Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

BLOG Magdaléna Vášáryová

Metropolitné dopravné riešenia pre naše hlavné mesto

21.10.2010 | Magdaléna Vášáryová

Bratislava má problém s dopravou, ktorý trvá už neúnosne dlho

 • Tlačiť
 • 32

Každý Bratislavčan kdekoľvek býva alebo dochádza, či sa pohybuje po meste peši, musí aspoň dvakrát denne nadávať na dopravu. Na zastarané električky, pokazené trolejbusy, autobusy ako vystrihnuté z minulého storočia, deravé cesty, vidiecku autobusovú stanicu a nepredstaviteľne špinavú a zanedbanú Hlavnú železničnú stanicu. Zarastené chodníky, ktoré sú stále užšie, chýbajúce moderné cyklotrasy a hluk. Bratislava má problém. Problém s dopravou, ktorý trvá už neúnosne dlho.

Viedeň za posledných pätnásť rokov zmodernizovala celý mestský dopravný systém, Praha dostavuje tzv. nultý okruh a Brno má nové tiché električky, do ktorých netreba liezť. To sú fakty, ak sa teda chceme porovnávať len s najbližšími susedmi. Priam sa ponúka príležitosť využiť ich osvedčené koncepty, ktoré obsahujú rýchle, transparentné a dlhodobo udržateľné riešenia.

Jednotlivé kroky a rozhodnutia, ktoré treba urobiť a vziať za ne zodpovednosť, možno rozdeliť na dve časti.

Rýchlo realizovateľné riešenia využitím skúseností a technológie osvedčených konceptov, ktoré dokážu zlepšiť atmosféru a pohodlie pre Bratislavčanov v krátkom časovom horizonte a zároveň vypracovanie seriózneho generálneho plánu dopravy pre celý intravilán Bratislavy, v ktorom budú zahrnuté zaťaženia jednotlivých kvadrantov vývoja mesta, čo by slúžilo aj ako vodidlo pri schvaľovaní nových investičných zámerov. Nadmestské dopravné systémy by mali byť v pláne zobrazené s cieľom vylúčiť čo najskôr akúkoľvek tranzitnú dopravu  z širokého centra mesta. Priebežne potrebuje mesto aj konzistentný koncept riešenia statickej dopravy v meste, najmä v jeho centre. Plán výstavby parkovacích garáží a prispôsobené ceny kombinované s reštrikciami parkovania bez poplatkov na priestranstvách, patriacich verejnosti, k tomu patria.  Generálny plán dopravy by mal samozrejme vychádzať z modernej urbanistickej vízie Bratislavy ako metropoly Slovenskej republiky. Jednotlivé segmenty plánu existujú, urbanistické štúdie treba nanovo prehodnotiť a to všetko podriadiť konzistentnej a prehľadnej vízii moderného mesta, stredoeurópskej križovatky, obklopenej dvomi riekami. Pri dobre zorganizovanej práci by prvé koncepty mohli byť predstavené verejnosti v priebehu roka.

Na Slovensku sa zvyklo hovoriť, že kto rýchlo dáva, dvakrát dáva. To platí aj pre mestskú hromadnú dopravu. Bratislava potrebuje nový koľajový systém. Namiesto stavania povrchovej električkovej trate, ktorá by rozdeľovala Petržalku a na strane Šafárikovho námestia spôsobila riešením komplikovaného vyústenia z mosta niekoľkoročnú stavebnú činnosť s ťažkými dopravnými obmedzeniami, o investičných nákladoch okolo vyše 100 miliónov Eur z mestského rozpočtu ani nehovoriac, treba urýchlene zmodernizovať stávajúce trate. Hneď. Tým a len tým sa zvýši atraktivita električkovej dopravy v meste. Vyzývanie obyvateľov mesta, aby presadli z áut do vozidiel MHD, je účinné len vtedy, keď  rýchlosť, pohodlie cestovania a presnosť/spoľahlivosť k tomu navádzajú. Potrebné je aj zvýšiť frekvenciu verejnej dopravy v nočných hodinách tak, ako k tomu pristúpili v týchto dňoch vo Viedni. Modernizácia vozového parku, podobne ako pri autobusoch, má byť programovo nastavená tak, aby bola ako vývojový projekt Európskej únie v spolupráci s dodávateľmi nových vozových súprav čo najskôr realizovateľná.

Starý most a jeho nový vzhľad nemôže byť riešený inak ako medzinárodnou architektonickou súťažou. Mesto musí vypracovať presné zadanie mosta ako bezbariérového, voľného prechodu peších a cyklistov zo Šafárikovho námestia do Petržalky. A pretože takýto most sa v každom meste stavia nanajvýš raz za 150 rokov, mal by byť atraktívny a pritiahnuť verejnosť i turistov. Len takýto most premení Šafárikovo univerzitné námestie na centrálne študentské centrum s funkciou moderného „zeleného“ prepojenia historického mesta od nábrežia Eurovei a novo vznikajúcimi štvrťami v zóne Chalupkova, Mlynské nivy. Aj Muchovo námestie  na strane Petržalky by dostalo mestský charakter a bolo by silným prínosom organického spojenia s mestom na ľavom brehu Dunaja. Nehovoriac už o prepojení so Sadom Janka Kráľa.

Zásadné riešenie moderného mestského dopravného systému sa skrýva vo využití európskeho projektu TEN – Trans European Transport Networks. A v ňom najmä využitím prioritného projektu 17, európskeho železničného spojenia Paríž – Bratislava a vytvorením IDS – integrovaného dopravného systému. Cieľom prioritnej osy číslo 4 Operačného programu doprava na roky 2007-20013 je integrovať verejnú železničnú osobnú dopravu a prepojiť bratislavské predmestia s Petržalkou, s letiskom, a aj Petržalku so Starým mestom . Tento projekt môže zásadným spôsobom predstavovať reálnu a efektívnu cestu ako konečne „zošiť“ mesto cez Dunaj, ako spojiť týmto efektným, čiastočne podzemným a zároveň efektívnym a financovateľným projektom zo zdrojov EÚ oba brehy Dunaja. Zároveň  uskutočniť dlhodobý zámer zavedenia vysokokapacitného spojenia Petržalky so zvyškom mesta a tak konečne vyriešiť problém, ktorý trápi dve generácie Bratislavčanov i dopravných odborníkov a urbanistov.  Môžeme sa rozhodnúť – chceme 2 km povrchovej električky do roku 2015 a nemáme na ňu financie, alebo rýchle podzemné dopravné spojenie do roku 2020.

Preferenciou tohto projektu docielime vyriešenie niekoľkých problémov a cieľov naraz. Ponúkneme Bratislavčanom rýchlu a pohodlnú dopravu európskeho typu na vnútromestské používanie. Petržalčania budú mať svoj vysnívaný tunel pod Dunaj a podzemnú dopravu smerom na Janíkov dvor. Obyvatelia prímestských častí môžu presadnúť pri svojich železničných staniciach na mestské vlaky, ktoré ich bez čakania, nepodliehajúc vrtochom počasia a preplneným križovatkám, dovezú pohodlne a rýchlo do mesta. A nakoniec, financovanie veľkej časti projektu je plánované z európskych fondov. Táto vzájomná koordinácia mestskej, regionálnej a medzinárodnej dopravy spolu s nadväzovaním na iné druhy MHD a individuálnu automobilovú dopravu systémom parkovísk pri staniciach – to je naše metropolitné riešenie pre metropolu SR Bratislavu.

Magdaléna Vášáryová

Peter Gero

 

 • Tlačiť
 • 32

Magdaléna Vášáryová

 • Počet článkov: 46
 • Priemerná čítanosť: 2503
 • Priemerná diskutovanosť: 6
 • RSS blogu

O blogu

Vo všetkých povolaniach, ktoré som kedy vykonávala, som sa vždy stretávala s ľuďmi. Komunikovala som s nimi rada a aktívne. Ak sa ma chcete niečo spýtať, alebo si o mne prečítať, navštívte moju webovú stránku <a href="http://www.magdavasaryova.sk">www.magdavasaryova.sk</a>.

Magdaléna Vášáryová

 • Počet článkov: 46
 • Priemerná čítanosť: 2503
 • Priemerná diskutovanosť: 6
 • RSS blogu

O blogu

Vo všetkých povolaniach, ktoré som kedy vykonávala, som sa vždy stretávala s ľuďmi. Komunikovala som s nimi rada a aktívne. Ak sa ma chcete niečo spýtať, alebo si o mne prečítať, navštívte moju webovú stránku <a href="http://www.magdavasaryova.sk">www.magdavasaryova.sk</a>.

Kalendár sa načítava...