Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

BLOG Ľubomír Ivanov

Ropa ako energetický zdroj v doprave to má zrátané . Vieme ale čo ju nahradí?

30.12.2018 | Lubomir Ivanov

Jednou z dôležitejších otázok týkajúcich sa budúcnosti energii je pohľad na prijatie a používanie elektrických vozidiel (EV)

 • Tlačiť
 • 32

Tagy

Ropa, USA

Ako hovorí ľudová múdrosť Ak chceme porozumieť prítomnosti, musíme poznať a rozumieť minulosti.

Vezmime si pre tento účel históriu využívania energie ako základný model pre pohľad do budúcnosti.

Pre ilustráciu použijeme údaje zo staršej štúdie EIA , ktoré sa datujú už od roku 1775. Čo nám táto štúdia ukazuje?

Do roku 1850 je jediným zdrojom spotreby energie drevo. Obnoviteľná energia vo forme vody, vetra a iných bio palív bola samozrejme tiež v tej dobe bežne používaná.

Vodné mlyny v potokoch a riekach , ktoré poháňali továrne , šijacie stroje a píly na začiatku priemyselnej revolúcie. Vietor sa využíval na presúvanie lodí  a prečerpával  vodu.

Bio palivá ako tráva fungovala ako "palivo"  na kŕmenie dobytku a koní, ktoré následne poháňali dopravné koče a obrábacie stroje.

Vynájdením parného stroja v roku 1781 nastal zlom a para sa stala dominantným zdrojom energie na prepravu. Využitie parného motora sa rozšírilo od prepravy parnými člnmi až po poháňanie lokomotív

www.eia.gov

History of energy consumption in the United States (1776-2012)Zdroj: www.eia.gov

Drevo bolo takmer výlučným zdrojom energie v USA v rokoch 1775 až 1850 a zostalo primárnym zdrojom až do roku 1882.

Uhlie vstúpilo na trh  dopravy postupne spolu s prvou lokomotívou tohto typu v roku 1828. Ale v tej dobe ešte väčšina lokomotív pokračovala v používaní dreva ako paliva.

Do roku 1850 (22 rokov od uvedení prvej lokomotívy na uhlie) sa uhlie  podieľalo na trhu s energiami významnou časťou a pokrylo 9 % z celkovej spotrebovanej energie. Okrem vykurovania sa začalo používať  pri tavení železa z rudy.

V Ďalších rokoch sa uhlie  naďalej rozširovalo.  Prepravovaním uhlia železnicou  z baní do rozvinutých miest sa začalo uhlie používať aj  na vykurovanie domov. (Paradoxne  prvé lokomotívy ťahajúce uhlie na východe USA používali ako palivo drevo :)  )

Do roku 1885 spotreba uhlia prekročila 50% podielu dreva. Uhlie zostalo dominantným palivom po celé desaťročia. Spotreba uhlia vyvrcholila v roku 1920 na úrovni 15 quadrilion Britských tepelných jednotiek (Btu). V priebehu Veľkej hospodárskej krízy klesla spotreba uhlia o viac ako 30% na 10 quadrilion Btu. 

Znovuobnovením dopytu počas druhej svetovej vojny  dosiahla spotreba uhlia v roku 1945 novú úroveň 16 quadrilion Btu. Koniec uhlia ako dominantného paliva  skončila v roku 1950. V roku 1959 spotreba uhlia bola už "len" 9,5 quadrilion Btu.

Uhlie sa ešte zotavilo a paradoxne mu k tomu dopomohla ropa, ktorá uhlie zosadila z pozície dominantného zdroja energie v doprave.

Po ropnej kríze po roku  1973 sa ropa strategicky prestala postupne používať ako energetický zdroj na výrobu elektrickej energie.

A tak uhlie enormným nárastom dopytu po elektrickej energie dosiahlo na svoj historický  vrchol v roku 2005 na skoro 23 quadrilion Btu ,  Od roku 2005 následne spotreba uhlia postupne klesá a to väčším využívaním zemného plynu a obnoviteľných zdrojov na výrobu elektrickej energie.

Dnešný dominantný zdroj energie na prepravu - Ropa.

V  roku 1859 Edwin Drake navŕtal studňu, ktorá spustila prvý ropný boom v USA. Priemerné množstvo vyrobenej ropy bolo v tom roku 5 barelov za deň (b/d) . V nasledujúcom roku dosiahol 500 b / d a a 2 roky na to bol 3000b/d. Od roku 1862 do roku 1864 klesol  na 2 000 b/d. Jedným z dôvodov poklesu produkcie bol v tej dobe nízky dopyt po surovine (nemala ešte žiadne veľké uplatnenie ) čo spôsobilo nižšie ceny.

Počas trojročného obdobia sa ceny ropy pohybovali od 16 USD za barel v roku 1859 cez 0,5 USD v roku 1861 až  8 USD v roku 1864 .

Počiatočné využitie ropy bolo  na osvetlenie (pálenie kerozínu) , strojový olej ako mazivá a rafinovaný asfalt.

Začiatkom 20. storočia automobily začali nahrádzať kone v doprave a ropný priemysel veľmi rýchlo rástol. Spotreba ropy sa však počas Veľkej hospodárskej krízy spomalila. Dramaticky sa zvýšila, keď USA vstúpila do druhej svetovej vojny.

Vojna bola hlavným prínosom k hospodárskemu rastu, ktorý ukončil Veľkú hospodársku krízu.

Bolo to v roku 1950, keď ropa predbehla uhlie ako dominantné palivo v dopravnom odvetví. Keby nebolo vojny, tak  v USA používanie ropy by asi prekročilo domácu spotrebu uhlia už skôr. Vojna oneskorila veľkú časť prechodu z uhlia na ropu. Platí to najmä v prípade dopravy.

Zavedenie dieselových lokomotív začalo už v roku 1925. Postup prechodu nafty na trh železničnej dopravy sa počas druhej svetovej vojny spomalil, keďže bola nafta prioritou vojenskej stratégie.

Po vojne stále pálili lokomotívy veľké množstvo uhlia. Ešte v roku 1949 spálili lokomotívy a lode na uhlie 22% celkovej energie na prepravu. Do roku 1960 už boli prakticky všetky lokomotívy na uhlie nahradené strojmi poháňanými  dieselovým motorom.

Čo nám táto história ukázala?

Prevládajúci zdroj energie dnes, nebude navždy dominantný aj v budúcnosti.

Hustota, alebo lepšie povedané množstvo objemu použitej energie je dôležitým faktorom v odvetví dopravy. Toto odvetvie je jedinečné oproti iným odvetviam tým, že spotrebovávaná  energia sa musí prepravovať spoločne s transportným prostriedkom, ktoré ho spotrebováva. Použitie energie ako paliva na prepravu je efektívnejšie, ak má lepšiu hustotu energie na hmotnostnej a objemovej báze. Uhlie je preto lepšie ako drevo a ropa je lepšia ako  uhlie.

Veľké zmeny v doprave historicky vždy mali  a teda aj v budúcnosti budú mať  vplyv na všetky segmenty ekonomického hospodárstva a často sa rozvíjajú počas dekád. 

Je teda len otázkou času kedy ropu nahradí nový efektívnejší zdroj energie v doprave. Ten, ale aby mal potenciál presadiť svoju dominanciu musí zabezpečiť väčšiu hustotu energie na hmotnostnej a objemovej báze ako majú dnes ropné produkty. Elektrická energia v koncepte ako je dnes použitá v EV (ukladanie energie do akumulátorov) žiaľ toto kritérium zatiaľ nespĺňa.

 • Tlačiť
 • 32

Rubrika Historia energií

Tagy Ropa, USA

Ľubomír Ivanov

Ľubomír Ivanov
 • Počet článkov: 2
 • Priemerná čítanosť: 1684
 • Priemerná diskutovanosť: 21
 • RSS blogu

O blogu

Volám sa Ľubomír Ivanov, som analytik finančných trhov so zameraním na energetiku, konkrétne na ropný trh. Tento blog je o vývoji na ropnom trhu a jeho dopade na celosvetovú ekonomiku.

Ľubomír Ivanov

Ľubomír Ivanov
 • Počet článkov: 2
 • Priemerná čítanosť: 1684
 • Priemerná diskutovanosť: 21
 • RSS blogu

O blogu

Volám sa Ľubomír Ivanov, som analytik finančných trhov so zameraním na energetiku, konkrétne na ropný trh. Tento blog je o vývoji na ropnom trhu a jeho dopade na celosvetovú ekonomiku.

Kalendár sa načítava...

Moje rubriky