Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

BLOG Miroslav Korduliak

Pán minister Pellegrini, deti nie sú z kopírky

28.10.2014 | Miroslav Korduliak

Snahy na Ministerstve školstva vedú k unifikovaniu základného vzdelávania. A to prostredníctvom nového Štátneho vzdelávacieho programu, ktorý uberá školám možnosť upraviť si vyučovanie podľa potrieb detí.

 • Tlačiť
 • 4

Rubrika

Školstvo

Na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu je momentálne veľkou témou úprava Štátneho vzdelávacieho programu. Uľahčenie práce učiteľom a zabezpečenie kvality vzdelávania sa podľa zamestnancov Ministerstva dá dosiahnuť nariadením presných postupov a všeobecne platným kurikulom pre učiteľov. Odôvodnením má byť požiadavka pedagogickej obce.

Všetky deti nie sú rovnaké, ani výučba nemôže byť unifikovaná

Predpokladajú, že všetky deti sú rovnaké a potrebujú rovnaký prístup. Predpokladajú, že každý učiteľ je rovnaký a že ministerstvom pripravené metodické postupy budú každému učiteľovi vyhovovať. Predpokladajú, že vzdelávanie má byť prísne pod dohľadom ministerstva a byť unifikované.

Jediné, čo je na tomto prístupe dobré, je snaha. Ku kvalitnejšiemu vzdelaniu snaha nestačí. ŠVP na Slovensku bol navrhnutý podľa modelu Českej republiky. Problémom je nepochopenie princípov, na ktorých je český ŠVP založený. Namiesto toho, aby stanovoval rámce výučby v školách, slovenský ŠVP diktuje učiteľom presne čo a ako majú vyučovať. A to do najmenších podrobností. Ministerstvo neberie do úvahy výnimočnosť a individualitu jednotlivca. Rešpektovať tieto dva faktory je vo vzdelávaní kľúčové. Preto treba prispôsobiť vzdelávanie každého jedného žiaka a študenta jemu prirodzenému spôsobu učenia.

Osobitný prístup k zlepšeniu vzdelávania

Vo Veľkej Británii funguje systém inkluzívneho vzdelávania. Z britských prieskumov vyplýva,  že až 1/3 detí nezapadá do systému a musí mať špeciálny prístup v škole. Patria tu deti, ktoré potrebujú osobitný prístup vo svojom vzdelávaní. Týka sa to detí v náhradnej opatere, so špeciálnymi vzdelávacími požiadavkami, sociálnymi, emocionálnymi problémami a problémami v správaní, LGBT, deti národnostných menšín, talentované deti a deti zo sociálne slabších rodín.

U nás štatistika nebude veľmi odlišná. Slovensko má takisto národnostné menšiny a marginalizované skupiny obyvateľstva. Na druhej strane v školách zisťujú, že tie deti, ktoré dostávajú päťky z čítania alebo počítania, nie sú hlúpe ale môžu mať niektorú z vývinových porúch učenia. Učitelia musia byť schopní zvládať takéto deti, či už vlastnou silou alebo s pomocou špeciálneho pedagóga. Neberme túto štatistiku ale do úvahy a zamyslime sa. Sme všetci rovnakí? Učíme sa všetci rovnakým spôsobom? Určite nie. Bohužiaľ, úradníci na Ministerstve školstva si to myslia.

Viac slobody pre školy

Štátny vzdelávací program, ktorý navrhuje Ministerstvo, neposunie ten aktuálny ani o krok dopredu. Naopak posunie ho ešte o niekoľko krokov dozadu. Školám prikazuje, viac ako predtým, čo musia učiť a akým spôsobom. Berie im časť ich voľnosti pre profiláciu. Základným školám ubudne možnosť zamerať sa na rôzne smery. Zavedenie pracovného vyučovania uberie ďalšie voliteľné hodiny, ktorými by sa základná škola mohla profilovať. Napríklad zameraním na technické predmety alebo jazyky.

Voľnosť predstavuje kvalitu

Moje odporučenie pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu je: Ak chcete určovať ako má vyzerať vzdelávanie, dajte učiteľom len metodické odporúčania a nechajte školám voľnosť, aby sa zamerali na smery, ktoré ony považujú za dôležité. Vytvorte učiteľom podmienky, aby mohli učiť najlepšie ako vedia. Nie sme všetci rovnakí. Potom bude vzdelávanie za niečo stáť.

Nakoniec jeden citát, ktorý hovorí za všetko: "Lidská mysl je tak neskonale obsáhlá, že je v poznávání skoro bezednou hlubinou." - Jan Amos Komenský

Každý, kto sa chce pričiniť o uvoľnenie rúk šikovným učiteľom a školám ku kvalitnejšiemu vzdelaniu, môže sa podpísať pod tento oficiálny list na podporu otvoreného variantu Štátneho vzdelávacieho programu

 • Tlačiť
 • 4

Rubrika Školstvo

Tagy Školstvo, Štátny vzdelávací program, Vzdelávanie, Základné školy

Miroslav Korduliak

Miroslav Korduliak
 • Počet článkov: 1
 • Priemerná čítanosť: 3876
 • Priemerná diskutovanosť: 4
 • RSS blogu

O blogu

Člen výkonného výboru Novej Generácie a partner v spoločnosti HUMANex.Vo svojom blogu sa venujem školstvu, vzdelávaniu, podnikaniu a podnikateľskému prostrediu. www.novageneracia.sk

Miroslav Korduliak

Miroslav Korduliak
 • Počet článkov: 1
 • Priemerná čítanosť: 3876
 • Priemerná diskutovanosť: 4
 • RSS blogu

O blogu

Člen výkonného výboru Novej Generácie a partner v spoločnosti HUMANex.Vo svojom blogu sa venujem školstvu, vzdelávaniu, podnikaniu a podnikateľskému prostrediu. www.novageneracia.sk

Kalendár sa načítava...

Moje rubriky

Moje odkazy