Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

BLOG Matej Šiškovič

V koži ministra (prípadová štúdia) - Update

07.07.2011 | Matej Šiškovič

Vyberte svojho kandidáta na člena akreditačnej komisie

 • Tlačiť
 • 8

Ministri majú širokú škálu pracovných úloh. Od odrážania útokov opozície, cez cestovanie do Mexika či Afganistanu, až po bežné riadenie rezortu. Jednou z dôležitých úloh ministrov je vedieť sa rýchlo a kvalitne rozhodnúť. Napríklad počas hlasovania vlády alebo v prípade krízových situácií. Na nasledujúcom príklade máte jedinečnú možnosť vyskúšať si to a prijať ministerské rozhodnutie na základe informácií, ktoré dostanete k dispozícii.

Prípadová štúdia: Výber kandidáta na člena akreditačnej komisie

Akreditačná komisia je dôležitý poradný orgán vlády, ktorý má 21 členov a hodnotí kvalitu vysokých škôl a napomáha ju zvyšovať. Predstavte si, že ste minister školstva a máte vybrať jedného z nasledujúcich troch kandidátov na voľné miesto v Akreditačnej komisii.

 • Kandidát č. 1: „Na Ekonomickej univerzite v Bratislave pôsobí od jej skončenia ... Je autorom alebo spoluautorom 152 výstupov výskumu z oblasti ekonometrie a manažmentu, z toho 4 vysokoškolských učebníc a 5 monografií , vydaných v domácich vydavateľstvách. ... Študijné pobyty absolvoval na viacerých zahraničných univerzitách (Švajčiarsko, SRN, ČR).“
 • Kandidát č. 2: „... obhájil dizertačnú prácu na Univerzite v Tilburgu. Pôsobí ako Senior Lecturer in Economics na Odbore ekonómie a financií Brunel Univerzity, kde je vedúcim výskumu Oddelenia ekonómie a financií od roku 2008...“
 • Kandidát č. 3: „...pôsobil vo Viedni v Rakúsku ako profesor of Quantitative Economics na Vienna University of Economics. ... Je autorom, resp. spoluautorom 51 prác evidovaných v databáze Web of Knowledge. Na prácu "Eco-efficiency analysis of power plants: An extension of data envelopment analysis", ktorej je spoluautorom, je evidovaných 35 SCI citácií.“

Rozhodnúť sa môžete už teraz. Alebo vám stále nie je jasné, kto by bol najlepším kandidátom. Určite chcete prijať kvalifikované rozhodnutie a preto dáte svojmu aparátu zistiť, či sa kandidáti dajú merateľne porovnať. Odpoveď je čiastočne pozitívna. Nevieme síce merať ich charakter či učiteľské schopnosti, ale vieme pomerne dobre merať ich vedeckú činnosť.

A aký je výsledok? Aj keď kandidáti vyprodukovali za svoju kariéru približne rovnaký počet publikácií, výrazne sa líšia v počte citácií. Napríklad kandidát č. 1 mal doteraz celkovo 5 citácií svojich vedeckých prác v medzinárodnej databáze Web of Science. Znamená to, že jeho výstupy boli citované len v piatich ďalších prácach. Na škodu tohto kandidáta je, že až trikrát citoval sám seba. Ďalší dvaja kandidáti majú výrazne vyššiu relevantnosť výsledkov svojej vedeckej činnosti. Kandidát č. 2 má totiž 95 a tretí kandidát 64 citácií. Pre úplnosť sú v nasledujúcom grafe zobrazené počty citácií jednotlivých kandidátov priradené k ich 5 vedeckým výstupom s najvyššou citovanosťou.

graf1

Pozrieť sa komplexne na publikácie a citácie nám umožňuje tzv. Hirschov index. Udáva počet publikácií (h), z ktorých je každá citovaná najmenej h-krát. Zjednodušene povedané, napríklad h-index rovný 10 znamená, že výskumník publikoval 10 prác, z ktorých každá bola citovaná najmenej 10-krát. Podľa h-indexu má najvyššiu významnosť vedecká práca kandidáta č. 2 (h-index=4), pričom tesne za ním nasleduje kandidát č.3 (h-index=3). Kandidát č. 1 nemá ani dve publikácie, ktorá boli aspoň dvakrát citované (h-index=1).

Teraz už poznáte objektívne vedecké výstupy, takže sa môžete zodpovednejšie rozhodnúť. Samozrejme, dôležitým faktorom vášho výberu môže byť aj veľkosť podpory kandidátov v akademickej obci. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené inštitúcie, ktoré navrhli našich troch kandidátov. Najsilnejšiu podporu z nich má jednoznačne kandidát č. 1.

Kandidát č. 1 Trnavská univerzita v Trnave,  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Prešovská univerzita v Prešove, Univerzita J. Selyeho v Komárne, Ekonomická univerzita v Bratislave, Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne, Technická univerzita vo Zvolene, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach,  Vysoká škola manažmentu v Trenčíne,  Paneurópska vysoká škola v Bratislave, Akadémia ozbrojených síl M.R. Štefánika,  Slovenská technická univerzita v Bratislave
Kandidát č. 2 Ministerstvo financií SR
Kandidát č. 3 Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Komenského v Bratislave, Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

 

Viac informácií už k dispozícii nedostane. Môžete však využiť vlastné informačné linky, poradiť sa s priateľmi alebo surfovať na internete. Z dostupných informácií však vyplýva, že kandidát č. 1 má širšiu podporu a pohybuje sa prioritne v domácom akademickom prostredí. Kandidáti č. 2 a 3 majú menšiu podporu, ale pôsobili dlhšiu dobu v zahraničí a majú výrazne lepšie vedecké výstupy.  

Akokoľvek ste sa rozhodli v našej prípadovej štúdii, nebudete za svoje rozhodnutie niesť žiadnu zodpovednosť. To však neplatí pre ministra školstva a celú vládu. Prípadová štúdia je totiž skutočnou udalosťou s reálnymi postavami. Na rozdiel od našej prípadovej štúdie si však minister vyberal zo širšieho zoznamu kandidátov, pričom treba podotknúť, že ani jeden z nich nedosahoval v oblasti ekonómie úroveň medzinárodných vedeckých výstupov kandidátov č.2 a 3. A ako sa minister v skutočnosti rozhodol? V máji si vybral nášho kandidáta č. 2 a predložil jeho nomináciu na rokovanie vlády (vláda musí schváliť kandidáta, ktorého navrhuje minister). Následne však svoj návrh stiahol a novú nomináciu zatiaľ nepredložil. K hlasovaniu na vláde preto doteraz nedošlo. Na porovnanie svojho výberu s definitívnym výberom ministra a celej vlády si preto budete musieť ešte chvíľu počkať.

Pre úplnosť dopĺňam k trom kandidátom aj ich mená:

 • kandidát č. 1 - prof. Ing. Ivan Brezina, CSc.
 • kandidát č. 2 - Dr. Jan Fidrmuc
 • kandidát č. 3 - Univ. Prof. Dipl.-Ing. Dr. Mikuláš Luptáčik, DrSc.

Aktualizované 11.7.2011, 15:20 hod:

Minister školstva, vedy, výskumu a športu E. Jurzyca predložil na stredajšie rokovanie vlády SR opätovne nomináciu Dr. J. Fidrmuca do funkcie člena Akreditačnej komisie. Vybral si tak kandidáta, ktorý má slabú podporu medzi slovenskými vysokými školami, ale pôsobil dlhšiu dobu v zahraničí a má medzinárodne relevantné vedecké výstupy.

Aktualizované 13.7.2011, 11:10 hod:

Vláda SR dnes definitívne schválila návrh ministra Jurzycu a vymenovala Dr. Jana Fidrmuca do funkcie člena Akreditačnej komisie dňom 14. júla 2011. 

Poďakovanie: Za pomoc so získaním údajov o publikáciách, citáciách a h-indexe ďakujem Zuzke Molnárovej.

 

 • Tlačiť
 • 8

Matej Šiškovič

Matej Šiškovič
 • Počet článkov: 14
 • Priemerná čítanosť: 4828
 • Priemerná diskutovanosť: 12
 • RSS blogu

O blogu

Ekonomický analytik Inštitútu finančnej politiky.

Matej Šiškovič

Matej Šiškovič
 • Počet článkov: 14
 • Priemerná čítanosť: 4828
 • Priemerná diskutovanosť: 12
 • RSS blogu

O blogu

Ekonomický analytik Inštitútu finančnej politiky.

Kalendár sa načítava...