Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

BLOG Jozef Mihál

Zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných a odvody na sociálne a zdravotné poistenie

20.10.2013 | Jozef Mihál

Ďalšia výnimka v zákonoch o sociálnom poistení a zdravotnom poistení

 • Tlačiť
 • Poslať e-mailom
 • Oznámiť chybu
 • 12

Od. 1.11.2013 sa zavádza nová výnimka z nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti a súčasne i zdravotného poistenia zamestnancov a zamestnávateľov.

Zamestnanec, ktorý bol pred nástupom do zamestnania evidovaný na úrade práce ako tzv. dlhodobo nezamestnaný (to znamená, že bol v evidencií najmenej 12 mesiacov), bude po dobu dvanástich mesiacov oslobodený od platenia odvodov do Sociálnej poisťovne a do zdravotnej poisťovne. Inými slovami, rok nebude platiť žiadne odvody. Podobne jeho zamestnávateľ - ten bude platiť len symbolických 1,05% z jeho príjmu do Sociálnej poisťovne na úrazové a garančné poistenie.

Podmienky, ktoré musia byť splnené

- zamestnanec bol pred vznikom pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru dlhodobo nezamestnaný občan = občan vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úrade práce najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov,

- dôvodom vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie bol vznik tohto pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru,

- suma mesačného príjmu zamestnanca z tohto pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru nebude vyššia ako 67 % priemernej mesačnej mzdy,

- Sociálna poisťovňa ani zdravotná poisťovňa neevidujú voči zamestnávateľovi ku dňu vzniku tohto pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru pohľadávku na nezaplatených odvodoch alebo na úrokoch z omeškania,

- zamestnávateľ neznížil počet zamestnancov z dôvodu prijatia tohto zamestnanca.

Hranica príjmu

Hranica príjmu, do ktorého sa uplatní úľava na odvodoch pre dlhodobo nezamestnaného, je v prípade zamestnania, ktoré sa začne v roku 2013 suma 67% z 786 eur, čo je suma 526,62 eura.

Hranica príjmu, do ktorého sa uplatní úľava na odvodoch pre dlhodobo nezamestnaného, je v prípade zamestnania, ktoré sa začne v roku 2014 suma 67% z 805 eur, čo je suma 539,35 eura.

Výhody

Vďaka úľave na odvodoch dlhodobo nezamestnaní ľahšie získajú prácu a najmä v profesiách nevyžadujúcich vyššie vzdelanie alebo prax môžu byť zamestnávateľmi uprednostňovaní pri obsadzovaní prípadných voľných miest. Čo je zároveň nevýhodou pre ľudí, ktorí sú v evidencií na úrade práce menej ako rok alebo evidovaní ako nezamestnaní vôbec nie sú.

Takýto zamestnanec bude mať vyšší čistý príjem (približne o 13%).

Omnoho viac však získa zamestnávateľ. Ušetrí približne 34% zo mzdy zamestnanca, predtým dlhodobo nezamestnaného, ktoré by inak musel platiť do Sociálnej a zdravotnej poisťovne.

Nevýhody

Zamestnanec nebude mať v čase, kedy sa bude uplatňovať úľava na odvodoch (12 mesiacov), nárok na nemocenské dávky. Pri práceneschopnosti mu síce za prvých 10 dní zamestnávateľ musí vyplatiť tzv. náhradu príjmu ale v prípade dlhšej práceneschopnosti je od 11.-ho dňa bez príjmu, Sociálna poisťovňa mu nemocenské nevyplatí. Zamestnanec, resp. zamestnankyňa nebude mať vôbec nárok na tzv. ošetrovné ak im ochorie dieťa. Tehotná zamestnankyňa nezíska materské.

Rok, počas ktorého bude mať zamestnanec, predtým dlhodobo nezamestnaný, úľavu na odvodoch, sa mu nezapočíta do tzv. odpracovaných rokov pre budúci nárok na dôchodok. Pri odchode do dôchodku tak bude mať nižší dôchodok. Rovnako problémom môže byť pri vzniku invalidity - či bude mať nárok na invalidný dôchodok a aká bude výška invalidného dôchodku.

Rovnako sa odpracovaný rok nebude započítavať do nároku na dávku v nezamestnanosti. Po strate zamestnania nebude mať takýto zamestnanec nárok na dávku v nezamestnanosti.

Úľava na odvodoch sa bude poskytovať 12 mesiacov - čo v regiónoch so zvýšenou nezamestnanosťou (Východ, Gemer, Spiš, Horehronie...) bude znamenať, že po odpracovaní presne 12 mesiacov zamestnávateľ takéhoto zamestnanca prepustí a namiesto neho zoberie nového zamestnanca - predtým dlhodobo nezamestnaného.

Istotu zamestnania tak budú mať dlhodobo nezamestnaní maximálne na rok. Zamestnávateľ pri takomto postupe nič neporuší - Zákonník práce mu totiž umožňuje zamestnať zamestnanca na dobu určitú - napríklad presne na jeden rok. Predpokladám, že túto výhodu pre zamestnávateľov si dostatočne vychutnajú najmä agentúry dočasného zamestnávania.

 

 • Tlačiť
 • Poslať e-mailom
 • Oznámiť chybu
 • 12

Rubrika Zdravotné poistenie, Sociálne poistenie

Tagy dávky, úrad práce, odvody, materské, Sociálna poisťovňa, Sociálne poistenie, Zdravotné poistenie, dlhodobo nezamestnaní

Jozef Mihál

Jozef Mihál
 • Počet článkov: 324
 • Priemerná čítanosť: 15698
 • Priemerná diskutovanosť: 18
 • RSS blogu

O blogu

Poslanec NRSR (SaS)

Jozef Mihál

Jozef Mihál
 • Počet článkov: 324
 • Priemerná čítanosť: 15698
 • Priemerná diskutovanosť: 18
 • RSS blogu

O blogu

Poslanec NRSR (SaS)

Kalendár sa načítava...