Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

BLOG Matej Klenovský

Veľký rival USA znovu profituje vďaka doláru

12.11.2014 | Matej Klenovský

Dolár dal v nedávnej minulosti obrovskú finančnú moc do rúk Číny, dnes jej vláde neúmyselne zlacňuje financovanie na trhoch

 • Tlačiť
 • 0

Rivalita medzi USA a Čínou jestvuje tak na geopolitickom, ako na ekonomickom poli. Najľudnatejšia krajina sveta patrí už dlhé roky medzi najväčších konzumentov komodít, prvenstvo má najmä v spotrebe uhlia a ostatných priemyselných kovov. Čínska ekonomika už síce nerastie desaťpercentným tempom ako tomu bolo niekoľko rokov dozadu, no jej rast je natoľko silný, že čoskoro preberie po americkom hospodárstve štatút najväčšej ekonomiky sveta. Finančný systém má v Číne veľmi ďaleko od liberálneho, z čoho krajina v minulosti veľmi profitovala. Umelo nízko udržiavaný kurz jüanu a lacná pracovná sila vytvárali pre Čínu konkurenčnú výhodu a preto jej výrobky putovali do celého sveta. Hlavným konzumentom čínskych výrobkov sa stali najmä Spojené štáty a tým pádom začali čínski exportéri hromadiť stále viac a viac dolárov a zamieňať si ich v centrálnej banke za jüany. Centrálna banka tak začala vytvárať zásoby dolárov, no podstatná časť čínskych rezerv vznikla z intervencii centrálnej banky, ktorá si tlačila ľubovoľné množstvo jüanov a kupovala za ne doláre v snahe udržať čo najnižší výmenný kurz. Čínska centrálna banka investovala počas niekoľkých rokov toto obrovské množstvo dolárov do amerických štátnych dlhopisov a stala sa tak najväčším vlastníkom amerického dlhu na svete, čo im dalo do rúk obrovskú moc. V súčasnosti však sila dolára vplýva pozitívne aj na štátne dlhopisy Číny. Ako? Prostredníctvom cien komodít.

Na prezentovanie sily amerického dolára budem v tomto článku používať US Dollar Index, ktorý meria hodnotu amerického dolára v porovnaní s košom zahraničných mien. V súčasnosti zahŕňa tento index výmenné kurzy dolára voči šiestim hlavným menám sveta – eurom (EUR), japonským jenom (JPY), britskou librou (GBP), kanadským dolárom (CAD), švédskou korunou (SEK) a švajčiarskym frankom (CHF). Každý menový pár má v danom indexe inú percentuálnu hodnotu, ktorá je znázornená na príslušnom grafe. Index rastie, keď americký dolár posilňuje voči ostatným menám a naopak. Index založili v roku 1973 s hodnotou 100, dnes sa index pohybuje na úrovni približne 87 bodov - to znamená, že dolár oslabil od založenia indexu voči košu zahraničných mien o 13%. Za posledné tri mesiace ale index vzrástol z 80 bodovej honoty na súčasných 87 bodov. Tento takmer 10%-ný rast demonštruje silu dolára, momentálne dominantnej meny na finančných trhoch.

Kompozícia Dollar Indexu

Dolár má okrem vplyvu na devízovom trhu vplyv aj na komoditný trh, pretože väčšina komodít je kótovaná a obchody realizované práve v americkom dolári. Okrem dopytu a ponuky teda vplýva na cenu danej komodity aj postavenie dolára na devízových trhoch. Čím silnejší bude dolár, tým viac sa bude znižovať cena komodity v dolárovom vyjadrení. Ak sa napr. obchodovala jedna trójska unca zlata (31.103 g zlata) za 100 USD a dolár začal na devízových trhoch posilovať, to isté množstvo zlata kúpime už za menej ako 100 USD, lebo budeme platiť silnejším dolárom. Na svetových trhoch teda často platí inverzný vzťah vývoja amerického doláru s vývojom cien komodít. V histórii sa objavilo už mnoho období, kedy tento vzťah neplatil, no posledné tri mesiace boli ideálnou ukážkou tohto vzťahu. US Dollar Index narástol od začiatku augusta o 7.59% a za rovnaký čas oslabil komoditný index o 7.83% (Bloomberg Commodity Index Total Return - BCOMTR). K nižším cenám na komoditných trhoch prispieva aj momentálne slabší globálny dopyt, no vplyv doláru na ceny komodít je dokázaný. Potvrdzuje to aj nasledujúci graf, ktorý zobrazuje vývoj US Dollar Index a indexu BCOMTR za posledné tri mesiace. Index BCOMTR (hnedá krivka) je pre lepšie ilustrovanie zobrazený inverzne. To znamená, že keď jeho krivka na grafe rastie, v skutočnosti index klesá a naopak – znázorňuje to opačné poradie hodnôt na ľavej osy. Daný vzťah dokazuje aj korelácia, miera závislosti medzi danými veličinami, ktorá dosahuje hodnotu takmer -1, čo je najvyššia možná negatívna korelácia. Graf teda jasne potvrdzuje negatívny vzťah medzi vývojom dolára a cenami komodít v poslednom období.

Vlastné spracovanie podľa údajov Financial Times a Marketwatch

Korelácia medzi komoditným indexom BCOMTR a Dollar IndexZdroj: Vlastné spracovanie podľa údajov Financial Times a Marketwatch

Čína je najväčším svetovým spotrebiteľom mnohých komodít a nízke ceny vstupov sa premietajú na miere inflácii v krajine. Vývoj cien komodít, ktoré producenti v krajine nakupujú, zobrazuje indikátor PPI. Kým ešte v auguste dosahoval tento indikátor zápornú hodnotu -0.9% y/y, novembrové hodnoty hovoria o poklese už -2.2% y/y. Nízke ceny vstupných surovín sa logicky prejavujú na celkovej úrovni cien tovarov a služieb v ekonomike. V pondelok 10.11 čínske úrady zverejnili najnovšiu hodnotu miery inflácie, ktorá dosiahla len 1.6% y/y, najnižšiu hodnotu od februára 2010. Čína je jedna z mnohých krajín, ktorých miera inflácie klesá a zrejme bude klesať aj naďalej, keďže mnohé projekcie hovoria o pokračovaní posilňovania dolára. Ak ostatné veličiny zostanú zachované, tak silnejší dolár spôsobí ďalšie zníženie cien komodít na trhoch, ktoré sa premietnu do ešte nižšej miery inflácie v krajine. A práve toto je dôvodom momentálne nízkych výnosov na štátnych dlhopisoch a teda lacnom financovaní krajiny.

Všeobecne známy priamoúmerný vzťah rizika s výnosom platí aj na dlhopisovom trhu - čím vyššie prítomné riziká, tým vyšší výnos pre investora. Pri štátnych dlhopisoch poznáme tri typy rizík. Prvým rizikom je Credit risk, teda riziko, že krajina nebude schopná splatiť svoje záväzky - v prípade Číny môžeme toto riziko zanedbať. Druhým rizikom je Currency risk, v našom prípade riziko oslabenia hodnoty jüanu. Je to riziko, že mena, ktorú investor dostáva ako úrok, bude postupom času znehodnotená v dôsledku slabšej pozície na devízovom trhu voči ostatným menám. Platí to najmä pre zahraničných investorov, ktorí si chcú miestnu menu zameniť za svoju domácu menu. Centrálna banka v Číne udržuje výmenný kurz dlhodobo na približne rovnako nízkej úrovni, takže predpokladajme, že toto riziko je minimálne. Posledným rizikom je Inflation risk – riziko, že mena ktorú investor dostáva ako úrok, bude postupom času znehodnotená v dôsledku vysokej inflácie. A práve tento druh rizika sa v súčasnosti v Číne z dôvodu silného dolára (a teda lacnejších komodít) postupne minimalizuje. Čínska miera inflácie zostane vďaka lacným komoditám počas najbližšieho obdobia na rekordne nízkych úrovniach a to pomáha znižovať výnosy z čínskych dlhopisoch. Výnosy z desaťročných dlhopisov sa za tri mesiace prepadli takmer o pätinu, z augustovej úrovne 4.29% na súčasnú 3.60 percentnú úroveň. Inverzný vzťah medzi US Dollar Indexom a výnosmi z čínskych 10Y dlhopisov je zobrazený na nižšie uvedenom grafe. Znovu vysoko negatívna korelácia (-0.84) potvrdzuje, že americký dolár má vplyv na čínske dlhopisy. Na grafe sú výnosy z dlhopisov znázornené inverzne – postupom času výnosy klesajú.

Vlastné spracovanie podľa údajov Marketwatch a investing.com

Korelácia medzi výnosmi z čínskych dlhopisov a Dollar IndexZdroj: Vlastné spracovanie podľa údajov Marketwatch a investing.com

Americký dolár má na trhoch významné postavenie a udalosti z USA vplývajú na celý svet. Kým Európe silnejší dolár pomáha, iným krajinám, ktoré majú svoje meny naviazané na americkú menu, súčasná situácia prekáža. Dolár ovplyvňuje aj komodity, dlhopisy a vytvára mnoho investičných príležitostí. Čím viac bude americká ekonomika napredovať a čím viac budú prebiehať polemiky o zvyšovaní úrokových sadzieb v krajine, tým viac sa budú ukazovať podobné javy. Paradoxné však je, že silná americká mena pomáha lacnejšie financovať vládu svojho konkurenta, ktorá Spojené štáty už čoskoro pripraví o veľmi prestížny post.

 • Tlačiť
 • 0

Diskusia (0 reakcií)

Matej Klenovský

Matej Klenovský
 • Počet článkov: 11
 • Priemerná čítanosť: 1920
 • Priemerná diskutovanosť: 10
 • RSS blogu

O blogu

Analytik a investor, ktorý sa venuje obchodovaniu na devízových a akciových trhoch. Spolupracoval s viacerými spoločnosťami, ktoré sa zaoberajú obchodovaním na finančných trhoch a jeho komentáre a analýzy sú pravidelne publikované vo finančných spravodajstvách.

Matej Klenovský

Matej Klenovský
 • Počet článkov: 11
 • Priemerná čítanosť: 1920
 • Priemerná diskutovanosť: 10
 • RSS blogu

O blogu

Analytik a investor, ktorý sa venuje obchodovaniu na devízových a akciových trhoch. Spolupracoval s viacerými spoločnosťami, ktoré sa zaoberajú obchodovaním na finančných trhoch a jeho komentáre a analýzy sú pravidelne publikované vo finančných spravodajstvách.

Kalendár sa načítava...