Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

BLOG Matej Šiškovič

Slovenských úradníkov nahradia Fíni

09.06.2011 | Matej Šiškovič

Ako skvalitniť verejnú správu bez zmeny migračnej politiky

 • Tlačiť
 • 0

Slovenských štátnych úradníkov by mali nahradiť Fíni alebo Briti. Tak znie jedno z riešení Ľuda Ódora ako získať kvalitne vzdelaný a ostrieľaný administratívny aparát do slovenskej štátnej správy. Ide určite o zaujímavý návrh poradcu premiérky a ministra financií, ktorý spomenul vo svojom článku o importe verejných služieb. Pár ostrieľaných Britov a Fínov na strategických pozíciách by rozdúchalo stojaté úradnícke vody. Na nahradenie všetkých úradníkov by sme však potrebovali minimálne zásadnú zmenu migračnej politiky.

Doterajšie skúsenosti našej mladej krajiny skutočne ukazujú, že mnohé ministerstvá nedisponujú dostatočným odborným potenciálom. Mnohým úradníkom často chýba  koncepčné myslenie či jazykové znalosti. Európska komisia hodnotí verejnú správu na Slovensku stručne: nedostatok znalostí, rôznorodé praktiky pri prijímaní zamestnancov a vysoká fluktuácia. Navyše nás stojí celá verejná administratíva vrátane obcí, samosprávnych krajov a rôznych úradov v porovnaní s výkonnosťou ekonomiky viac, ako je to vo vyspelých krajinách. Na obhajobu úradníkov treba podotknúť, že to nie je kvôli ich platom, ale relatívne vysokým nákladom na rôzne tovary a služby.

Angažovania Fínov či Britov by asi nebol tiež najlacnejší špás. Spolu s kolegami z IFP sa preto snažíme podporovať vytváranie skupiniek šikovných ľudí, resp. ostrovčekov pozitívnej deviácie v rámci jednotlivých ministerstiev. Viaceré ekonomické a sociálne ministerstvá si vytvorili alebo vytvárajú jednotky, ktoré sú zodpovedné za analytické rozpracovanie opatrení rezortu. Podobná jednotka pravdepodobne vznikne aj na Úrade vlády. Pracovať by tam mali primárne absolventi najlepších svetových univerzít, ktorým za to štát poskytne štipendium na štúdium. Analytický útvar by mohol pomáhať aj rezortom pri riešení zložitejších otázok, na ktoré nemajú vždy potrebnú personálnu kapacitu. Podobné jednotky fungujú, resp. fungovali napríklad vo Francúzsku či Veľkej Británii.

Pomôcť by mohli aj systémové riešenia, t. j. aktívnejší manažment ľudských zdrojov zo strany vlády. Naša vláda má v pláne prehodnotiť platový rámec a pravidlá zamestnávania vo verejnom sektore.  Inšpirovať by sa mohla napríklad aj Fínskom a Veľkou Británou, keďže medzinárodných skúseností je aj v tomto smere už dostatok. Pre ilustráciu uvádzam na diskusiu niekoľko grafov, v ktorých sú zvýraznené práve Fínsko, Veľká Británia a Slovensko.

 • Využitie strategického manažmentu ľudských zdrojov v štátnej správe (napr. hodnotenie podľa výkonu, prehodnotenie kapacít)

1w

 • Rozsah kompetencií v manažmente ľudských zdrojov, ktorý majú ministerstvá

2w

 • Špeciálny prístup k vedúcim zamestnancom

3w

 • Miera využitia odmeňovania podľa výkonu v štátnej správe (Slovensko v grafe chýba)

4w

Zdroj grafov: 2010 OECD Survey on Strategic Human Resources Management in Central/Federal Governments

 

 • Tlačiť
 • 0

Matej Šiškovič

Matej Šiškovič
 • Počet článkov: 14
 • Priemerná čítanosť: 4828
 • Priemerná diskutovanosť: 12
 • RSS blogu

O blogu

Ekonomický analytik Inštitútu finančnej politiky.

Matej Šiškovič

Matej Šiškovič
 • Počet článkov: 14
 • Priemerná čítanosť: 4828
 • Priemerná diskutovanosť: 12
 • RSS blogu

O blogu

Ekonomický analytik Inštitútu finančnej politiky.

Kalendár sa načítava...