Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

BLOG Miroslav Balog

Eskimáci a Silicon Valley - inšpirácia pre Slovensko?

20.06.2017 | Miroslav Balog

Eskimáci prežívajú v extrémnych klimatických podmienkach. Silicon Valley sa stalo v globálnom konkurenčnom súboji najinovatívnejším klastrom na svete. Z čoho by sme sa mali inšpirovať? Čo majú spoločné Eskimáci a Silicon Valley? Čo naopak Slovensko odlišuje od Eskimákov a Silicon Valley?

 • Tlačiť
 • 3

Eskimáci sú veľmi pohostinní. A to údajne až tak, že v prípade, ak k nim príde návšteva, udržiavali po stáročia zvyk, že pán domu ponúkol hosťovi svoju manželku. Len tak z úcty k hosťovi. V našich končinách by niečo takéto mohlo byť považované za najvyššiu formu pohostinnosti. Asi mierne viac ako vítanie soľou a chlebom, ktoré sami považujeme za grál pohostinnosti. Tento zvyk bol však veľmi pragmatický. Eskimáci pochopili, že ich spôsob života spôsobuje postupnú degeneráciu kvôli podkritickým príležitostiam pre získavanie nových inšpiratívnych génov. Šancu na prežitie rodu tak prinášali paradoxne náhodne okoloidúci pocestní.

Eskimáci ako kultúra, ktorú by sme mohli považovať za nerozvinutú a možno až „pod našu úroveň“ však pochopila, že jediná šanca na prežitie je, v ich prípade, otvorenosť novým génom a v udržaní zdravého genofondu. Eskimáci sa otvorili podobne ako Silicon Valley, ktoré vsadilo na otvorenosť novým ideám.

Silicon Valley je geografická lokalita v dnešnej dobe s najvyššou koncentráciou inovácií. Inovácie nerastú niekde na strome, ani pod zemou, ale sú produktom ľudskej tvorivosti a kreativity, ktorá je zasa v spojení so schopnosťou vytvárať nové idey. Silicon Valley je najinovatívnejšie miesto na svete práve z dôvodu schopnosti generovať nové netradičné riešenia.

Táto schopnosť je katalyzovaná neustálym prílevom nových ľudí/expertov, ktorí prinášajú nové podnety do prostredia (miestnej/lokálnej ekonomiky). Otvorenosť v Silicon Valley prerástla všetky medze tým, že sa vyvinula do priestoru, kde vzájomne spolupracujú aj konkurenti. Niečo také je u nás ťažko predstaviteľné (aspoň v súčasnosti). Práve kvôli vzájomnej spolupráci je Silicon Valley považovaný za najinovatívnejší klaster na svete, pričom diverzita ľudských zdrojov je základnou hnacou silou regiónu a jeho ekonomiky. Diverzita vyplýva z otvorenosti vysoko kvalifikovaným expertom. Ako to teda vyzerá v realite?

Podľa štúdie 2016 Silicon Valley Index populácia Silicon Valley rastie od roku 2011 medziročne o cca 34 000 ľudí, pričom je mierne vyššia koncentrácia mladých pracovníkov v porovnaní s priemerom USA. Až 37,4 % obyvateľov Silicon Valley sa narodilo v zahraničí, pričom priemer USA je 13,3 % (Kalifornia 27,1 %). V prípade pracovnej sily vo veku 25-44 rokov, ktorá predstavuje profesne najvýkonnejšiu zložku populácie, sa pomer blíži až k 50 %. V prípade zamestnancov v oblasti označovanej ako „Computer and Mathematical workers“, je to až 74 % v prípade 25-44 ročných.

Región je charakteristický veľkou jazykovou diverzitou, pričom native-speakers predstavujú len menej ako 50 % populácie. 37 % populácie hovorí španielsky, 16 % čínsky, indo-európske jazyky iné ako francúzština, nemčina a slovanské jazyky tvoria 11 %.

Otvorenosť umožňuje Silicon Valley importovať najkvalitnejšie ľudské zdroje z celého sveta, čo priamo ovplyvňuje ekonomickú výkonnosť regiónu. Jednoducho noví ľudia prinášajú nové myšlienky. Úspech regiónu tak stojí a padá na atraktivite pre zahraničných profesionálov. Pozor, je potrebné si uvedomiť, že o hovoríme o atraktivite pre tých najlepších z najlepších.

Lesk a bieda našej reality

Slovensko dlhodobo trestuhodne hospodári so svojim prakticky jediným prirodzeným aktívom  – ľudskými zdrojmi. Dlhodobo zaznamenávame odliv pracovnej sily, čo je v dobe (žiaľ len formálne deklarovaného) budovania znalostnej spoločnosti závažnejšie, tej najkvalitnejšej. Bojujeme o ľudí zo Balkánu, aby pracovali pri výrobných pásoch (čo týmto nespochybňujem), ale nevenujeme dostatočnú pozornosť našim domácim odborníkom s vysokou pridanou hodnotou, ktorí odchádzajú, boli či stále sú v zahraničí. Zahraničný pobyt je pritom veľmi obohacujúcou skúsenosťou, ktorá má schopnosť zmeniť nazeranie človeka nie len na pracovné povinnosti, ale aj na kultúrne, spoločenské či politické zvyky a tradície. Pohľad z vonka je oslobodzujúci zo zajatia kolektívnej slepoty, ktorá spôsobuje, že jednoducho spoločne nevidíme, alebo nám neprekážajú niektoré problémy, ktoré považujeme za normálne či tradičné (od fľaštičky/klobásky doktorovi až po problémy na najvyšších úrovniach). Jednoducho je to ako so žabou, ktorá sa postupne uvarí vo vode, ale naopak vyskočí, ak je hodená do horúcej vody.

Život v krajine, kde „všetko funguje lepšie ako na našej rodnej hrude“ častokrát obohatí človeka aj o morálny a etický pohľad na svet, keď dostane šancu pochopiť vlastné kultúrne a zvykové obmedzenia a nedokonalosti.

Slovensku chýba otvorenosť novým myšlienkam a prístupom, ktoré sú v kultúrne rozvinutých krajinách bežné. Ideová diverzita a zdravá kritika boľačiek a boliestôk krajiny je tak základom ich odstraňovania a pohybu vpred.

V poslednej dobe sa z vyjadrení niektorých čelných predstaviteľov zdá, že stále robíme tie povestné leninské kroky vzad, ale vpred vykročiť nedokážeme. Dôsledkom toho je aj presadzovanie extrémnych myšlienok a smerov.

Jedným z dôvodov je aj nedostatok racionálnych podnetov a vízií. Zdá sa, akoby sme ako spoločenstvo vstupom do EÚ a NATO stratili víziu vlastného rozvoja. Vidno to na stagnácii-neschopnosti navrhnúť, ale aj implementovať rozvojové celospoločensky prospešné politiky (napr. inovačná, vedná, vzdelávacia...). Jednoducho prešľapujeme na mieste.

Kde vziať inšpiráciu?

Rozumné rozvinuté krajiny už dávno pochopili úlohu ideovej diverzity a o.i. podporujú mobility vlastných občanov s cieľom generovať efekty (otvorenosti a spolupráce) prítomné v Silicon Valley. Mnohé dokonca zaviedli rôzne napr. štipendijné programy pre vedcov či študentov, ktorých cieľom je prilákať na svoje domovské univerzity a vedecko-výskumné organizácie najkvalitnejších expertov z celého sveta. Ako príklad možno uviesť Nemecko, ktoré úspešne podporuje mobility prostredníctvom Humboltovho štipendia.

Veľmi veľa práce, o ktorej sa skoro vôbec nehovorí, robí aj Európska únia. Európskej únii môžeme napr. vďačiť (aj) za to, že študenti majú možnosť študovať na zahraničných univerzitách, ktorá na tento účel vytvorila štipendijný program (Erasmus). Je to úžasná šanca pre mladú generáciu nadýchnuť sa čerstvého vzduchu mimo rodné parenisko. Európska únia podporuje mobility napr. vedcov prostredníctvom renomovaného celoeurópskeho programu Marie Skłodowska-Curie.

Slovensko však zatiaľ nevytvorilo vlastný dlhodobý udržateľný systémový prístup. Existujú však ostrovy pozitívnej deviácie a kladne možno hodnotiť napr. aktivity LEAF.

Medzi svetovo najprestížnejšie programy patria Fulbrightove alebo Hubert H. Humphrey štipendium v USA, v rámci ktorých sa na Slovensko do súčasnosti vrátilo viac ako 300 odborníkov, ktorí mali šancu konfrontovať svoje schopnosti s vysoko konkurenčným americkým prostredím v oblastiach od politickej ekonómie, manažment po kvantovú fyziku či medicínu, politológiu a právo.

Práve títo odborníci majú znalosti a schopnosti prinášať inovatívne a konštruktívne riešenia, ktoré Slovensko potrebuje ako soľ a to v mnohých oblastiach od ekonomiky, vzdelávanie, výskum-vývoj po justíciu.

 • Tlačiť
 • 3

Miroslav Balog

Miroslav Balog
 • Počet článkov: 14
 • Priemerná čítanosť: 2121
 • Priemerná diskutovanosť: 8
 • RSS blogu

O blogu

Ako akreditovaný tréner European Foundation for Cluster Excellence a benchmarking expert European Secretarial for Cluster Analyses sa v spoločnosti Strategos, s.r.o. venujem strategickému rozvoju firiem a štátu so zameraním na inovačnú výkonnosť, klastrovú spoluprácu a tvorbu rozvojových stratégií. Špecializujem sa na prognostické metódy, ako je napr. Technology Foresight. 

Miroslav Balog

Miroslav Balog
 • Počet článkov: 14
 • Priemerná čítanosť: 2121
 • Priemerná diskutovanosť: 8
 • RSS blogu

O blogu

Ako akreditovaný tréner European Foundation for Cluster Excellence a benchmarking expert European Secretarial for Cluster Analyses sa v spoločnosti Strategos, s.r.o. venujem strategickému rozvoju firiem a štátu so zameraním na inovačnú výkonnosť, klastrovú spoluprácu a tvorbu rozvojových stratégií. Špecializujem sa na prognostické metódy, ako je napr. Technology Foresight. 

Kalendár sa načítava...