Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

BLOG Ľudovít Kaník

Kaník alebo Fico. Ktorý z nich je babrák ?

16.08.2011 | Ludo Kanik

Ad: Babrák Kaník a jeho druhý pilier

 • Tlačiť
 • 58

Pred pár dňami som zverejnil  článok Babrák Fico a jeho garancie, v ktorom som reagoval na negatívne následky zavedenia Ficových garancií v II. dôchodkovom pilieri. Aj na základe štúdie OECD je zjavné, že keď sa porovnala výkonnosť penzijných fondov rôzneho typu v rámci celého sveta, fondy slovenského II. dôchodkového piliera dopadli veľmi zle. Nemohlo to byť ani inak, pretože akékoľvek fondy, ktoré nemôžu vykonávať aktívnu investičnú stratégiu a vyhľadávať tie najlepšie investície v závislosti na aktuálnej ekonomickej situácii a situácii na svetových trhoch, nemôžu byť výkonné. Slovenský II. dôchodkový pilier nemôže byť v súčasnosti výkonný, pretože jeho možnosti aktívnej investičnej stratégie sú obmedzené, zošnurované a zúžené na možnosť investovať len do konzervatívnych a peňažných nástrojov. Tie však, ako to už z ich povahy vyplýva, nedosahujú výraznú výkonnosť v stratégii investovania a slúžia skôr na zabezpečenie a udržiavanie hodnoty aktív, nie na ich rast a zväčšovanie.


Som rád, že tento článok zaznamenal veľký ohlas, až taký, že vyprovokoval pána Čižmárika k napísaniu blogu „Babrák Kaník a jeho druhý pilier„. Zrejme sa mu zdalo nespravodlivé, že som označil Ficove garancie, ktorými zdeformoval II. pilier za babrácke, ktoré poškodili výrazným spôsobom sporiteľov. Vo svojom článku sa snažil dokázať, že zavedenie tzv. garancií, ktoré fakticky, aj keď nepriamo znemožňujú investovať do akcií a iných volatilných aktív, je plusom a nie mínusom II. piliera. Veď dokonca v tejto súvislosti označil Fica za možného investičného guru J


Skutočnosť, že Ficove tzv. garancie poškodili sporiteľov a obrali ich o tisíce eur si je možné overiť a prepočítať na základe verejne dostupných informácií, ktoré sme už dávno zverejnili a sú dostupné na web stránke www.sporitel.sk. Vychádzali sme pritom z jednoduchého a logického predpokladu. Skúmali sme, ako by sa vyvíjali výnosy jednotlivých fondov v niekoľkých variantoch. Vo variante, v ktorom by jednotlivé DSS mali také isté % akcií vo svojom portfóliu ako mali pred zavedením Ficových garancií, aj ako by sa vyvíjala situácia keby  investovali viac v súlade so svojou deklarovanou investičnou stratégiou a mali zastúpenie akcií vyššie. V každom prípade bol výsledok taký, že výnosy by boli podstatne vyššie ako sú dnes, menila  sa len miera výnosu v závislosti od miery zastúpenia akciovej zložky v jednotlivých portfóliách.


Tvrdenie, že II. pilier nezarábal výrazne ani pred zavedením Ficových garancií je nepravdivé a zamlčuje časové a vecné súvislosti. II. pilier po jeho spustení v roku 2005 zákonite potreboval istú dobu na to, aby naakumuloval dostatočné množstvo finančných zdrojov a mohol začať reálne investovať. Aj po tom bola investičná stratégia veľmi konzervatívna a opatrná, čo svedčí skôr o obozretnosti správcov úspor a o tom, že to neboli žiadni pištolníci, ktorí boli ochotní bezhlavo riskovať. To by bolo v poriadku. Miera zastúpenia akciovej zložky v portofóliách DSS postupne rástla. Na môj vkus ale príliš pomaly a nikdy neprekročila 15 až 20 %. Najmä preto ani pred zavedením Ficových deformácii II. pilier nezarábal. To však nie je problém nastavenia II. piliera, ale problém spôsobu menežovania jednotlivých  DSS. Zákon ich v tomto smere nijakým spôsobom negatívne neobmedzoval, preto je pochybné označovať ho v tejto súvislosti za zbabraný. Tu sa dostávame k tomu, akým spôsobom začali DSS na Slovensku pracovať. V tomto smere som voči nim veľmi kritický viď. blog Ficova garancia straty. Ich stratégia niekedy, žiaľ, pripomína správanie opatrného úradníka, ktorý nechce niesť žiadne riziko a stráži si len svoju  stoličku a nie vysokokvalifikovaného investičného stratéga a znalca, ktorý je schopný odhadovať vývoj na trhoch, vyhľadávať vhodné nástroje a tituly na investovanie, aby tak zarobil pre svojich klientov maximum. Tu by to chcelo skutočne ráznu zmenu. To však nie je problém pôvodného znenia zákona, ale kvality a zručnosti jednotlivých menežmentov. V súčasnosti sa to prejavuje u časti zástupcov DSS aj obhajobou tzv. garancií, ktorých ponechanie by ale znamenalo odsúdenie klientov II. piliera na to, že by ich peniaze nikdy nepriniesli významnejší výnos. Znamenalo by to ale, alebo aspoň v to dúfajú, istotu trvalého prílivu poplatkov za správu, pri ktorej netreba veľmi premýšľať a už vôbec nie je potrebné znášať riziko. Myslia si, že si snáď týmto  kúpia kľud a pokoj od  Fica. Je to naivná a škodlivá predstava. Znamená trvalé poškodzovanie majetku sporiteľov-investorov a určite vôbec nezabezpečuje stabilitu v oblasti legislatívy II. piliera.


Takže zhrnuté a podčiarknuté. Kto je väčší babrák, Kaník, Fico alebo menežéri DSS ?


Zaviedli sme II. pilier, ktorý umožnil aby kvalifikovaní menežéri DSS mohli hľadať tie najvhodnejšie stratégie ako investovať tak, aby zarobili pre svojich klientov, sporiteľov a zároveň prostredníctvom diverzifikácie a vyhľadávania tých najlepších investičných titulov eliminovali a predchádzali rizikám možných poklesov. Vďaka takémuto II. pilieru na osobné účty ľudí pribudlo už viac než 4,2 mld. Eur a táto suma stále rastie.


Fico sa dlhodobo vyhrážal znížením príspevku na osobné účty občanov, dvakrát otvoril II. pilier pre možnosť výstupu z tohto piliera, ako „ pravý investičný guru „ oznamoval z tlačových konferencií, že na účtoch ľudí v DSS sa nenachádza už ani koruna a že treba čo najrýchlejšie z tohto systému vystúpiť a následne zaviedol tzv. garancie, ktoré zagarantovali ľuďom stratu a znemožnil nie priamo, ale o to efektívnejšie, investovanie do akciových titulov. Prinútil tak DSS k výpredaju akcii v najnevhodnejšom čase a spôsobil sporiteľom straty tisíce eur.


Menežéri DSS napriek tomu, že mali legislatívne možnosti pre rozumné a múdre investovanie, nevyužili tento priestor pred krízou a zvolili pohodlný byrokratický prístup, odvolávajúc sa na hrozbu nástupu Ficovej garnitúry. Časť z nich sa z rovnakého dôvodu  dnes stala advokátom zachovania poškodzujúcich Ficových tzv. garancií.


Kto je teda väčší babrák ? Úsudok nech si spraví každý sám ...


To čo je dôležité teraz, je odstránenie týchto tzv. garancií. Nič na tom nemení ani aktuálna situácia na svetových trhoch, padajúce ceny akcií ani hrozba celosvetovej recesie. Odstránenie Ficových tzv. garancií totiž neznamená automatické masívne investovanie do akcií v najnevhodnejšom čase. Vytvára však priestor na to, aby na základe odbornej znalosti trhu mohli skutočne kvalifikovaní menežéri DSS investovať tam a v takom rozsahu, ako je to pre sporiteľov-investorov výhodné. Aby otvárali nové pozície v pravý čas a zatvárali vtedy, keď sa situácia obracia. Potrebné by bolo tak isto rozšíriť možnosti investovania v primeranom rozsahu aj do oblasti, ktoré dodnes žiaľ neboli možné, ako sú napr. komodity. Čím viac možností investovať bude, tým väčšia je pravdepodobnosť, že keď sa nebude priaznivo vyvíjať situácia v jednom  type aktív, bude možné ťažiť z rastu iných. Rovnako je nutné diverzifikovať jednotlivé investície aj  z teritoriálneho hľadiska. Sú tu rôzne trhy, niektoré stúpajú, iné klesajú. Ťahúňom ekonomiky sa stávajú aj rozvíjajúce sa krajiny. Všade tam treba hľadať príležitosti pre vhodné investovanie. Je len na jednotlivých DSS, ako túto úlohu zvládnu. Na to boli vytvorené. Ak by si mysleli, že nie, tak im pripomínam, že investovať do bankových úložiek a štátnych dlhopisov je omnoho lacnejšie prostredníctvom dvoch - troch úradníkov na ministerstve financií vybavených príslušným softvérom.


Ficove zväzujúce a obmedzujúce tzv. garancie ľudí poškodili a škodia im naďalej. Treba ich zrušiť a zároveň treba prinútiť DSS aby si plnili prácu, na ktorú boli zriadené. Je tentokrát už našou chybou, ktorú si treba priznať, že sme to neurobili už dávno, hneď po nástupe tejto vlády. Každé ďalšie otáľanie a vajatanie je gólom do vlastnej brány a vodou na mlyn tým, ktorí len čakajú na príležitosť zrušiť II. pilier ako taký, či už po vzore Orbána alebo nejakou „ inovatívnejšou „ ficovskou alternatívou.


Ľudo Kaník

poslanec za SDKÚ-DS

 

 • Tlačiť
 • 58

Ľudovít Kaník

 • Počet článkov: 8
 • Priemerná čítanosť: 4099
 • Priemerná diskutovanosť: 36
 • RSS blogu

O blogu

Ľudovít Kaník

 • Počet článkov: 8
 • Priemerná čítanosť: 4099
 • Priemerná diskutovanosť: 36
 • RSS blogu

O blogu

Kalendár sa načítava...