Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

BLOG Jozef Mihál

Dôchodca (študent), dane a odvody

04.01.2007 | Jozef Mihál

Koľko môže zarobiť dôchodca (študent) aby neplatil dane a odvody?

 • Tlačiť
 • 0

Daň z príjmu.

Podľa § 11 ods.2 zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov (ZoDP) dôchodcovia (kde ako dôchodcu myslíme osobu, ktorá poberala starobný, predčasný starobný, výsluhový dôchodok k 1.1.2006) nemajú nárok na tzv. nezdaniteľné minimum vo výške 90816 Sk, respektíve majú nárok odpočítať si od základu dane len rozdiel medzi sumou 90816 Sk a výškou ich dôchodku za rok 2006.

V tomto smere sú dôchodcovia výrazne znevýhodnení voči iným daňovníkom.

Podľa § 46 ZoDP sa daň za rok 2006 neplatí, ak celkové zdaniteľné príjmy daňovníka nepresiahnu 45408 Sk.

Ak dôchodca mal príjmy napríklad zo závislej činnosti, kde mu zamestnávateľ zrážal preddavky na daň, alebo zrážkovú daň - tak ak jeho celkový zdaniteľný príjem, vrátane prípadných príjmov z podnikania, z prenájmu, ostatné zdaniteľných príjmov) bol do 45408 Sk - ak podá daňové priznanie, výsledkom bude nulová daň a zaplatené preddavky na daň a zrážková daň sa mu vrátia.

Podobne je to v prípade podnikania. Ak zdaniteľné príjmy (pozor, nie základ dane ale "hrubé" príjmy, pred odpočítaním výdavkov) z podnikania sú za rok 2006 do 45408 (pozor, vrátane príjmov zo závislej činnosti atď.), daň je nulová.

Resumé - dôchodca za rok 2006 daň platiť nebude, ak za rok 2006 dosiahne príjem do 45408 Sk a podá za rok 2006 daňové priznanie. Ak platil v priebehu roka 2006 preddavky alebo mu bola strhnutá zrážková daň - tieto sumy sa mu vrátia.

Pokiaľ ide o študentov, tí majú nárok uplatniť si nezdaniteľnú čiastku 90816 Sk za rok 2006 v plnej výške. Častý omylom je, že študent si myslí, že má nárok na nezdaniteľnú čiastku len za tie mesiace, kedy pracoval. Ak pracoval len cez prázdniny napríklad na dohodu a zarobil povedzme 10000 Sk mesačne, zamestnávateľ mu pri výpočte dane od základu odpočítal 7568 Sk - nezdaniteľnú čiastku pripadajúcu na jeden mesiac. Daň študentovi vypočítal zo sumy 2432 Sk (10000 - 7568), výsledkom bola daň 462 Sk.

Takýto študent, ak požiada svojho bývalého zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane, prípadne ak sám podá daňové priznanie, má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane v plnej výške, tj. v celej sume 90816 Sk. V uvedenom príklade ak pracoval tri mesiace a zarobil 30000 Sk (a bola mu strhnutá daň 1386 Sk), tak v ročnom zúčtovaní sa od základu dane 30000 Sk odpočíta nezdaniteľná čiastka plných 90816 Sk, a daň bude nulová. Výsledkom bude preplatok dane 1386 Sk, ktorý študent dostane naspäť.

Poznámka k roku 2007 - Namiesto sumy 90816 Sk si dosaďte sumu 95616 Sk. Namiesto sumy 45408 Sk si dosaďte sumu 47808 Sk. Namiesto sumy 7568 Sk si dosaďte sumu 7968 Sk.

Zdravotné poistenie

Dôchodca (poberajúci starobný, predčasný starobný, invalidný, výsluhový dôchodok po celý rok 2006) a študent zdravotné poistenie za rok 2006 neplatia, ak zarobia do 41400 Sk.

Postupuje sa tak, že sa spočíta vymeriavací základ z prípadných zamestnaní (prac.pomer a pod.) plus vymeriavací základ z prípadnej činnosti SZČO plus príjem na dohody a pod. za mesiace, v ktorých dôchodca (študent) nebol ani deň zamestnancom a nebol ani deň SZČO.

Poznámka. Suma 41400 Sk je daná ako polovica úhrnu minimálnych miezd, teda 1/2 z 12 x 6900 Sk. Na tento účel sa podľa zákona o zdravotnom postení za rok 2006 berie do úvahy suma mesačnej minimálnej mzdy platná k 1.1.2006 - preto je vo výpočte uvedených 6900 Sk.

Ak súčet príjmov a vymeriavacích základov za rok 2006 neprekročí sumu 41400 Sk, ročné zúčtovanie poistného za rok 2006 dôchodca (študent)  podávať nemusí. Ak neplatil žiadne preddavky na zdravotné poistenie, ročné zúčtovanie nepodá a nebude nič doplácať.

Ak vyššie uvedený súčet je do 41400 Sk a dôchodca )študent) platil počas roka 2006 nejaké preddavky na zdravotné poistenie (v zamestnaní alebo ako SZČO), tak ak podá ročné zúčtovanie - výsledkom ročného zúčtovania bude nulové poistné a zaplatené preddavky sa dôchodcovi (študentovi) i jeho prípadnému zamestnávateľovi vrátia.

Poznámka k roku 2007 - Namiesto sumy 41400 Sk si dosaďte sumu 45600 Sk (1/2 z 12 x 7600 Sk).

Sociálne poistenie

Sociálne poistenie sa musí platiť z príjmov v zamestnaní "od prvej koruny" príjmu, tu žiadna výnimka pokiaľ ide o výšku príjmu, neexistuje.

Dôchodca zamestnaný na pracovnú zmluvu neplatí nemocenské poistenie, invalidné poistenie a poistenie v nezamestnanosti.

Z príjmov na dohodu sa do Sociálnej poisťovne neplatí nič, bez ohľadu na výšku príjmu, zamestnávateľ platí len garančné a úrazové poistenie.

Ak dôchodca alebo študent je SZČO, od 1.7.2007 nebude povinný platiť poistné do Sociálnej poisťovne, ak jeho hrubý príjem (pozor, bez odpočítania výdavkov!) z činnosti SZČO za rok 2006 neprevýši 91200 Sk (12 x 7600 Sk).

 

 • Tlačiť
 • 0

Rubrika Zdravotné poistenie, Sociálne poistenie, Daň z príjmov

Diskusia (0 reakcií)

Jozef Mihál

Jozef Mihál
 • Počet článkov: 324
 • Priemerná čítanosť: 16150
 • Priemerná diskutovanosť: 18
 • RSS blogu

O blogu

Poslanec NRSR (SaS)

Jozef Mihál

Jozef Mihál
 • Počet článkov: 324
 • Priemerná čítanosť: 16150
 • Priemerná diskutovanosť: 18
 • RSS blogu

O blogu

Poslanec NRSR (SaS)

Kalendár sa načítava...