Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

BLOG O liekoch trochu inak (firemný blog)

Keď pravidlá porušujú samotní politici

01.11.2012 | Doktor Max

Ako sa na Slovensku pripravujú zákony

 • Tlačiť
 • 14

Je možné prijať v parlamente zákon, ktorý vláda schválila v rozpore s vlastnými pravidlami? Na Slovensku áno. V novembri budú poslanci hlasovať o novele zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach napriek tomu, že ministerstvo zdravotníctva pri jeho príprave preukázateľne porušilo Legislatívne pravidlá vlády SR. A aby toho nebolo dosť, do zápisnice z rokovania o hromadnej pripomienke k návrhu novely sa pokúsilo prepašovať dodatočne vymyslenú argumentáciu.

Vláda SR ešte na konci septembra schválila novelu zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach. Na to, že jej príprava prebehla v rozpore s Legislatívnymi pravidlami vlády SR sme upozorňovali aj cez médiá. Pri predkladaní novely zákona na rokovanie Legislatívnej rady vlády SR (poradného orgánu vlády) totiž predložilo ministerstvo zdravotníctva návrh zákona bez informácie, ktorú od neho vyžadovali Legislatívne pravidlá vlády SR. Tou informáciou malo byť zdôvodnenie, prečo nebolo možné vyhovieť hromadnej pripomienke, ktorou v tomto prípade viac ako 7780 občanov vyjadrilo nesúhlas so zákazom vernostných systémov v lekárňach.

Úradníci svoje pochybenie nepriamo priznali tým, že po medializovaní tejto skutočnosti predložili na rokovanie vlády SR už upravený dokument s konštatovaním: „Rozpor vo veci zrušenia vernostných systémov nebolo možné odstrániť z dôvodu, že Ministerstvo zdravotníctva SR uprednostňuje pri poskytovaní lekárenskej starostlivosti zdravotnícke aspekty pred ekonomickými“. Hoci sa budeme opäť opakovať, tieto preferované zdravotnícke aspekty neodzneli ani počas rozporového konania.

Ešte pred rokovaním vlády sme upozornili tiež na to, že aj keď ministerstvo už predložilo návrh zákona Legislatívnej rade vlády SR, našej spoločnosti nebola doručená zápisnica z rozporového konania k vyššie spomínanej hromadnej pripomienke. Toľko starý príbeh a jeho pokračovanie sumarizujeme nižšie:

1)    10.9.2012 Prebehli na ministerstve všetky rozporové konania k novele zákona (vrátane rozporového konania s Dr. Max)

2)    28. 9. 2012 Dr. Max zaslal ministerstvu žiadosť o sprístupnenie všetkých zápisníc z rozporových konaní súvisiacich s novelou zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach.

3)    28. 9. 2012 Vláda SR schválila návrh novely zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach.

4)    1. 10. 2012 Ministerstvo odoslalo (podľa dátumu poštovej pečiatky na obálke) našej spoločnosti jednostranne podpísanú zápisnicu so žiadosťou o spätné vrátenie nami podpísaného exempláru. Predložená zápisnica aj sprievodný list k nej sú datované 27. 9. 2012.

5)    9. 10. 2012 Ministerstvo odoslalo (podľa dátumu poštovej pečiatky na obálke) našej spoločnosti 15 zápisníc z rozporových konaní s inými subjektmi. Všetky tieto zápisnice sú datované 28. 9. 2012 a taktiež sú podpísané iba jednostranne – zástupcami ministerstva zdravotníctva.

Môžeme len špekulovať na tým, či ministerstvo naozaj vypracovalo text zápisnice z rozporového konania o našej hromadnej pripomienke práve jeden deň pred tým, ako sme si vyžiadali sprístupnenie zápisníc a zhodou okolností tiež práve jeden deň pred tým, ako vypracovalo zápisnice zo všetkých ostatných rozporových konaní. Ani táto špekulácia však nič nemení na veci, že ministerstvo pravdepodobne predložilo na rokovanie vlády zákon, ku ktorému v čase rokovania vlády nemalo kompletne podpísanú ani jednu zápisnicu z rozporového konania. Alebo snáď jednostranne podpísané zápisnice patria medzi štandardné pracovné postupy štátnych orgánov tvoriacich a vykonávajúcich legislatívu?

Aby sme to teda zhrnuli:

1) vláda schválila návrh zákona, v ktorom pripomienka podporená 7781 občanmi je vyhodnotená dvoma vetami „Neakceptované. Rozporové konanie sa uskutočnilo 10. 9. 2012.“,

2) informácia pre členov vlády, prečo nebolo možné vyhovieť, pozostáva z jednej vety o údajnom uprednostňovaní zdravotníckych aspektov pred ekonomickými,

3) zápisnica z rozporového konania k pripomienke bola druhej strane odoslaná na podpis až po schválení návrhu zákona vládou.

Osobitnou kapitolou je obsah zápisnice, na podpis ktorej ministerstvo našu spoločnosť vyzvalo. Ešte pred jej vypracovaním sme sa verejne vyjadrili, že ministerstvo na rozporovom konaní neuviedlo žiadne dôvody, pre ktoré nebolo možné vyhovieť hromadnej pripomienke proti zrušeniu vernostných systémov. Na tomto stanovisku trváme a nikdy ho nepoprelo ani samotné ministerstvo zdravotníctva. Napriek tomu nám na podpis bola doručená zápisnica, v ktorej ministerstvo uvádza argumenty, ktoré na rozporovom konaní z jeho strany neodzneli.

Možno to niekomu príde ako sťažovanie sa na hlúposti. Dôsledky takéhoto konania sú však nebezpečné nielen kvôli bezdôvodnému poškodeniu pacienta zrušením vernostných systémov. Omnoho väčšia hrozba spočíva v popieraní základných princípov transparentného a kompetentného riadenia štátu.

 

 • Tlačiť
 • 14

O liekoch trochu inak (firemný blog)

O liekoch trochu inak (firemný blog)
 • Počet článkov: 5
 • Priemerná čítanosť: 2438
 • Priemerná diskutovanosť: 19
 • RSS blogu

O blogu

Lekárne, lieky a lekárnici sú dôležitou súčasťou zdravotníctva. Preto chceme ukázať trocha odlišný pohľad na jeho význam a fungovanie.

O liekoch trochu inak (firemný blog)

O liekoch trochu inak (firemný blog)
 • Počet článkov: 5
 • Priemerná čítanosť: 2438
 • Priemerná diskutovanosť: 19
 • RSS blogu

O blogu

Lekárne, lieky a lekárnici sú dôležitou súčasťou zdravotníctva. Preto chceme ukázať trocha odlišný pohľad na jeho význam a fungovanie.

Kalendár sa načítava...