Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

BLOG Miroslav Balog

Čo má spoločné rozhodovanie tajných služieb, armády a podnikov?

01.01.2018 | Miroslav Balog

Prekvapivo viac, ako si myslíme.

 • Tlačiť
 • 7

V poslednom období bolo diskutovaných niekoľko štúdií, ktoré hodnotili z rôznych aspektov možný vývoj Európskej únie. Jeden bol politický pohľad Európskej komisie na možné alternatívne možnosti vývoja. Druhý bol bezpečnostný so zameraním na rozpad únie, ktorý vypracovali nemecké ozbrojené zložky. Spoločným menovateľom boli scenáre, ktoré boli pripravené presne definovanou metodológiou.

Budúcnosť nie je určená (?)

Z pohľadu súčasnosti neexituje jedna budúcnosť. Existuje množstvo alternatívnych budúcností, ktoré sú determinované našimi súčasnými, ale aj minulými rozhodnutiami. Že naša minulosť a súčasnosť do značnej miery určuje budúcnosť, platí nielen na úrovni jednotlivca alebo podniku, ale aj na úrovni komplexnejších štruktúr, akými sú národy/štáty, či celé civilizácie. Teda to, aké rozhodnutia robia správne rady firiem či naše politické „elity“ dnes, ovplyvní budúcnosť.

Aká však bude budúcnosť? Je to veľmi znepokojivá otázka, na ktorú sa pokúšali nájsť odpovede už prastarí šamani, zaklínači hadov, veštci, proroci a v dnešnej dobe na kvalitatívne inej úrovni aj vedci. Po zlyhaniach jednoznačných ultimatívnych predpovedí typu konca sveta už málokto hovorí o jednoznačnom smerovaní alebo jednoznačnej budúcnosti na úrovni komplexných štruktúr.

Budúcnosť sa dnes „predpovedá“ variantne (s istou ne/presnosťou) prostredníctvom tvorby scenárov. Scenáre opisujú možné budúcnosti pri určených/identifikovaných kritických faktoroch podľa presnej metodológie.

Tvorba scenárov je metódou využívanou firmami, tajnými službami, ale aj armádami. Výhodou scenárov je ich schopnosť zachytiť alternatívne smerovanie subjektu (podnik, štát, vojnový konflikt, trh), či kľúčových dejov (technologický rozvoj, klimatické zmeny, bezpečnostné riziká, etc.).

Tajné služby, armáda, podniky

Moderné prognostické metódy využívajú tajné služby, ktorých úlohou je získavanie, spracovanie rôznych informácií a ich interpretácia v širších súvislostiach. Práve scenáre umožňujú zachytiť hlavné varianty možného vývoja, príp. definovať tzv. „divoké karty“.

Dynamika rôznych, nielen otvorených konfliktov núti aj armády zvažovať možné budúce scenáre a prispôsobovať im svoje spôsobilosti (podľa hesla, že vojna je len pokračovanie politiky iným spôsobom).

Tvorba scenárov je využívaná aj na úrovni podnikov. Príkladmi sú napr. Shell či Daimler, ktoré využívajú prognostické metódy v strategickom rozhodovaní.

Prístup modelovania budúcnosti a tvorby následných obranných stratégií šitých na mieru možných budúcich hrozieb však nie je využívaný v našich zemepisných šírkach a dĺžkach. Prekvapivo niektorí CEO (aj) zabehnutých slovenských firiem, s ktorými som v rámci consultingu preberal možnosti smerovania (a fundraisovania: investičné stimuly, štrukturálne fondy) rozvojových projektov, nie vždy uvažovali v alternatívach pri zohľadnení možného budúceho vývoja.

Práve tvorba a zvažovanie alternatívneho vývoja budúcnosti v definovaných rámcoch umožňuje zostavovať stratégie/opatrenia s dostatočným predstihom. Správne definované scenáre a modelovanie odpovedí  na možné dianie umožňuje (s istými obmedzeniami) riadiť aj komplexné a komplikované deje, akými sú napr. ozbrojené konflikty.

Metódy ako Technology Foresight upravené v prospech korporátneho rozhodovania ponúkajú možnosti, ako sa pripraviť na budúce výzvy. Samozrejme, prístup umožňuje aj výber optimálneho scenára očakávanej/žiadúcej budúcnosti a kreovanie opatrení pre čo najväčšie priblíženie reality k scenáru ako definovanému cieľu.

Budúcnosť? Má rôzne scenáre.

 • Tlačiť
 • 7

Miroslav Balog

Miroslav Balog
 • Počet článkov: 14
 • Priemerná čítanosť: 2121
 • Priemerná diskutovanosť: 8
 • RSS blogu

O blogu

Ako akreditovaný tréner European Foundation for Cluster Excellence a benchmarking expert European Secretarial for Cluster Analyses sa v spoločnosti Strategos, s.r.o. venujem strategickému rozvoju firiem a štátu so zameraním na inovačnú výkonnosť, klastrovú spoluprácu a tvorbu rozvojových stratégií. Špecializujem sa na prognostické metódy, ako je napr. Technology Foresight. 

Miroslav Balog

Miroslav Balog
 • Počet článkov: 14
 • Priemerná čítanosť: 2121
 • Priemerná diskutovanosť: 8
 • RSS blogu

O blogu

Ako akreditovaný tréner European Foundation for Cluster Excellence a benchmarking expert European Secretarial for Cluster Analyses sa v spoločnosti Strategos, s.r.o. venujem strategickému rozvoju firiem a štátu so zameraním na inovačnú výkonnosť, klastrovú spoluprácu a tvorbu rozvojových stratégií. Špecializujem sa na prognostické metódy, ako je napr. Technology Foresight. 

Kalendár sa načítava...