Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

BLOG Miroslav Balog

Potrebuje Slovensko EÚ?

08.03.2017 | Miroslav Balog

Hlasy spochybňujúce zmysel členstva Slovenska v Európskej únii silnejú. Má po brexite ešte význam zostať v EÚ? Čo je jedným z hlavných, ale nediskutovaným pozitívom nášho členstva v EÚ?

 • Tlačiť
 • 3

O Európskej únii sa veľa diskutuje na rôznych formálnych, ale aj neformálnych stretnutiach - od medzinárodných konferencií až po krčmy. Názory o rôznych aspektoch fungovania EÚ a účasti Slovenska na tomto historicky unikátnom projekte Európskych národov sa rôznia. Jedná sa o vskutku jedinečný projekt vzájomného zbližovania a prehlbovania spolupráce suverénnych krajín, ktoré majú častokrát aj pohnutú spoločnú históriu (napr. Nemecko-Francúzsko, Maďarsko-Slovensko). Niektoré typy diskusií vedú aj k absurdným úvahám o opodstatnenosti členstva SR v EÚ.

Čo by sa stalo, ak by Slovensko z EÚ vystúpilo, alebo by sa EÚ rozpadla? Takýto vývoj by mal bez pochýb dopad na všetky aspekty fungovania Slovenska od ekonomiky po bezpečnosť. Možností na tvorbu scenárov na rôzne témy/aspekty je neúrekom.

Dovolím si však upriamiť pozornosť na jeden aspekt, ktorý sa diskutuje minimálne, alebo vôbec.

Je ním skutočnosť, že vďaka EÚ sme prebrali a stále preberáme štandardy fungovania rozvinutých demokratických krajín západnej Európy, ale aj USA. Naše členstvo v EÚ tak spôsobilo posun Slovenska na inú kvalitatívnu úroveň, na ktorú by sme sa veľmi ťažko dostávali prirodzenou (samo) evolúciou.

Zavádzanie západných pravidiel malo a má nedocenený ozdravný vplyv na našu spoločnosť a prebudovanie charakteru spoločnosti. Bez účasti v EÚ by sme sami asi len s problémami zápasili s „výdobitkami“ 90. rokov.

Je dôležité si uvedomiť, že pravidlá fungovania v rámci všetkých krajín EÚ sa zjednotili tým, že sa zaviedli štandardy a odskúšané pravidlá krajín západnej Európy. Osobité pravidlá fungovania krajín strednej a východnej Európy nebolo možné aplikovať v celom európskom priestore, kvôli ich zlému nastaveniu či nefunkčnosti.

No a práve takáto štandardizácia vytvorila aj u nás predpoklady pre zvyšovanie stability prostredia. Iste, sú problémové oblasti, v ktorých stále môžeme zabrať a priblížiť sa k európskemu priemeru (napr. doba súdneho konania, etc.). Napriek tomu však unifikácia fungovania krajín naprieč starým kontinentom predstavuje obrovskú nedocenenú hodnotu EÚ pre rozvoj Slovenska. Slovensko sa vďaka tomu funkčne, ale aj mentálne posunulo smerom k rozvinutým krajinám v rámci viac ako 500 mil. európskeho priestoru. Zostáva veriť, že sa nám podarilo prekonať vlastnú karmu.

Zjednotenie pravidiel má praktickú podobu napríklad v podobe Nariadení Európskej komisie. Ako príklad je možné uviesť Nariadenie Komisie (EÚ) č.651/2014, ktoré je univerzálne platné v rámci celej EÚ. Toto nariadenie definuje, že napr. pre realizáciu priemyselného výskumu je možné poskytnúť najviac 80 % podpory z verejných zdrojov pri  definovaných podmienkach. Tento limit je platný vo všetkých členských krajinách. Krajiny si tak navzájom nekonkurujú cenovými faktormi, ale skôr funkčnosťou podpory (tu mimochodom systémovo zlyhávame-viď. ne/podpora priemyslu).

Čo by (najpravdepodobnejšie) nastalo, keby sme sa zriekli členstva v EÚ (a NATO)? Odhliadnuc od všetkých priamych ekonomických, finančných či iných problémov a dôsledkov, nastala by situácia, kedy by sme si postupne začali vytvárať vlastné (svojrázne) podmienky fungovania. Argumentovalo by sa napr. zvyšovaním konkurencieschopnosti, vlastnými špecifikami, či diktátom noriem, ktoré nám nie sú blízke či (pre niekoho) prospešné... Odklon od súčasných, ťažko vybojovaných západných štandardov by spečatil osud krajiny.

Náš posun k niektorému z modelov ázijských či afrických krajín by bol pravdepodobne neodvratný. A to nechce nikto so zdravým úsudkom a schopnosťou domyslieť kaskádu udalostí.

 • Tlačiť
 • 3

Miroslav Balog

Miroslav Balog
 • Počet článkov: 14
 • Priemerná čítanosť: 2121
 • Priemerná diskutovanosť: 8
 • RSS blogu

O blogu

Ako akreditovaný tréner European Foundation for Cluster Excellence a benchmarking expert European Secretarial for Cluster Analyses sa v spoločnosti Strategos, s.r.o. venujem strategickému rozvoju firiem a štátu so zameraním na inovačnú výkonnosť, klastrovú spoluprácu a tvorbu rozvojových stratégií. Špecializujem sa na prognostické metódy, ako je napr. Technology Foresight. 

Miroslav Balog

Miroslav Balog
 • Počet článkov: 14
 • Priemerná čítanosť: 2121
 • Priemerná diskutovanosť: 8
 • RSS blogu

O blogu

Ako akreditovaný tréner European Foundation for Cluster Excellence a benchmarking expert European Secretarial for Cluster Analyses sa v spoločnosti Strategos, s.r.o. venujem strategickému rozvoju firiem a štátu so zameraním na inovačnú výkonnosť, klastrovú spoluprácu a tvorbu rozvojových stratégií. Špecializujem sa na prognostické metódy, ako je napr. Technology Foresight. 

Kalendár sa načítava...