Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

BLOG Jozef Mihál

Vyššia materská, lepší rozpočet

07.12.2011 | Jozef Mihál

Materská sa zvyšuje, deficit Sociálnej poisťovne sa znižuje

 • Tlačiť
 • 0

Pre pár dňami parlament schválil novelu zákona o Sociálnom poistení. Podporu pritom získal aj návrh poslankyne Natálie Blahovej (SaS) predložený v súčinnosti s ministerstvom práce na zvýšenie materskej zo 60% na 65% denného vymeriavacieho základu, čiže zjednodušene predošlej hrubej mzdy mamičky. Všetky pracujúce mamičky tak počas materskej dostanú v prepočte o vyše 8% vyššiu materskú, ako doteraz. Zmena platí od januára 2012 - a zvýšenie materskej sa týka aj mamičiek, ktoré už na materskej sú a budú aj po 31.12.2011.

Sľub spred volieb 2010 podporiť mladé rodiny tak postupne plníme.

 • Mamičkám sa počas dvoch rokov zvýšila materská v prepočte o 18% a predĺžila o 6 týždňov.
 • Ochranná lehota sa predĺžila na celých 8 mesiacov.
 • Významne sa zlepšili podmienky poberania materskej pre náhradné rodiny.
 • Mamičky ktoré sa rozhodnú vrátiť späť do práce, už neprídu o rodičovský príspevok.
 • Rodičovský príspevok sa zvýšil rodičom s dvojičkami, trojičkami...
 • Mamičky, ktoré svoje dieťa zveria opatrovateľke alebo detským jasliam, majú príspevok na starostlivosť o dieťa zvýšený zo 164 Eur na 230 Eur. 

Aby mohla byť materská zvýšená bolo potrebné nájsť zdroje.

Sociálna poisťovňa (SP) už dlhší čas upozorňovala na príliš benevolentné nastavenie dobrovoľného nemocenského poistenia (DNP) . Čísla hovoria jasne:

V roku 2008 dosiahli príjmy SP z poistného na DNP sumu 6,5 mil. Eur. Výdavky na dávky z DNP boli 11,3 mil. Eur. Rozdiel 4,8 mil. Eur v neprospech SP.

V roku 2009 dosiahli príjmy SP z poistného na DNP sumu 9 mil. Eur. Výdavky na dávky z DNP boli 20,2 mil. Eur. Rozdiel 11,2 mil. Eur v neprospech SP.

V roku 2010 dosiahli príjmy SP z poistného na DNP sumu 13,7 mil. Eur. Výdavky na dávky z DNP boli 38,8 mil. Eur. Rozdiel 25,1 mil. Eur v neprospech SP.

A trend v roku 2011 je rovnaký. Je ľahké pochopiť, prečo je to tak.

DNP má výhodnú sadzbu len 4,4% mesačne zo zvoleného vymeriavacieho základu. Už po 9 mesiacoch má občan nárok na nemocenskú dávku vo výške 55% zvoleného vymeriavacieho základu, v prípade materského 60% zvoleného vymeriavacieho základu. Napríklad na získanie materskej v trvaní temer 8 mesiacov a vo výške 600 Eur mesačne (spolu temer 4800 Eur) si stačí platiť počas deviatich mesiacov sumu 44 Eur (spolu 396 Eur). Pracovníci SP by vedeli rozprávať aj "silnejšie" príbehy - istý šikulka počas ostatných 6 rokov zaplatil na DNP 700 Eur, na nemocenských dávkach za ten istý čas získal vyše 14000 Eur (áno, štrnásťtisíc Eur...). Takto to ďalej nejde. Okrem neprimeraných sadzieb je na zmeny v DNP niekoľko ďalších dôvodov.

1. Jednotlivé systémy dobrovoľného poistenia si poistenci môžu voliť samostatne (nemocenské, v nezamestnanosti, dôchodkové). Povinné poistenie pre zamestnancov a SZČO je však kompletným balíkom poistenia nemocenského, dôchodkového a v prípade zamestnancov i poistenia v nezamestnanosti. Zamestnanec si nemôže vybrať, ktoré poistenie sa mu "hodí" - musí platiť spolu so zamestnávateľom všetko. Rovnako tak aj samostatne zárobkovo činné osoby. Doterajšia možnosť samostatného dobrovoľného nemocenského poistenia predstavovala neprimeranú výhodu dobrovoľne poistených osôb oproti zamestnancom, či SZČO.

2. Nemocenské poistenie je poistením pre prípad straty alebo zníženia príjmu zo zárobkovej činnosti a na zabezpečenie príjmu v dôsledku dočasnej pracovnej neschopnosti, tehotenstva a materstva - viď § 2 písm. a) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. V prípade povinného nemocenského poistenia je táto definícia naplnená - zamestnanec je poistený aby v prípade práceneschopnosti alebo materstva mal nahradený stratený príjem zo zamestnania dávkou z nemocenského poistenia. Aký príjem počas práceneschopnosti alebo materstva stratí dobrovoľne poistená osoba? Žiaden. Je to podobné, ako keby niekto uzavrel havarijnú poistku na auto a auto nemal. Alebo si poistil dom, ktorý nemá a podobne.

3. Poistenie je poistením preto, lebo sa občan poisťuje voči udalosti, ktorá môže ale nemusí nastať. Napríklad poistí si majetok, lebo môže dôjsť k jeho krádeži alebo poškodeniu. Alebo si platí komerčné životné poistenie a tak je poistený pred rizikom úrazu s trvalými následkami. Ako v tejto súvislosti hodnotiť dobrovoľné nemocenské poistenie,  uzatvorené so zámerom zvýšiť si materskú alebo získať nemocenskú dávku počas vopred plánovanej operácie spojenej s dlhodobou práceneschopnosťou?

Na doterajšie nastavenie DNP doplácajú všetci tí, ktorí platia povinné poistné pri súčasných - právom kritizovaných - vysokých sadzbách. Tak ako nie je prípustné v sociálnom poistení ponechať diery ktorými je možné legálne unikať z povinnosti platiť poistné, nie je ani prípustné ponechať diery, cez ktoré dochádza k odlivu financií na úkor ostatných poistencov.  Nie je to správne, nie je to spravodlivé a nie je to solidárne.

Korektným riešením preto je nahradenie doterajšieho dobrovoľného nemocenského poistenia "komplexným balíkom" dobrovoľného poistenia. Napriek horeuvedeným výhradám nerušíme úplne dobrovoľné poistenie. Umožníme ho aj po 1.2.2012 - ale tak, že bude možné len ako balík súčasného nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti. Kto má záujem, môže sa v SP prihlásiť na takéto poistenie, sám si určí vymeriavací základ jednotný pre všetky tri druhy poistenia a bude si platiť poistné vo výške 35,15% zo stanoveného základu. V tej istej sadzbe, akou je sadzba zamestnancov a ich zamestnávateľov.

Pri takomto nastavení dobrovoľného poistenia predpokladáme, že Sociálna poisťovňa už nebude mať výpadok 25 miliónov Eur ročne. Ušetrené prostriedky je tak možné použiť na zvýšenie materskej. A to bude podľa prepočtov stáť Sociálnu poisťovňu približne 10 miliónov ročne.  

Schválenie novely zákona tak znamená zvýšenie materskej pre všetky pracujúce mamičky. Zmeny v dobrovoľnom poistení naopak stabilizujú rozpočet Sociálnej poisťovne. Celkový dopad je plus 15 miliónov v prospech bilancie Sociálnej poisťovne. V roku 2012 bude táto úspora menšia, dôvodom je splnenie nárokov na výplatu dávok z doterajšieho dobrovoľného nemocenského poistenia.

Na záver - po nástupe na post ministra som bol rozhodnutý zmeniť zákon o Sociálnom poistení tak, aby z neho zmizlo čo najviac dier. Dier, na ktoré som predtým upozorňoval a ktoré predošlé vedenie rezortu vedome či nevedome nechávalo v zákone. Novelou účinnou od 1.1.2011 sa preto napríklad skončila prax rušenia a zakladania živností s cieľom vyhnúť sa povinnosti platiť sociálne poistenie. V zákone o úprave príjmu zo závislej činnosti (tzv. superhrubá mzda) sa navrhovala aj zmena fondového hospodárenia a tým automaticky i zmena v možnostiach dobrovoľného poistenia - dobrovoľné nemocenské poistenie v súčasnej podobe by automaticky zaniklo. Zákon o superhrubej mzde však zo známych dôvodov neprešiel. Preto som rád, že sa aj s podporou a súhlasom poslancov do čerstvo schválenej novely dostali zmeny v dobrovoľnom poistení a i plánované zvýšenie materskej. Systém sociálneho poistenia tak bude stabilnejší, spravodlivejší a súčasne zvýšením materskej podporíme mladé rodiny.

 

 • Tlačiť
 • 0

Tagy dávky, odvody, rodičovský príspevok, materské, Sociálna poisťovňa, SaS

Jozef Mihál

Jozef Mihál
 • Počet článkov: 324
 • Priemerná čítanosť: 16139
 • Priemerná diskutovanosť: 18
 • RSS blogu

O blogu

Poslanec NRSR (SaS)

Jozef Mihál

Jozef Mihál
 • Počet článkov: 324
 • Priemerná čítanosť: 16139
 • Priemerná diskutovanosť: 18
 • RSS blogu

O blogu

Poslanec NRSR (SaS)

Kalendár sa načítava...