 • Priemerná diskutovanosť: 13
 • RSS blogu

O blogu

Farmaceut, Prezident Slovenskej lekárnickej komory.

Kalendár sa načítava...

Moje rubriky