Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

BLOG Marek Schmögner

Zložitosť - nepriateľ demokracie!

29.11.2015 | Marek Schmögner

Sme vystavení na milosť a nemilosť finančnej "elite". Tento stav treba zmeniť, inak demokracia nikdy nebude fungovať.

 • Tlačiť
 • 65

Nedávno som v rádiu zachytil vetu: „Rusko sa odmietlo podieľať na reštrukturalizácii dlhu Ukrajiny“. Využil som prítomnosť zopár priateľov a opýtal som sa, čo si pod touto vetou predstavujú. Nik si netrúfol odpovedať. A to napriek tomu, že reštrukturalizácia dlhu bola len pred nedávnom horúcou témou v súvislosti s Gréckom.

Ako je možné, že napospol vysokoškolsky vzdelaní ľudia nevedia „dešifrovať“ bežné správy? Kde sa stala chyba? Je výuka ekonómie na školách nedostačujúca? Nebolo by možné sa aspoň v masových médiách vyhnúť „ekonomickému“ žargónu? Do akej miery sú vyjadrovacie prostriedky nástrojom na vzbudenie dôveryhodnosti, rešpektu alebo odstrašenia od kladenia nepríjemných otázok?

Bankovníctvo a peňažný systém sú komplexné systémy, ktorých skutočné pochopenie vyžaduje dôkladné štúdium a dávku abstraktného myslenia. To je problém. Nemalo by to tak byť. Peniaze, či chceme alebo nie, sa týkajú nás všetkých a to viac, ako si možno chceme pripustiť. Väčšina bežne dostupných vysokoškolských učebníc nám realitu fungovania týchto systémov nepriblíži, naopak prispeje k nánosom mýtov poloprávd a neprávd, ktoré sú celkom bežné v širokej a žiaľ i odbornej verejnosti.

Henry Ford údajne povedal: „Keby ľudia vedeli, ako funguje peňažný systém, revolúcia by tu bola už zajtra ráno.“ Odhliadnuc od pôvodu, výrok je výstižný. Niekde tam je možno aj treba hľadať dôvod, prečo väčšina ľudí vie o peniazoch tak žalostne málo. Z histórie dejín ľudstva boli systematicky cenzurované zmienky o peňažných systémoch, ktoré úspešne fungovali na odlišných základoch ako ten „náš“.

Nečudo, že ľudia nemajú čas rozmýšľať nad otázkou, kto a za akých podmienok tvorí peniaze, prípadne kto má z ich tvorby prospech, keď majú plnú hlavu starostí s ich zháňaním. Po náročnom dni na nás čakajú telenovely, reality show či športové prenosy. Kto má ešte chuť a silu študovať zložitý  peňažný systém?

Ako môže bežný človek posúdiť kvantitatívne uvoľňovanie ECB a jeho skutočné dopady, keď nerozumie rozdielu medzi peniazmi v obehu a medzi bankovými rezervami? Ako môžeme od ľudí očakávať, že prekuknú napriek sľubovanej diverzifikácii rizika škodlivosť sekuritizácie a odhalia riziká swapov na úverové zlyhanie? Je to nereálne. Napriek tomu peňažné nástroje centrálnej banky, či finančné „inovácie“ majú vážne dopady na chod spoločnosti, prerozdelenie bohatstva a demokraciu ako takú.

Ako sme boli svedkami počas poslednej globálnej finančnej krízy, peniaze a ich ne-fungovanie majú obrovský potenciál v rekordnom čase podkopať základy fungovania nielen ekonomík ale aj štátov a demokracie. Na Islande, ostrove s dlhou tradíciou a históriou demokracie, došlo po prepuknutí bankovej krízy k udalostiam, ktoré sa len zázrakom neskončili vypálením vládnych budov, centrálnej banky a krvavým stretom protestantov s políciou.

Prezident Islandu, Ólafur Ragnar Grímsson, tvrdí, že najťažším rozhodnutím v jeho politickej kariére bolo vyhlásenie referenda o záchrane/nezáchrane bánk. Ak je poslúchnutie hlasu drvivej väčšiny obyvateľstva o tom, že navzdory tlaku medzinárodného spoločenstva a celej EÚ sa banky na Islande nebudú zachraňovať na úkor daňového poplatníka tak náročné, potom máme vážny problém. Ak sa záujem finančnej oligarchie nezhoduje so záujmami väčšiny obyvateľstva, predstavuje to s prihliadnutím na vplyv a moc tejto skupiny, vážnu hrozbu pre demokraciu.

Finančné inžinierstvo, vysokofrekvenčné obchodovanie, cenné papiere zabezpečené aktívami, špeciálne účelové nástroje, finančné „inovácie“ sú častokrát nástroje, ktorým nerozumejú už ani tí, ktorí s nimi obchodujú. Bežný človek je vystavený na milosť a nemilosť finančnej „elite“. Najviac zarábajú tí, ktorí špekulujú a netvoria hodnoty, zatiaľčo tí, bez ktorých by sme sa v spoločnosti nezaobišli, si zháňajú druhé zamestnanie, aby uživili rodiny. Toto je vážny problém pre demokraciu.

Peniaze je treba zjednodušiť. Nie je možné hovoriť o skutočnej demokracii, keď tak kľúčovej veci ako je architektúra peňažného systému nerozumejú nielen politici, ale na jeho vlastnostiach sa nezhodnú ani ekonómovia. Peniaze majú fungovať jednoducho, spravodlivo a podľa princípu zdravého „sedliackeho rozumu“. Je treba sa vrátiť k ich základom a dbať na dodržiavanie pravdivého vysvetľovania všetkého, čo s nimi súvisí.

Bankové vklady napr. v dnešnom peňažnom systéme nie sú v skutočnosti vkladmi ale pôžičkami banke. Vkladateľ nie je vkladateľom ale veriteľom banky. Bankovú pôžičku nie je v skutočnosti možné označiť týmto výrazom, veď nik nemôže požičať to, čo nemá. Banky v prevažnej miere nemajú peniaze v držbe, ale ich pri poskytovaní úverov vytvárajú z „ničoho“. Nemožno ich preto nazývať sprostredkovateľmi ale tvorcami a zároveň „ničiteľmi“ peňazí a to vtedy, keď sa úvery splácajú.

Bude treba uzákoniť privilégium tvorby peňazí. Chýba nám verejná diskusia o tom, kto a za akých podmienok môže tvoriť peniaze a komu by v systéme „fiat“ peňazí mal pripadnúť zisk z ich tvorby. Chýba nám jasné určenie zákonného platidla. Sú súkromné bankové peniaze vytvárané bankami popri minciach a bankovkách zákonným platidlom? Ak nie sú, prečo ich štát akceptuje pri platbách daní, odvodov a iných poplatkov? Prečo neakceptuje iné platidlá, napríklad lokálne doplnkové meny alebo napríklad Tesco body? Absentuje verejná diskusia o úrokoch. Chýba diskusia o tom, či peniaze dokážu skutočne plniť všetky svoje funkcie naraz, či jedna funkcia nekanibalizuje druhú a akým spôsobom je možné zabezpečiť nápravu.

Napriek zdanlivo vyspelému a pokročilému finančnému systému a inováciám nemáme jasno v úplných základoch. V jednoduchosti je sila. Ba čo viac, komplexita je v tomto prípade naozajstným nepriateľom demokracie.

 • Tlačiť
 • 65

Marek Schmögner

Marek Schmögner
 • Počet článkov: 10
 • Priemerná čítanosť: 1875
 • Priemerná diskutovanosť: 20
 • RSS blogu

O blogu

Snažím sa písať o odborných ekonomických témach spôsobom, ktorý by ich priblížil väčšiemu okruhu čitateľov. Hľadám skutočné príčiny spoločenských problémov a navrhujem možné riešenia. Vyhýbam sa nezmyselnému ľavicovo-pravicovému dualizmu a nepozerám na svet cez okuliare akejkoľvek ideológie.

Marek Schmögner

Marek Schmögner
 • Počet článkov: 10
 • Priemerná čítanosť: 1875
 • Priemerná diskutovanosť: 20
 • RSS blogu

O blogu

Snažím sa písať o odborných ekonomických témach spôsobom, ktorý by ich priblížil väčšiemu okruhu čitateľov. Hľadám skutočné príčiny spoločenských problémov a navrhujem možné riešenia. Vyhýbam sa nezmyselnému ľavicovo-pravicovému dualizmu a nepozerám na svet cez okuliare akejkoľvek ideológie.

Kalendár sa načítava...