Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

BLOG Milín Kaňuščák

Radšej zrušíme obstarávanie

27.06.2019 | Milín Kaňuščák

Podpásovky v obstaravaní ako na páse...

 • Tlačiť
 • 0

Naša krajina počas bolestného prechodu z divokých pomerov do spoločenstva západoeurópskeho typu prijala množstvo legislatívnych opatrení. Mali posilniť transparentnosť, potlačiť korupciu a klientelizmus, zvýšiť efektivitu vynakladania verejných zdrojov. Nesmeli by sme však byť na Slovensku, aby boli aj naplno účinné v reálnej praxi a nehľadali sa spôsoby, ako ich obísť. Typický príklad je verejné obstarávanie. Ušľachtilá myšlienka o férovej súťaži uchádzačov o zákazku z verejných zdrojov dostáva jeden úder za druhým a súťažiaci uchádzači spolu s ňou.

Čerstvé skúsenosti má moja spoločnosť z uplynulých dní, rovno dve naraz od toho istého obstarávateľa. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť , a.s. Banská Bystrica adresovala 18. júna všetkým uchádzačom Oznámenie o zrušení použitého postupu zadávania zákazky na výstavbu vodovodu, vyhlásenej 24. apríla. Dôvod – vraj sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie. „Zmena zmluvných podmienok a požiadaviek verejného obstarávateľa,“ to je zdôvodnenie, či skôr „zdôvodnenie“. Zadávanie zákazky bude predmetom opätovného uverejnenia. Bodka. Spomínaný obstarávateľ takto zrušil celkovo štyri zákazky. Uchádzačov bolo pritom prihlásených nadostač. Žeby bol práve toto dôvod a súťaž sa tak nedala „optimálne“ vyhodnotiť? Môžeme len dedukovať. Obstarávateľa zrejme pramálo zaujímalo, koľko úsilia a zablokovaných financií stojí uchádzača účasť v súťaži. Príprava podkladov trvá minimálne mesiac a pracuje na nej tím 3-4 ľudí, nemalé finančné náklady stojí skladanie finančných zábezpek alebo bankových garancií, ktoré obstaravateľ vyžaduje. Tie peniaze máme často blokované kým sútaž nezrušia, niekedy aj viac rokov.  Áno, viac rokov. Nám sa to stalo pri súťaži o zákazku bratislavského magistrátu na výstavbu nájomných bytov pre obyvateľov z domov reštituentov. Bankovú zábezpeku vo výške 150 000 eur sme zložili a ponuku podali  už v roku 2015. Tri roky sa nás snažili zo súťaže vyradiť pre údajne mimoriadne nízku cenu. Vždy sme sa odvolali a cenu odvôvodnili. Keď nás Úrad pre verejné obstarávanie do súťaže vrátil, magistrát sútaž po troch rokoch zrušil…

Tieto spôsoby sa vo verejnom obstarávaní na Slovensku opakujú stále častejšie. Konkrétne nám sa to za ostatné dva roky stalo už sedemkrát. Neraz súťaž sprevádza chýr, že ak nevyhrá ten „správny“ uchádzač, obstarávateľ ju radšej zruší, ako by mal zákazku prideliť férovému víťazovi.  

Každý úkon verejného obstarávateľa pri narábaní s verejnými finančnými prostriedkami pritom v zmysle zákona musí byť transparentný a musí sledovať čestnú hospodársku súťaž. Naopak, opakované verejné obstarávanie bez reálnej potreby alebo preto, že obstarávateľ nevie súťaž zodpovedne vyhodnotiť, môže neefektívne zaťažiť rozpočet tak verejného obstarávateľa, ako aj rozpočty a náklady samotných uchádzačov. Existujú pritom už aj judikáty, podľa ktorých verejný obstarávateľ musí zaplatiť škody uchádzačom, nahradiť im zmarené investície do ponukového konania. Hry niektorých obstarávateľov na skrývačku sa tak zrejme u nás skončia až vtedy, kým im nebude taká škoda zosobnená.  

Milín Kaňuščák

konateľ spoločnosti KAMI PROFIT, s.r.o.

 • Tlačiť
 • 0

Diskusia (0 reakcií)

Milín Kaňuščák

Milín Kaňuščák
 • Počet článkov: 12
 • Priemerná čítanosť: 3009
 • Priemerná diskutovanosť: 11
 • RSS blogu

O blogu

Som majiteľom a konateľom spoločnosti, ktorá sa venuje investičnej príprave, výstavbe, projektovému manžentu a stavebnému dozoru KAMI PROFIT s.r.o. V súčastnosti som tiež expertom KDH pre oblasť podnikania. V minulosti r. 2010 - 2012 som pracoval ako Generálny riaditeľ sekcie pozemných komunikácií, cestnej dopravy a PPP projektov na Ministerstve Dopravy Výstavby a Regionálneho Rozvoja. Pod mojím vedením bol dokončený PPP projekt rýchlostnej cesty R1 - Pribina. 

Milín Kaňuščák

Milín Kaňuščák
 • Počet článkov: 12
 • Priemerná čítanosť: 3009
 • Priemerná diskutovanosť: 11
 • RSS blogu

O blogu

Som majiteľom a konateľom spoločnosti, ktorá sa venuje investičnej príprave, výstavbe, projektovému manžentu a stavebnému dozoru KAMI PROFIT s.r.o. V súčastnosti som tiež expertom KDH pre oblasť podnikania. V minulosti r. 2010 - 2012 som pracoval ako Generálny riaditeľ sekcie pozemných komunikácií, cestnej dopravy a PPP projektov na Ministerstve Dopravy Výstavby a Regionálneho Rozvoja. Pod mojím vedením bol dokončený PPP projekt rýchlostnej cesty R1 - Pribina. 

Kalendár sa načítava...

Moje rubriky

www.najomnebyty.sk