Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

BLOG Martin Mlýnek

Ponúkam môj dôchodok z prvého piliera na predaj. Nekúpite?

16.03.2015 | Martin Mlýnek

Druhý dôchodkový pilier je od 15. marca opäť raz „otvorený“. Otvoreniu prvého sa nedočkáme?

 • Tlačiť
 • 6

Opakované otváranie a neustále spochybňovanie druhého piliera má presvedčiť sporiteľov, aby si prestali odkladať časť peňazí na budúce dôchodky na vlastných účtoch a namiesto toho posielali peniaze na krytie súčasnej a v budúcnosti čoraz väčšej čiernej diery Sociálne poisťovne v štátom garantovanom prvom pilieri.

Odkaz vlády je jasný. Drahí občania, o vlastnú budúcnosť sa sami nestarajte, je tu predsa štát, a ten ponúka istoty. A za jednu z nich sa pasuje i dôchodok z prvého piliera.

Týmto dávam na vedomie, že svojej časti dôchodkovej istoty od štátu sa mienim vzdať. A to tak, že dám do dražby svoj osobný nárok na dôchodok z prvého piliera.

Vyvolávaciu cenu stanovujem na 49 990,00 eur + aplikovateľné dane a odvody (jediné istoty, ktoré pravidelne platíme).

Ako som k tej čiastke dospel? Je to čistá súčasná hodnota (ČSH) uvažovaného minimálneho dôchodku (269,50 eur/mesačne) pri priemernom odhadovanom veku dožitia po dosiahnutí dôchodkového veku (14-15 rokov pre môj ročník). Ako diskontnú krivku som použil krivku slovenských štátnych dlhopisov, keďže dôchodok z prvého piliera je záväzok štátu. Dôchodok som valorizoval 1% za rok napriek tomu, že historicky bol dôchodok z prvého piliera valorizovaný oveľa viac. Ak by som zohľadnil historickú priemernú valorizáciu, tak by ČSH minimálneho dôchodku presiahla 70 000 eur! Sami uznajte, že vyvolávacia cena je férovo stanovená a dokonca s diskontom k možným očakávaným platbám pri minimálnom dôchodku (o priemernom dôchodku ani nehovoriac). Mimochodom, vyvolávacia cena ČSH pri priemernom dôchodku by bola 69 990 eur + aplikovateľné dane a odvody (405,50 eur/mesačne), bez akejkoľvek valorizácie, a ak by bol valorizovaný priemernou historickou valorizáciou, presiahla by ČSH 100 000 eur.

Svoj osobný nárok na dôchodok z prvého piliera nemôžem síce previesť na inú fyzickú osobu, ale mienim sa zmluvne zaviazať, že po dosiahnutí dôchodkového veku urobím nasledovné:

 • požiadam o dôchodok z prvého piliera,
 • výmer dôchodku, ktorý mi vystaví Sociálna poisťovňa, poskytnem nadobúdateľovi môjho nároku na dôchodok z prvého piliera – teda dražiteľovi, aby ním disponoval pre kontrolu platieb (hovoríme o čistom, valorizovanom dôchodku),
 • každomesačné platby dôchodku z prvého piliera, ktoré mi Sociálna poisťovňa poukáže na účet, budem dražiteľovi bezodkladne preposielať na jeho účet.

Niekoľko poznámok na záver:

 • môj príjem je nadpriemerný a je pravdepodobné, že to tak ostane aj v budúcnosti, z čoho vyplýva, že aj dôchodok z prvého piliera sa dá očakávať nadpriemerný (nie minimálny či priemerný),
 • moji predkovia sa dožili v priemere dvojnásobnej očakávanej dĺžky dožitia, ako je dnes odhadovaná dĺžka dožitia pri dosiahnutí dôchodkového veku,
 • predmetom predaja je derivát na budúce podmienené platby, čiže samotná kúpno-predajná zmluva bude mať tento charakter. Môj (očakávaný) výnos samozrejme zdaním podľa zákona o dani z príjmov (ako príjmy z derivátových operácií (§ 8), zaťažené sadzbou 25%) a zdravotné poistenie (14%), dane a odvody naše jediné istoty...
 • nadobúdateľom – dražiteľom – môže byť iba fyzická osoba, nadobudnuté právo bude môcť byť prevedené na inú fyzickú osobu, podmienené mojim súhlasom.

Viac detailov bude obsahovať kúpno-predajná zmluva, ktorú zverejním na svojom blogu spolu s informáciou o tom, ako bude dražba môjho osobného nároku na dôchodok z prvého piliera prebiehať. Kým sa tak stane, budem zvedavý na vaše komentáre.

 • Tlačiť
 • 6

Martin Mlýnek

Martin Mlýnek
 • Počet článkov: 75
 • Priemerná čítanosť: 3192
 • Priemerná diskutovanosť: 21
 • RSS blogu

O blogu

Budem písať o aktuálnej ekonomickej situácii, o politickom dianí, hlavne ak bude mať ekonomické dopady. Občas o investovaní, ale hlavne o rizíkách spojených s investovaním. Predovšetkým však prinášať konzervatívne pohľady a možno aj riešenia na dôležité ekonomické témy či politické debaty. Povolaním risk manažér, vzdelaním ekonóm, ekonomický expert Občianskej Konzervatívnej Strany (OKS).

Martin Mlýnek

Martin Mlýnek
 • Počet článkov: 75
 • Priemerná čítanosť: 3192
 • Priemerná diskutovanosť: 21
 • RSS blogu

O blogu

Budem písať o aktuálnej ekonomickej situácii, o politickom dianí, hlavne ak bude mať ekonomické dopady. Občas o investovaní, ale hlavne o rizíkách spojených s investovaním. Predovšetkým však prinášať konzervatívne pohľady a možno aj riešenia na dôležité ekonomické témy či politické debaty. Povolaním risk manažér, vzdelaním ekonóm, ekonomický expert Občianskej Konzervatívnej Strany (OKS).

Kalendár sa načítava...