Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

BLOG Ondrej Sukeľ

Akosi sme zabudli na Gorilu...

18.11.2012 | Ondrej Sukeľ

O dôveryhodnosti samozvaných spasiteľov slovenských pacientov.

 • Tlačiť
 • 32

Sledujúc monitoring mediálnych výstupov týkajúcich sa lekárenstva môže nezainteresovaný nadobudnúť dojem blížiacej sa katastrofy. Prepracovaná mediálna stratégia istej cyperskej firmy dokázala v relatívne krátkom období dosť. Vytesniť z verejného povedomia pravú tvár a pravé motivácie tejto skupiny. Nebolo k tomu treba veľa – opýtať sa ľudí, či chcú „zľavy v lekárňach“ a tváriť sa že takáto petícia je korektná, následne nájsť zopár novinárov, ktorí s pohnutým hlasom urobia tejto firme bezplatnú (?) reklamu v hlavných správach

O podstate solidárneho systému a v jeho rámci o regulačnom význame fixných doplatkov za lieky, či o vývoji v niektorých krajinách Európy sa už popísalo dosť. Ale ani milión odborných publikácií, štúdií, zákonov, rozsudkov, či nálezov nemôže konkurovať primitívnej podprahovej manipulácii založenej na zneužití sociálneho statusu starého a chorého človeka. Nediskutuj s idiotom, môžu si ťa pomýliť. Nemá preto význam komentovať, hodnotiť, či nedajbože predkladať argumenty proti ich vyjadreniam. Význam však má povedať – pozri, kto to hovorí.

Keď Penta v roku 2004 vstupovala do lekárenstva, minister Zajac vyhlásil, že jemu je to jedno a nech lekáreň prevádzkuje aj mäsiar. Zákon o liekoch, ktorý bol v rámci PGEU kladený ako vzor pre ostatné pristupujúce krajiny, bol teda duchu tohto hesla zmenený. Na obavy o. i. aj z manipulácie regulovaných cien liekov vtedy reagovali slovami: „Lekárne sa musia riadiť cenami, ktoré určuje štát. Kategorizácia z dielne ministerstva zdravotníctva obsahuje konečnú cenu lieku pre spotrebiteľa. Kategorizácia je tak jednak spôsob, akým štát ovplyvňuje správanie sa pacientov i lekárov, ale aj nástroj regulácie zisku v reťazci od výrobcu lieku, cez distribútora až po lekáreň.“ Túto úprimnú výpoveď vtedy podporovali aj členovia Zajacovho reformného tímu (6. slide) vyjadreniami ako „Nie je možné odpúšťať doplatky“,  či „Pomer úhrady poisťovne a pacienta sa nemení“). Dnes však Tomáš Szalay nepochopiteľne poprie svoj názor slovami „vernostné systémy do zdravotníctva prinášajú potrebný spotrebiteľský prvok, ktorý pozerá na človeka nielen ako na pacienta, ale aj ako na klienta.“ A jeho slová opäť verne korešpondujú s vyjadreniami Penty, ktorá si už nemyslí, že „lekárne sa musia riadiť kategorizáciou“, ale tvrdí, že „Argument, že cenová konkurencia do lekárnictva nepatrí, je minimálne úsmevný.“.

Sína Niku bol v reklamnom bloku reportáži TV JOJ 13. novembra predstavený ako „zástupca súkromných lekární“, čím sa snaží v podvedomí diváka vzbudiť dojem relevantnosti jeho názorov. Nie je to zástupca súkromných lekární, je to zástupca lekární prevádzkovaných spoločnosťou Penta. Je preto logické, že obhajuje záujmy svojho zamestnávateľa. A robí to veľmi dobre, presvedčivo a s patričným výrazom plachej srnky. Instantnou úprimnosťou dostal na stranu svojej demagógie aj akési Fórum seniorov, či Asociáciu na ochranu práv pacienta. Dokonca i také Fórum nezávislých názorov využilo príležitosť aktívne sa zapojiť do pripomienkového konania pripravovanej novely zákona o liekoch (Tá „aktivita“ spočívala v dvoch pripomienkach – zachovanie vernostných systémov a uvoľnenie generickej preskripcie).

Nie je to až tak dávno, keď dnešný obhajca hypermarketového zdravotníctva prezentoval diametrálne odlišné názory - „...Vzniknú spoločnosti, ktoré v snahe prevádzkovať vlastné lekárne budú vysávať atestovaných farmaceutov z trhu. Vznikne neprehľadná situácia, ktorá nebude v prospech žiadneho subjektu liekového reťazca.“ Toto bol Sína Niku v roku 2003.

V roku 2009 bol už konkrétnejší. V aprílovom úvodníku časopisu svojho vtedajšieho zamestnávateľa sa jednoznačne postavil proti vernostným systémom slovami „...sme informovali listom, ale aj osobne MZ SR a viacerých ústavných činiteľov so žiadosťou jednoznačne zakázať akékoľvek poskytovanie výhod spojených s výdajom viazaným na recept...“ A už vo februári svoj spravodlivý hnev sformuloval do slov: „Lekársky predpis je istina, ktorej náležitosti striktne upravuje zákon. Jej použitie je súčasťou systému zdravotnej starostlivosti a priamo súvisí s čerpaním verejných zdrojov. Preto ako taká nemôže byť predmetom marketingovej kampane, ktorá vedie pacienta k tomu, aby s lekárskym predpisom nakladal ako s gastrolístkom.“

Dnes protirečí sám sebe tvrdiac, že vernostné systémy ušetrili pacientom a poisťovniam 3 milióny eur. Tvrdí to už ako zamestnanec firmy, ktorá kreatívne zo slovenského zdravotníctva vytiahla (vytiahne) takmer pol miliardy. V tejto súvislosti je dôležité pripomenúť si známe fakty, na ktoré sa pomaly zabúda. Podľa portálu WikiLeaks finančná skupina zaplatila hlasy nezávislých poslancov a zabezpečila si tak pri Zajacovej reforme zmenu lekárenskej legislatívy vo svoj prospech. Verme, že teraz v Národnej rade zvíťazí zdravý rozum a že poslanci nebudú načúvať nekonzistentným demagógom, ktorí už doma asi ani nemajú zrkadlo.

Tom Nicholson, autor knihy Gorila ich charakterizoval a možný spôsob reakcie na ich šantenie zhrnul jednoducho: „...jediné čomu rozumejú, sú peniaze. Takže bojkot je jedinou formou masovej akcie, ktorá by im mohla ublížiť, alebo aspoň upútať pozornosť. A myslím si, že ľudia by boli aj naklonení takejto veci, lebo od nich nežiada nič iné, než aby nešli do najbližšej Dr. Max a našli si inú lekáreň.“

 

 • Tlačiť
 • 32

Ondrej Sukeľ

Ondrej Sukeľ
 • Počet článkov: 24
 • Priemerná čítanosť: 4303
 • Priemerná diskutovanosť: 13
 • RSS blogu

O blogu

Farmaceut, Prezident Slovenskej lekárnickej komory.

Ondrej Sukeľ

Ondrej Sukeľ
 • Počet článkov: 24
 • Priemerná čítanosť: 4303
 • Priemerná diskutovanosť: 13
 • RSS blogu

O blogu

Farmaceut, Prezident Slovenskej lekárnickej komory.

Kalendár sa načítava...

Moje rubriky